Prejeli smo

Doma Prejeli smo Stran 10

Maloumnost pro/udbovskih levičarjev ne pozna meja

0
Milan Kučan. (foto: arhiv Demokracije)

Piše: Franc Trunk 

No pa ga imamo, veleizdajalca interesov samostojne RS, tov. Milana Kučana, kateremu samostojna RS ni bila, ni in nikoli ne bo intimna opcija, kako je mešetaril z mejami BIH. Nedvomno bo kategorija Časa postavila predmetnega mešetarja z državnimi mejami točno tja kamor spada – med zločince, izdajalce interesov samostojne RS! 

Na dan prihajajo zločinske rabote Milana Kučana, ko je pred desetletjem še hodil po BIH in kot zanikrni/brezdušni geometer premikal/spreminjal meje v dobro njemu ljubih/domačih Srbov, kar vse je celo zapisal v ‘non-paper’, ki ga je skril pred zvedavo javnostjo… – vse do trenutka, ko so zblojeni levičarji zbrani v KUL-cu (op.a. ki že dobro leto na temelju levičarskega fašističnega manifesta dnevno rovarijo in krulijo zoper trenutno vlado RS) ob pomoči bosanskih Srbov začeli maloumno podtikati sedanji vladi RS, da je s predmetnim ‘non-paper’ vpletena v predmetne rabote spreminjanja meja BIH, kar vse bi lahko ponovno sprožilo balkanske vojne… 

Za vse, ki znajo seštevati vsaj do deset, je enostavno razumljiv napad komisarke Sveta Evrope za človekove pravice Srbkinje Dunje Mijatović na predsednika vlade RS, s čimer vse zgolj vrača usluge nekdaj prvemu in še vedno aktualnemu komunističnemu udbašu Milanu Kučanu, ki ni nikoli skrival simpatij do vseobče srbske balkanizacije RS – slednja je kot lakmusov papirček razvidna tudi v organih pregona/krivosodju RS, kjer v RS zavednim rodoljubnim Slovenkam/Slovencem v montiranih pro/udbovskih procesih krivosodijo raznorazni/e maloumni/e (srbski/e) Balkanci/ke… 

Kar je posebej pomenljivo je, da Svet Evrope za človekove pravice kot komisarka vodi Srbkinja Dunja Mijatović, kar je – glede na zgodovinska dejstva genocidne zločinskosti, ki so jo izkazali/izvršili Srbi nad narodi SFRJ – približno tako kot, da bi dal čuvati poln trezor ‘največjemu’ vlomilcu/kriminalcu… 

Posledično ne čudