Doma Blog

Projekt BŠP po novih odločitvah o Plečnikovem stadionu

0
Plečnikov stadion. (foto: Wikipedia)

Piše: Aleš Guček

Naslov prispevka arhitekta Mihe Jazbinška (DELO, PP 29) ne sledi temeljni sporočilnosti pisma, ki jo sam razumem kot zavzetost k »Projektu OBNOVE po novih odločitvah ….«. Projekt objekta BŠP je trenutno na Upravnem sodišču RS in ni predmet Jazbinškovega prispevka, ker tudi ni več aktualen. Sem arhitekt in se ne morem strin-jati, kaj se dogaja s projektom, ki se je po Plečnikovih načrtih začel graditi kot telovadni stadion že leta 1925, kjer je nakazal, kako eno kvaliteto zamenjati za drugo. Namesto opuščene gramoznice je načrtoval stadion, ki ga je šele leta 1935 namenil javnemu prireditvenemu oziroma kongresnemu namenu.

Kasneje so stadion namenili tekmovalnemu športu, na prostem nogometu in lahki atletiki. Težka atletika se je odvijala v osrednji stavbi na stadionu. Stadion je opuščen in propada. Zakaj ni tudi to delo Plečnika predlagano za UNESCO-v seznam svetovne dediščine, vedo le nekateri, ki ne sledijo sklepu Mestnega sveta MOL z dne 1. 10. 2007. MS MOL je sprejel okvire namenske rabe stadiona kot parkovne, športne in rekreacijske površine. Tudi v nazadnje aktualizirani družbeni pogodbi 29. 6. 2020 se ne prebere ne gromozanski izključno prireditveni objekt ne tekmovalni nogometni stadion z gledalci. Če bi sledili temu, bi morali pridobili ustrezno homologacijo medna-rodnih in domačih nogometnih zvez (FIFA, UEFA, NZS). Objekti z umetno travo in brez spremljajočih igrišč zadostujejo le kot objekti za treniranje v 2. in 3. Slovenski nogometni ligi, uradne tekme na igriščih z umetno travo pa se na posameznih nivojih lahko igrajo le na podlagi enkratnih dovoljenj ustreznih organov NZS in UEFA, na nivoju FIFA pa sploh ne. Vsakomur je jasno, da bi Plečnikova izvorna arhitektura odšla na smetišče.

Arhitekt Jazbinšek je za PP 29 zapisal »šport za vse«, kar je velika sporočilnost za projekt Plečnikovega stadiona in izziv za Vlado RS in OKS-ZŠZ. Večina enači šport s tekmovalnim športom. Pomembno področje športa je tudi prostočasni šport. Kot bivši športnik reprezentant ne morem mimo norveškega idraet, ki so ga v drugi polovici 19. stoletja poenostavljeno prevedli šport. Idraet je način življenja v naravi z aktivnim gi-banjem, merjenjem moči sam s seboj, premagovanje lastnih fizičnih naporov in na koncu duševna sprostitev v naravi namesto vsakdanjega dela. Vrnem se še v prva leta po 2. svetovni, ko so v Sloveniji uvedli ZREN (Za republiko naprej). Šlo je za množične športne prireditve, na katerih je delavski razred krepil telo. Gre za dejavnost, sodobno rečeno „šport za vse“, za kar je najprimernejši Plečnikov stadion z dodatnimi površi-nami bivše gramoznice na jugu osnovne šole dr. Vita Kraigherja. Te so že služile telo-vadnici šole na prostem in rezervno nogometno igrišče za trening in ogrevanje. Danes služijo športni zvezi Ljubljane. Še enkrat naj ponovim, da je Plečnik odlično izkoristil opuščeno gramoznico in jo saniral s stadionom, namesto da bi jo zasuli. To se je do-gajalo v socializmu: Medenova jama, pred osnovno šolo Vita Kraigherja, Jeprca …e

Parlamentarna pobudnica stranka Levica je ob zaključku olimpijskih iger zapisala: Šport potrebuje podporo, ne mahanja z zastavo. To je tudi vse, ker domnevno ne zna speljati ideje do konca, kot je običajno za Levico. Tudi naslovna tema 27. svetovnega kongresa TAFISA 2021 v organizaciji OKS – ZŠZ v soorganizaciji s Športno unijo Slo-venije junija 2022 pod častnim predsedništvom predsednika Boruta Pahorja »Sport for all in a Changing World« je zavezujoča priložnost, da se po plodnem zaključku olimpij-skih iger izkažemo tudi s plodno uresničitvijo izvirnega »športa za vse« na izvirnem

Centralnem stadionu. Operativni državi je deset mesecev dovolj za slavnostno odprtje delujočega športnega dela stadiona. Za dokončanje trajnostne obnove njegovih ostalih dediščinskih elementov in za nominacijo Plečnikovega stadiona za vpis v Unescov seznam svetovne dediščine pa je relevantna letnica 2025, 100. obletnica začetka grad-nje telovadnega stadiona. Ministrica Simona Kustec bo zlahka uresničila svoj vzklik na Brdu »Več športa«.

Aleš Guček, Ljubljana

Vloga vitamina D pred novim valom epidemije covid-19

0
Covid 19 (foto: arhiv Demokracija)

Piše: Darko Siuka, dr. med.

Te dni beremo poročila, da je Slovenija po umrljivosti zaradi covid-19 s 3. mesta pristala na 11. mestu med evropskimi državami. Ker smo po precepljenosti še veliko slabši kot večina drugih evropskih držav, bo v prihajajočem valu smiselno naše ljudi zaščititi večplastno. 

Od začetka pandemije sem si prizadeval v javnosti poudarjati pomen ukrepov, kot so maske in imunomodulacija (krepitev imunskega sistema), zlasti z vitaminom D. Sedaj je na voljo najpomembnejši ukrep – cepljenje, ki močno zmanjša obolevnost in smrtnost. Pohvalno je, da interes za cepljenje sedaj narašča. Ker pa se nam bliža verjetno največji, a hkrati najbrž tudi zadnji večji val, je toliko pomembneje, da se ljudje nanj dobro pripravijo. Pri krepitvi imunskega sistema igra pomembno vlogo vitamin D in pravi čas pričetka nadomeščanja vitamina D je sedaj, v sredini septembra.

O pomenu vitamina D sem pisal že od marca 2020 in glede na slovensko študijo prof. dr. Igorja Pravsta je že decembra 2020 vitamin D jemalo skoraj 60 % prebivalcev Slovenije (leta 2018 le približno 8 %), kar je posledica našega ozaveščanja slovenskega prebivalstva ob lanskem svetovnem dnevu vitamina D 2. novembra. Če primerjamo krivulje drugega pandemičnega vala evropskih držav, ki ponazorujejo nove primere in smrtnost zaradi COVID-19, ugotovimo edinstvenost slovenske krivulje, kjer smrtnost v drugem valu pade veliko prej kot visoke dnevne številke novopotrjenih okužb, kar bi lahko pripisali tudi imunomodulaciji z vitaminom D.

Kakšno vlogo ima vitamin D pri imunskem sistemu? 

Že desetletja je znano, da je vitamin D učinkovina z močnim vplivom na imunski sistem. Vitamin D aktivira zlasti vrojeni imunski sistem, z aktivacijo prepisa genov za beljakovine za normalno delovanje makrofagov in celic ubijalk. Vitamin D pa deluje tudi z velikim vplivom na pridobljeni ali humoralni imunski sistem, katerega osrednje celice so B-limfociti, s tvorbo protiteles, na razvoj katerih vpliva tudi cepljenje. Sedaj so v grški študiji dokazali, da imajo posamezniki, ki so cepljeni zoper covid-19 in imajo dobre ravni serumskega vitamina D, višje ravni (titre) zaščitnih protiteles, kar je bilo pred leti že dokazano  ob cepljenju zoper gripo. Že vrsto let je znano iz različnih študij (randomiziranih študij in metaanaliz), da normalni nivoji vitamina D zmanjšajo pojavnost okužb in omogočajo blažji potek ne samo respiratornih virusnih, ampak tudi drugih okužb. 

Kakšna je vloga vitamina D v pandemiji COVID-19? 

Številne študije iz obdobja pandemije covid-19 so pokazale, da večinoma hudo obolevajo le posamezniki s pomanjkanjem (pod 50 nmol/l) ali hudim pomanjkanjem (pod 30 nmol/l) vitamina D, prav tako so umrli zaradi covid-19 večinoma posamezniki iz skupine s pomanjkanjem vitamina D. V  praksi to pomeni, da vitamin D igra pomembno vlogo preventive hudega poteka že pred okužbo ali tik po začetku simptomov. Ko virus vdre v telo, mora vrojeni imunski sistem že biti pripravljen na eliminacijo (odstranitev) virusa, sicer je replikacijska (razmnoževalna) faza virusa obsežnejša in virusno breme se zviša. V kasnejših fazah okužbe covid-19  (na primer deset dni od začetka simptomov, ko bolnik potrebuje hospitalizacijo zaradi imunske faze bolezni), so nivoji vitamina D pomembni za ublažitev citokinskega viharja, ki je lahko življenjsko usoden, vendar tedaj vitamin D ne more imeti več takšne pomembne vloge kot pred okužbo ali takoj po začetku simptomov.

Kje vse lahko pridobimo vitamin D? 

Največ vitamina D lahko pridobimo s soncem z UVB-žarki na naši geografski širini od sredine aprila do sredine septembra od 11. do 16. ure. Dovolj je že do 15 minut dnevno, v nasprotnem primeru tvegamo opeklino kože in zvišamo tveganje za nastanek kožnega raka. V slovenski prehrani, ki tradicionalno ne temelji na morski hrani, je vitamina D malo. Rumenjak vsebuje približno 20–30 enot vitamina D, zelo malo ga je v mleku. So pa študije pokazale, da imajo jajca kokoši, ki so rejene na prostem, in da ima mleko krav, ki se pasejo na soncu, do trikrat več vitamina D kot tistih živali, ki so rejene hlevsko. Nekaj vitamina D v obliki D2 je v gobah. Največ vitamina D je v divjem lososu (v 100 g ga je 400 enot), če pa je losos umetno vzrejen, pa ga je do štirikrat manj. Ker s hrano težko zadostimo potrebi po vitaminu D v jesenskih in zimskih mesecih, bi v Sloveniji potrebovali državno strategijo umetnega bogatenja hrane z vitaminom D, kar bi moralo biti za prebivalstvo brezplačno. 

Kdaj je pravi čas nadomeščanja vitamina D? 

Slovenija dokazano spada med države z velikim pomanjkanjem vitamina D. Od sredine septembra s sončnimi UVB-žarki naravnega vitamina D v koži ne moremo več tvoriti, poletni encimski mehanizmi razgradnje, ki poleti skrbijo, da vitamin D ne poraste preveč, pa so jeseni še zelo aktivni in vitamin D pospešeno razgrajujejo. Temu v prid govore vse študije serumskega vitamina D, kjer je največji upad v koncentraciji prav od sredine septembra do sredine oktobra. Zato je v sredini septembra pravi čas, da lahko z nizkim dnevnim vnosom vitamina D ohranimo poletne nivoje vitamina D, saj je mesec ali dva kasneje serumski nivo z nizkimi odmerki težko zvišati. V Sloveniji si prizadevamo, da bi po vzoru skandinavskih držav imeli državno strategijo umetnega bogatenja hrane z vitaminom D (bodisi mlečnih ali pekovskih izdelkov), saj ljudje ne bi bili izpostavljeni pomanjkanju vitamina D, ki ima večplastne negativne učinke. Dokler se državna strategija vitamina D ne prične izvajati, je vsak posameznik prepuščen lastni izbiri, da vitamin D nadomešča ali ne. V preteklem letu sem prek medijev pozval vse prodajalce vitamina D, naj ne izkoriščajo pandemije COVID-19 za dvig cene vitamina D in na srečo se to ni zgodilo. Proizvodnja vitamina D je s tehničnega vidika izredno poceni, zato ni razloga, da bi bila cena visoka. Konec leta 2020 smo štirje avtorji (prof. dr. Marija Pfeifer, prof. dr. Igor Pravst, prof. dr. Alojz Ihan in jaz) napisali priporočila za nadomeščanje vitamina D pri posameznikih s tveganjem za pomanjkanje vitamina D, v odmerku od 800 do 2000 enot vitamina D na dan za odraslo populacijo. V primeru simptomov okužbe pa 14.000 enot na dan prve štiri dni po začetku simptomov, nato enako kot predhodno. V letošnjem letu so bila izdana tudi irska priporočila, ki svetujejo od 800 do 1000 enot vitamina D na dan za vse prebivalstvo. Prav tako so bila izdana tudi španska priporočila, ki pa svetujejo od 1000 do največ 4000 enot dnevno.

Vitamin D na recept? 

V preteklem letu je bila razširjena indikacija predpisovanja vitamina D na recept, do katerega so upravičeni tudi tisti s prepoznanim visokim tveganjem za pomanjkanje, vključno s starostniki in tistimi, ki poleti ne morejo biti izpostavljeni soncu. 

Neželeni učinki vitamina D? 

Vitamin D ima visok varnostni profil, kar pomeni, da so neželeni učinki v priporočenih odmerkih neznatni. Posebno pozornost je treba posvetiti tistim, ki imajo znane višje nivoje serumskega kalcija, ob granulomatozah (kot je sarkoidoza), ob limfoproliferativnih boleznih in boleznih ledvic ter ledvičnih kamnih, kjer pri slednjih ob nizkem dnevnem odmerku posebnosti ni za pričakovati. Neželeni učinki nastopijo pri serumskih nivojih nad 200 do 375 nmol/l.  

Druge naloge vitamina D v telesu 

Vitamin D pa nima samo ugodnega učinka na imunski sistem. Vse telesne celice imajo receptor za vitamin D (VDR), prek katerih deluje na celična jedra s prepisovanjem genov za različne telesne funkcije. Najbolj znan je učinek na metabolizem kalcija in fosforja ter na mineralizacijo kosti. Pomembni so učinki na mišični sistem, kjer preprečuje katabolizem in je še kako pomemben pri preprečevanju sarkopenije (razgradnje mišičnine) zlasti pri starejšem delu prebivalstva. Pomemben je vpliv na hormonski sistem, tako na ženske kot moške spolne hormone, pri moških značilno zvišuje nivo testosterona. Ugodno vpliva na psihično stanje in zmanjša tveganje za anksioznost in depresijo. Zanimive so študije, kjer zmanjša tveganje za rakave bolezni in avtoimunske bolezni. 

Kako z vitaminom D v prihodnje? 

Vitamin D je pomemben za normalno delovanje človeškega telesa, pomanjkanje vitamina D pa lahko ima številne negativne posledice. Zlasti pandemija covid-19 je v Sloveniji razgalila velik javnozdravstveni problem, ki ga predstavlja pomanjkanje vitamina D. Z ozaveščanjem pa smo vsi, vključno z mano, že od marca 2020 vsaj delno približali znanje o vitaminu D in ljudem izboljšali kakovost življenja. Številni so se namreč obrnili name s pohvalo, kako se jim je življenje z vitaminom D spremenilo. Zaželeno bi bilo na ravni države čim prej oblikovati strategijo umetnega bogatenja hrane z vitaminom D, saj bi tako preprečili mnoge neželene učinke pomanjkanja vitamina D in nepotrebne stroške kupovanja vitamina D. Dokler te strategije še ni, še vedno prosim vse prodajalce, da vitamina D za naše državljane v teh težkih časih ne podražijo. Pravi čas pričetka nadomeščanja vitamina D je sedaj, v sredini septembra, saj bo oktobra in novembra serumske nivoje težje dvigovati do vrednosti, ki bi imela pozitiven vpliv na imunski sistem.

Darko Siuka, dr. med., specialist gastroenterolog

Se je Zoran Stevanović cepil proti Covidu19 in potem vodil proticepilski protest?

0
Zoran Stevanović (foto: STA / Anže Malovrh)

Vir: Facebook

Jaz bi to napisal na stran resnice, vendar me je demokrat blokiral… ZATO PROSIM DELITE. 

O demokraciji in poštenju vam govori človek, ki so ga odpustili iz policije zaradi zavarovalniške goljufije. Iz druge službe na banki je letel, ker se je dogovarjal z dolžniki za svoj račun, namesto da bi delal za kar je imel na banki plačo. Ko je bil izvoljen v Kranju na lokalnih volitvah je iz proračuna kupil pohištvo za domov, namesto za pisarno stranke ZA Kranj. Sedaj ima stranko Resnica. Ta stranka ima prostore na istem naslovu. Torej mu volivci Kranja plačujemo udejstvovanje na državnem nivoju. Zaradi uspeha na zadnjih lokalnih volitvah, ((6 svetnikov) vendar so ga VSi razen ENEGA zapustili v nekaj mesecih. To veliko pove o njem.) no zaradi uspeha na zadnjih lokalnih volitvah je dobil za nagrado mesto predsednika skupščine na komunali. Tam lahko povedo da je želel mesečno 10.000 eur. Ni bil dolgo predsednik. Njegove prve lokalne volitve so bile manj uspešne, dobil je EN sedež in v mestni svet je postavil samega sebe. Bil je pri takratnem županu in za nekaj sto (100-200 eur) je ponudil svoj glas na vseh glasovanjih. Ni jih dobil.. V Kranju toži vse vprek. Ponavadi izgubi in stroške pravd si da izplačati kar iz proračuna. Zato ga sedaj toži še naša občina za vračilo denarja.. In na koncu: vodil je proti cepilski shod 15.9. A sam SE JE CEPIL. Zato Zorana javno sprašujem ali je sam bil cepljen? Saj sem to slišal v treh dnevih že od petih ljudi.. V normalni državi bi tak človek delal, ne rožice sadil na naše stroške. Jaz sam nisem bil nikoli zaposlen v kaki državni službi, še manj aktiven v kakšni stranki… Ampak če narod že ljubi vedno nove obraze naj bo vsaj malo kritičen koga se voli.

Vir: Facebook

Kučanovklan190921-1

0
Milan Kučan. (foto: arhiv Demokracije)

Piše: Mag. Mirko Macher

Nova 24 TV, Jože Biščak, navedek iz knjige Kučanov klan Danila Slivnika: “… znotraj partije obstaja Organizacija …Obstajajo priče, ki zatrjujejo, da je najožji krog Organizacije leta 1989 sprejel sklep o nujnih ukrepih za preživetje njenih potomcev in da je bilo izrecno rečeno, da sprememba režima nikakor ne sme prizadeti ali socialno ogroziti njihovih otrok.”

Sem vnuk leta 1945, s strani Mestnega odbora OF Radovljica, razlaščenega grajskega vrtnarja, podjetja  Martin Prešeren umetno in trgovsko vrtnarstvo, in leta 1957 ubitega očeta, nemškega mobiliziranca in borca Kokrškega odreda, vrtnarskega mojstra, očeta petih otrok starih med 1 in 7 letom. Vsak dan, ko sem starejši, bolj trpim zaradi posledic povzročenega. Na uradu, kamor sem posredoval zahtevo za obravnavo pa so se zavili v molk; baje zaradi rokov, gospa Pučnikova? Kot že večkrat ugotavljam, da ta država ni moja država, preveč hudega je storila moji družini. Le obdobje takoj po osamosvojitvi je dajalo upanje, vendar je takoj nato upanje zamrlo. Danes je žena na sodišču zaradi s strani NLB odvzete hiše v Lescah, zaradi kontaminiranega CHF kredita! Ali imava upanje? Absolutno ne, razen da bo še ob sodne stroške, ampak kaj ji sploh preostane?

Spoštovani, lahko pišete karkoli, dejansko je partija ostala ino obstala, še več, vsak dan je močnejša. Dediščina najprej agrarnih, nato oef-avnojskih razlaščencev in nato še razlaščencev sodobnih banksterjev (pod krinko partije), je prevzela vso snovno (materialno: podjetja, stanovanja, zemljišča) in duhovno dediščino (šolstvo, kulturo, sodstvo in tožilstvo, znanost, gospodarska tehnologija, ..), ki so ga Slovenke in Slovenci kopičili stoletja, brez katere nobena država ne more funkcionirati.

Pisal sem tudi že o luksuzu, ki so ga podedovali (danes posedujejo potomci krvnikov), umetniška dela, vile, luksuzna stanovanja, celo infrastrukturo in gospodarstvo, ki ga je Hitler zapustil Gorenjski in Štajerski. Brez vsega tega smo državljani Slovenije, Slovenke in Slovenci, bosi in goli! Brez prehoda v Tretjo republiko in poprave krivic ter absolutnega vračila razlaščenega premoženja potomcem, 100 %, ne bo miru! Brez odstranitve kontaminiranega sodstva, ki ga zasedajo potomci krvnikov, v Sloveniji ne bo pomiritve niti pravice.

Skratka, Slivnik je imel popolnoma prav, pa kaj nam to pomaga, psi laja(m)jo karavana gre naprej. Oškodovanci umirajo, spomin pa se izgublja še v indoktriniranem šolstvu in izobraževanju.

S Titom v ukradeni domovini naprej. Naj živi …

Z odličnim spoštovanjem,

Mag. Mirko Macher, z.r. Most na Soči

Covid retardiranci z odprtega oddelka

0
PCT digitalno potrdilo z QR kodo. (foto: Andrej Potokar)

Piše: Aleš Guček

Korzičani veljajo za večne nergače proti Franciji, čeprav so privilegirani del te velike države. Dodobra sem jih spoznal med 34-imi obiski tega prekrasnega otoka. Kako so sprejeli zelo stroge ukrepe za zajezitev Covida-19? Enega letos nisem slišal, da bi godel proti ukrepom. Poudarjam, da nimajo dlake na jeziku.

Med vožnjo po otoku sem naletel na kombi na travniku sredi ničesar, v katerem so pekli pico. Mizice so bili v senci dreves. Napotil sem se tja, ko me je ustavila dama: «Potrdilo PCT, prosim.« Pokazal sem ga, ona ga je preslikala s telefonom in lahko sem se usedel in naročil pico. Gledal sem dolgo vrsto, ki ni nergala, ko so morali kazati potrdilo.

Žena je šla v veliko trgovino s prehrano. Jaz sem zavil na teraso bara (bifeja). Mladeniču sem naročil pijačo. »Potrdilo prosim«, je bil prvi stavek po pozdravu. «Žena ga ima in pride kmalu iz trgovine.« Ženo sem čakal okoli eno uro, žejen, da niti pljuniti nisem mogel. Ko je prišla, sva pokazala potrdili in v trenutku dobila pijači.

Slovenski Covid retardiranci, ki jih podpira televizijska javna hiša, usmrajajo po cestah Ljubljano. Naj gredo za en teden čistit skupne prostore na Infekcijsko kliniko UKC-ja, da bodo videli, kako je tam. Pet mesecev sem imel pred leti priložnost gledati nadčloveške napore medicinskega osebja, da so reševali življenja. Sedaj pa nastopajo neki boljševiški zaostali psihopati po Ljubljani, ki nimajo ničesar pokazati, kaj so naredili pomembnega v življenju. Nekdo teka z megafonom v roki in  kruli vanj, kot z verige odtrgani stekli pes. Prvi petek, ko so začeli koleščkati, bi jih morali policisti blagosloviti z vodnim topom na poti do Ljubljanice in naprej proti Črnemu morju. Ker policisti niso izpolnjevali svojih delovnih obveznosti med kršenjem javnega reda, se jim je poulična nesnaga povzpela na glavo. In nam tudi, mirnim državljanom. Dobivali so vse večja krila, ker so jih podpirali levosučni mediji z nacionalko vred, tožilstvo in sodišča. Vse spominja na nacistično Nemčijo: Najprej pljuvanje, nato pretepanje, nato razbijanje trgovin, zažig Reichstaga, streljanje s pištolami, nato učinkovitejša uporaba hitrostrelk. Naj podučim ljubljansko poulično nesnago, da se zgradb ne zažiga z baklami, temveč z molotovkami. Učinek je boljši. Ta dejanja podpira s svojo prisotnostjo pedenj človek, laket p….., katerega hobi sta laž in zloba.

Dobrota je sirota je znano ljudsko reklo. Med balkansko vojno smo Slovenci sprejeli okoli 80 000 beguncev iz Bosne. Ti so nam bili hvaležni. Njihovi otroci, ki so (pre)lahkotno pridobili slovensko državljanstvo, pa nastopajo proti avtohtonim prebivalcem Slovenije in tudi proti državi. Mislijo, kako so izvirni kot pevski pripovedovalčki ali stresajo svoje možganske izcedke v eter. Vendar to ni dovolj, ker jih je treba dodatno uvoziti za demonstracije še iz Bosne. Predlagam uvedbo antične grške črepinjske sodbe. Kdor je deloval proti državi, so pred njim razbili glineni vrč, napisali na eno črepinjo njegovo ime in datum in ga izgnali za deset let iz Grčije. Za razliko pod komunajzarjev mu niso vzeli premoženja, niti nadlegovali njegove družine, kar so počeli klečeplazni levosučneži po nalogu vodstva krvniške komunistične partije v Sloveniji. Kateri potomec šarsko-pindske-dinaroidne rase si upa narediti v Švici kaj takega, kot si dovolijo v Sloveniji, ki si jo hočejo prisvojiti za svojo? Pazite agresivni priseljenci, kaj boste storili, ko se bo začela bosanska državljanska vojna, ko bo Štepanjsko naselje napadlo Fužine. Tam je arzenal orožja in eksploziva, o čemer obveščam slovenske kriminaliste in policijo, ker domnevno »ne vedo za to«. Ukrepajte, kot ste ob neki vardi, ki je nosila lesene puške, ni pljuvala po ljudeh in kamerah, ni metala kock, ni poskušala, kako daleč je možno vreči bakle… Organom pregona in sodnikom, predvsem sodnicam, toplo priporočam, da se oglasijo na zavodu za merila in meritve in tam vzamejo etalone, s katerimi bodo merili enako vse kršilce Ustave RS in zakonov. Mimogrede: Kaj pa moške kvote na sodiščih? Pooblaščenka pa o tem molči.

Aleš Guček, Ljubljana

Že v kali moramo zatreti mitinge

0
Nasilni izgredi. (foto: STA / Tamino Petelinšek)

Piše: Frančiška Buttolo

To, kar se je dogajalo v sredo sredi Ljubljane, to ni bilo delo takšnih, ki jim, tako ali drugače, manjka kako kolesce. Nikakor. Tokrat so bili na delu nadarjeni kriminalci, takšni, ki imajo eno kolesce preveč, izurjeni kriminalci, takšni, ki so veliko število slovenskih državljanov znali skoraj strokovno prepričati, da potiskanje ljudi na rob smrtne nevarnosti z okužbami ni nič drugega kot edino pravo informiranje slovenskih državljanov o zdravstvenih zablodah svetovne medicinske vede, ki bi – skupaj kapitalistično farmacijo – rada ogromno zaslužila. Slovenska vlada pa, vsaj po mnenju te protestniške stroke, straši in – prav tako kot medicinska znanost – brezvestno izkorišča naivno prebivalstvo.

Ker tega absurda slovenskim državljanom ni mogoče vsiliti na preprost način, so se kriminalci lotili manipulacij s priseljenci, vendar ne direktno, temveč v stilu Miloševićevih mitingov, z umazanimi namigi na slovenski nacionalizem. To se je na zadnjem mitingu oziroma protestu zgodilo tako, da je bila leva slovenska Jenullova protestniška elita tokrat večinoma odsotna, politična elita pa se je tik pred drugim, skrajno agresivnem delom protestov, neopazno umaknila.

Nato pa je vodja tega neprijavljenega protesta domu in svetu, torej medijem, svečano sporočil, da so pripadniki oblasti napadli parlament šele potem, ko so kulturni protestniki, točno ob devetnajsti uri in trideset minut že začeli odhajati. Jim je bilo morda naročeno? Zakaj in čemu, gospod neprijavljeni in neuradni organizator? Ste bili o tem dogovorjeni tudi z delom policije? Ali ste policijo raje prijetno presenetili?

Vsekakor preseneča, ker o tem, da so bili napadalci povsem drugi, nikakor vaši protestniki, v trdilni obliki v svojih pismih sporoča neka pevka, zelo dobro informirana, ki bi roko dala v ogenj, da pozna zamaskirane izgrednike. Kolikor vem, niti policija še ne ve, kdo so bili, gospa pevka, ne tako dobra kot gospa Ceca, pa vse to sporoča v trdilni obliki. Niti malo ne dvomi. Verjetno bi ji bila policija zelo hvaležna za natančnejše informacije. Saj menda ne podpira teh ljudi?

Kaj naj dodam za konec. Čestitam slovenskim državljanom v njihovem prizadevanju za petdesetodstotno precepljenost z obema odmerkoma. Vsaj napol je zmagala znanost, tako da je uporniško balkanska komaj dobra polovica prebivalstva v tej državi

Frančiška Buttolo, Slovenija

Fajonka in KUL-ci ali greste lahko še nižje!?

0
Tanja Fajon (foto: STA / Tamino Petelinšek)

Piše: Franc Trunk

Samooklicana kandidatka za naslednjo predsednico vlade RS tov. Tanja Fajon, sicer goreča kleče plazeča se častilka med/povojnih partizanskih komunističnih klavcev, ki ordinira iz ukradene židovske vile, je še enkrat toliko razkrila vso lastno kognitivno prikrajšanost, ko je v intelektualni podhranjenosti javno pripisala odgovornost za udbaško fašistične levičarske izgrede samemu sedanjemu predsedniku vlade RS, citat:

»So pa ti nasilni izgredi, žal, tudi posledica večmesečnih napetosti, ki jih ustvarja vlada, zlasti predsednik vlade, z vnašanjem razdora med ljudmi, z vnašanjem napetosti z napadi na medije, na novinarje. In tudi včerajšnja izjava ministra Hojsa, da so za izgrede krivi in odgovorni tudi novinarji in mediji, nenazadnje tudi socialni demokrati, je velika laž«

Fajonka se v njej lastni kognitivni prikrajšanosti žal ne zaveda, da zrcalo (op.a. minister Hojs) ne more biti krivo, če skorumpirano levičarsko provenienco zrcali kot skorumpirano levičarsko provenienco. Res je sicer, da je moč razbiti zrcalo na stotine koščkov, vendar po tem bo vsak košček razbitega zrcala zrcalil levičarsko prasico kot levičarsko prasico!

Fajonka se v njej lastni samozadostnosti žal ne zaveda, da napačne odločitve še prerade prispejo na pravi kraj – tako se je njeno javno objavljeno kolesarjenje brez maske in javna podpora ostalih KUL-cev fašistično udbaški jugonostalgični primitivni necivilizacijski kolesarski drhali, vse pod javnim patronatom prvega udbaša kučana (ki ga javno obelodanil ravno ob proslavi državnosti ob 30-letnici obstoja RS) rezultiralo v včerajšnjem nasilnem udbaško fašističnem vandalizmu proudbaške drhali za katero je značilno, da ob še eni tovrstni javno izkazani podpori Fajonke – žvižga ob igranju himne RS in kot lačne prasice krulijo v minuti molka v čast padlim za samostojno RS!

Fajonkino predmetno praktično vedno javno dokumentirano dejstvo permanentne javne podpore (op.a. skupaj z ostalimi KUL-ci) proudbaški drhali v zadnjem letu in pol, vse v fašistično politikantski zlorabi vladnih ukrepov zoper COVID-19 in ob tem javno zapisati, ‘da je zlasti predsednik vlade tisti, ki vnaša razdor med ljudi, z vnašanjem napetosti z napadi na medije, na novinarje’ – (op.a. pri čemer Fajonka zamolči, da so to njihovi!!! udbaški mediji, pri čemer njihovi!!! udbaški mediji, ki ‘pokrivajo’ zaokroženo 90 % medijskega prostora, slepo podpirajo fašizem levičarske drhali, vse v vsakodnevnem izvajanju v kučanovem F-572 zbranih levičarskih presstitutov in levičarskih presstitutk, ki v njim lastnem udbaškem permanentnem NON-STOP vsakodnevnem brezumnem manipuliranju/spreobračanju materialnih dejstev v škodo vlade RS – kjer so koleteralna škoda vsi!!! prebivalci RS…) – je dejanje, ki bi dalo dela strokovnjakom, ki raziskujejo praznino medušesnih votlin!

Noro! Vredno nujne oskrbe na zaprtem oddelku razvpite klinike v Avstraliji!

Fajonka je s predmetno javno izjavo še enkrat toliko potrdila, da je laž nesmrtna duša častilcev zločinskega komunizma, čigar pečata se večkrat preimenovana ZKS v dandanašnjo SD ne more in ne bo nikoli znebila!

Fajonka je s predmetno javno izjavo še enkrat toliko potrdila, da ni nikakršne razlike med fašizmom in njej lastnim/ljubim zločinskim komunizmom, saj oba ‘izma’ skupaj z nacizmom delujejo po preizkušeni metodi zlorabe javnih medijev v preizkušenem izročilu propagandnega ministra propadlega fašističnega III. raicha josepha goebbelsa, da bo »vztrajno/neprestano javno ponavljanje laži postala resnica…«!

Ob Fajonkinem spreobračanju materialnih dejstev, ne gre posebne pozornosti namenjati v prazni bazen večkrat na glavo padlemu vaškemu posebnežu, ki je ob praznih skladiščih strateških rezerv RS tik-tak ‘vrgel puško v koruzo’, kateremu vseprisotni komedijantnosti bi se še krave režele, če bi znale brati, ko poskuša v posmeh javno predstavljenih dejstev levičarsko politikantske zlorabe okoliščin COVID-19 in permanentnega tako in drugače bolnega opozicijskega rušenja vseh vladnih ukrepov zoper COVID-19, pripisati vso odgovornost vladi RS za vsajeno nezaupanje zoper nujno potrebno pre/cepljenost, ki je temelj vseh razvitih in manj razvitih držav v boju zoper COVID-19, vse kot, da ne bi bilo niti enega petkovega kolesarjenja levičarske drhali v zadnjem letu in pol!

Zrcalna podoba nekoga, ki je imel šest ali sedem srednješolskih popravnih izpitov, kjer je srednješolski učitelj vseobčo neumnost po lastni javni izpovedi taistega osebka ljudsko poimenoval, da je ‘tup kao kurac’, je višek neintelektualnega kretenizma enega od vodilnih KUL-cev, ko vsakotedensko vandaliziranje javnih površin predstavlja kot mirne petkove proteste z javno izjavo, citat:

“Zato še enkrat bodimo pozorni na morebitne bodoče poskuse huliganstva, ki bi ga potem pripisali vsem dobro mislečim ljudem. Torej mi v opoziciji se ostro ograjujemo od tega in Janezu Janši in njegovim to ne bo uspelo,”

in potem svizec zavije čokolado, kajne komedijant Šarec in ostali zblojeni KUL-ci!?…

Pa še to:

Skrajni čas je, da je pokazala policija pripravljenost korektno in konkretno braniti ustavni red samostojne RS pred podivjano levičarsko drhaljo, sicer s Časovno hitrostjo prihaja trenutek, ki daje odgovor na naslovno vprašanje – ali gre lahko levičarska drhal še nižje – seveda gre lahko, ko ni vprašanje ali bo začela, pač pa zgolj: kdaj bo začela ubijati/klati drugače misleče zavedne rodoljubne Slovenke/Slovence in njih otroke – tako, kot je to levičarska drhal že počela!

Saj ni res, pa je…

Franc Trunk, Slovenija

Križ

0
Križ (foto: Pixabay)

Piše: Frenk Kogovšek

Te dni sem bil na izletu, na hribu med Horjulom in Polhovim gradcem, Koreno se mu reče.

Hrib je res lepa razgledna točka za horjulsko in polhovgrajsko stran, p a tudi sicer. Dobro viden je tudi iz doline,

posebej pa ga je označeval postavljen velik lesen križ. Ne vem, morda je bil zvečer tudi osvetljen po vzoru

mnogih cerkva naše domovine. Postavljen je bil gotovo nekoč po osamosvojitvi.

Meni so ti pogledi topli, domači, mi rišejo neko duhovno prijetnost; sem vesel, da sem del te in take dežele.

No, in pozor; v prijetni gostilni- pravzaprav je kmečki turizem- nehote prisluhnem, da je bil križ podrt, celo sodno odstranjen.

Ne vem sicer kakšni lastniški ali drugi razlogi so temu botrovali, me je pa prizadelo.

Ne bom razlagal kakšna (če) so moja verska čustva, dovolj je da rečem, da sem narojen v ta tisočletni krščanski svet

in da so to cerkveno krajinsko podobo gojili  z domoljubno in s krščansko mislijo, da moram biti do tega dela, odrekanja

in volje spoštljiv  in majhen.

Kako drugi, ne bom sodil, omenil pa bom , da mi je ob tem prišla v spomin pesem prebrana pred mnogimi leti, pesem

našega izrednega pesnika in domoljuba Janeza Menarta.

Poiskal sem jo in v delih pravi:

 

Z zarjavelega žebljička

le kos roke je visel;

kakor štalca brez telička

se mi križ je zdel.

 

Kak dispečer aktivizma

z njim čez noč imel pretep

je v imenu komunizma;

zmagal je, globoko v žep

sunil roke in zabrundal: ‘Na !

pa ni več buga !’

 

Oče naš, kateri…pač, ‘kateri’..

pOsvetljeno bodi mu v možgansko skorjo!

 

Daj mu danes kak vsakdanji les,

da bo vanj za trening  metal kamen..

Amen.

 

Zdrava pamet milostno te kolne,

ti moj brat, ki si ta križ razbil:

prej je tu le kos lesa strašil,

zdaj Boga so te poljane polne.

 

Naj se drugič kamen

v roki ti zavre

KRIŽEV SE NE SME RAZBITI!

KRIŽI MORAJO SAMI SEGNITI ..

 

In še h kraju slovenska ljudska (malo vraževerna) modrost:

Vse se vrača, vse se plača!

Frenk Kogovšek, Slovenija

Tri pisma, ki niso bila objavljena v dominantnih medijih

0
Tanja Fajon (foto: STA)

Piše: Anej Sam

Tri pisma, ki niso bila objavljena v dominantnih medijih (Dnevnik, Delo, Večer), objavljamo v rubriki Prejeli smo na spletni strani Demokracija. 

NAŠ CILJ JE ZAMENJATI JANŠO (1)

»Imam vizijo, kakšno državo želim, predvsem pa se zavedam, da ob sebi potrebujem najboljše ljudi«, je povedala, med drugim, predsednica stranke SD Tanja Fajon v pogovoru za Dnevnikovo prilogo Objektiv, z dne 28. avgusta letos.

Tanja Fajon se nam torej ponuja za voditeljico, z realnimi možnostmi, da naslednje leto prevzame vodenje države. Že zdaj bistveno vpliva na oblikovanje stvarnosti, jutri bo najmočnejša osebnost v državi. Zato je treba vse, kar prispeva k osvetljevanju njenega miselno-etičnega ustroja, predočiti javnosti. Toliko bolj, ker njena politična stališča – odprla bi meje migrantom; ostro kritizira (sicer povsem upravičeno) stanje demokracije v Srbiji, na stvarnost v Bosni, Albaniji in muslimanskem svetu nasploh, pa nima pripomb – vedno razdelijo javnost.

Po lastnem priznanju (Jana, 11. januarja 2011; prispevek izročam v vednost uredništvu Dnevnika) je Tanja Fajon svojčas prejela od neimenovane albanske nevladne organizacije deset tisoč evrov kot nagrado za odpravo vizumov za albanske državljane pri vstopu v EU. Ček je prejela sredi noči v lokalu Fajon (poimenovan v njeno čast) v Tirani, »brez medijskega pompa« (njena zahteva). U uvodu pogovora v Jani je novinarka zapisala: »Tanja priznava, da ji nagrada (deset tisoč evrov, moja op.) zelo laska«. S tem denarjem je pomagala otrokom v neki albanski sirotišnici, pravi (novinarki pa ni povedala, kateri sirotišnici).

Prejeti denar od zunaj za opravljeno delovno nalogo je – menda vsi vemo – kaznivo dejanje. Ob tem se pri zdravi logiki poraja sum: ali je sploh, komurkoli, izročila ta denar? Zagotovila pa si je sloves dobrotnice. Na primer sem opozoril s knjigo Poklic človek (2013) in ga pravilno poimenoval – korupcija – Tanja Fajon ni zapisanega niti poskusila zanikati.

Ali takšna miselno-etična opremljenost politika zadostuje za vodenje države – naj odloči prebivalstvo na volitvah. Le da je seznanjeno!

Anej Sam, Ljubljana

 

 

FAJONOVO ALI ŠARCA VIDIJO NA PAHORJEVI FUNKCIJI (2)

Medijska vseprisotnost predsednice stranke SD Tanje Fajon in njene aktivnosti na terenu navajajo k ugotovitvi, da se temeljito pripravlja na prevzem vodenja države. Ker že zdaj bistveno vpliva na oblikovanje stvarnosti, a morda bo jutri najmočnejša osebnost v državi, je treba vse, kar prispeva k osvetljevanju njenega miselno-etičnega ustroja, predočiti javnosti (zato je potrebna dopolnitev tudi tega, sicer korektnega prispevka v Delu, z dne 1. septembra letos). Toliko bolj, ker njena politična stališča – odprla bi meje migrantom; ostro kritizira (sicer povsem upravičeno) stanje demokracije v Srbiji, na stvarnost v Bosni, Albaniji in muslimanskem svetu nasploh, pa nima pripomb – vedno razdelijo javnost.

Po lastnem priznanju (Jana, 11. januarja 2011; prispevek izročam v vednost uredništvu Dela) je Tanja Fajon svojčas prejela od neimenovane albanske nevladne organizacije deset tisoč evrov kot nagrado za odpravo vizumov za albanske državljane pri vstopu v EU. Ček je prejela sredi noči v lokalu Fajon (poimenovan v njeno čast) v Tirani, »brez medijskega pompa« (njena zahteva). V uvodu pogovora v Jani je novinarka zapisala: »Tanja priznava, da ji nagrada (deset tisoč evrov, moja op.) zelo laska«. S tem denarjem je pomagala otrokom v neki albanski sirotišnici, pravi (novinarki pa ni povedala, kateri sirotišnici).

Prejeti denar od zunaj za opravljeno delovno nalogo je – menda vsi vemo – kaznivo dejanje. Ob tem se pri zdravi logiki poraja sum: ali je sploh, komurkoli, izročila ta denar? Zagotovila pa si je sloves dobrotnice. Na primer sem opozoril s knjigo Poklic človek (2013) in ga pravilno poimenoval – korupcija – Tanja Fajon ni zapisanega niti poskusila zanikati.

Ali takšna miselno-etična opremljenost politika zadostuje za vodenje države – naj odloči prebivalstvo na volitvah. Le da je karseda celoviteje obveščečno!

Anej Sam, Ljubljana

 

 

MARJAN ŠAREC JE SVOJO PRILOŽNOST ŽE IMEL (3)

“Vodja poslancev SD verjame v mandatarski potencial predsednice stranke Tanje Fajon”, smo prebrali  v Večeru, z dne 4. septembra letos. V tem pogovoru je Matjaž Han zatrdil, da je Tanja Fajon “umirjena in preudarna političarka”. Ta pogovor z vodjo poslanske skupine SD, tako kot druge aktivnosti Tanje Fajon na terenu in medijska vseprisotnost, navajajo k ugotovitvi, da se temeljito pripravlja na prevzem vodenja države. Ker že zdaj bistveno vpliva na oblikovanje stvarnosti, a morda bo jutri najmočnejša osebnost v državi, je treba vse, kar prispeva k osvetljevanju njenega miselno-etičnega ustroja, predočiti javnosti. Toliko bolj, ker njena politična stališča – odprla bi meje migrantom; ostro kritizira (sicer povsem upravičeno) stanje demokracije v Srbiji, na stvarnost v Bosni, Albaniji in muslimanskem svetu nasploh, pa nima pripomb – vedno razdelijo javnost.

Po lastnem priznanju (Jana, 11. januarja 2011; prispevek izročam v vednost uredništvu Večera) je Tanja Fajon svojčas prejela od neimenovane albanske nevladne organizacije deset tisoč evrov kot nagrado za odpravo vizumov za albanske državljane pri vstopu v EU. Ček je prejela sredi noči v lokalu Fajon (poimenovan v njeno čast) v Tirani, »brez medijskega pompa« (njena zahteva). V uvodu pogovora v Jani je novinarka zapisala: »Tanja priznava, da ji nagrada (deset tisoč evrov, moja op.) zelo laska«. S tem denarjem je pomagala otrokom v neki albanski sirotišnici, pravi (novinarki pa ni povedala, kateri sirotišnici).

Prejeti denar od zunaj za opravljeno delovno nalogo je – menda vsi vemo – kaznivo dejanje. Ob tem se pri zdravi logiki poraja sum: ali je sploh, komurkoli, izročila ta denar? Zagotovila pa si je sloves dobrotnice. Na primer sem opozoril s knjigo Poklic človek (2013) in ga pravilno poimenoval – korupcija – Tanja Fajon ni zapisanega niti poskusila zanikati.

Ali takšna miselno-etična opremljenost politika (ali, po videnju Hana, “umirjenost in preudarnost”) zadostuje za vodenje države – naj odloči prebivalstvo na volitvah. Le da je karseda celoviteje obveščečno!

Anej Sam, Ljubljana

Do zadnjega diha bom za samostojno Slovenijo

0
Zastava (foto: arhiv Demokracije)

Piše: Frančiška Buttolo

O lobistih, Janši in Zahodnem Balkanu ali Novi Jugoslaviji

Po odlični razlagi problema z lobisti in gospodom Janšo v zadnji oddaji Kdo vam laže, je postalo jasno, da gre v tem primeru za en sam, največji slovenski politični problem, za ponovno vključitev Slovenije v neko trdno, mednarodno priznano balkansko povezavo. Torej za konec samostojne Slovenije. Ker se, podobno kot ob osamosvojitvi, del slovenske Udbe v podzemlju s to staro željo gospoda Kučana, in tudi željo nekaterih največjih članic EU, ne strinjajo, je Kučan jezen tudi na nekatere lobisti, zlasti na tiste, ki o njegovih balkanskih željah in sanjah preveč vedo.

Naslednje volitve, dragi Slovenci, dragi vsi slovenski domoljubni državljani – doma in v tujini  – bodo volitve za ohranitev samostojne države Slovenije.

Bog ne daj, da zmaga gospa Fajonova,  uničevalka makedonskega naroda. Ona podpira tisto srbsko mafijo, ki si v Sloveniji prizadeva, da bi bil Beograd ponovno glavno mesto vseh balkanskih narodov, tudi Slovencev. O ničemer drugem kot o tem, spoštovani domoljubni slovenski državljani, Se ni gospa Angela ali Erika v zadnjih dneh pogovarjala v Srbiji. Rusi zahtevajo nazaj nekdanje satelite, EU po vidi rešitev Balkana z nastankom nove regije, v kateri bi Slovenci nekako dvignili povprečje v standardu in zahodnem tipu kulture. Pa tudi garali bi za ves Balkan in skrbeli za migrante v Bosni.

Niti enega samega glasu ne smemo zavedno Slovenci žrtvovati za Fajonovo. Fajonova je nevarna kot razpršilno atomsko orožje. Fajonova je smrt za Samostojno Slovenijo. Ostani samostojni,

V družbi s srednjeevropskimi državami, tistimi, ki sodijo v osrednjo Evropo, ne na njen zbalkaniziran rob, v soseščino s Turki.

Zgodba o lobistih in Janši je za slovensko, skoraj v celoti jugonostalgično in do konca zbalkanizirano novinarstvo – zasnovana v Kučanovem kabinetu, na temelju teoretičnih, sistematičnih in marksistično historičnih raziskovalnih rezultatov slovenskih političnih navad in potreb najbolj priljubljenega rumenega tiska ali “žute štampe”, kakršen je na primer neki nedeljski tednik.

Spet imamo opraviti z eno od velikih Kučanovih packarij, ki naj bi jo Slovenci pojedli za volilno kosilo.

Kar sam naj jo poje!

Pa še njegova pomočnica Fajonova.

Frančiška Buttolo, Slovenija

Najbolj brano

Ljubljana
fog
5.8 ° C
12.4 °
4.2 °
93 %
0.5kmh
20 %
Thu
21 °
Fri
23 °
Sat
24 °
Sun
25 °
Mon
22 °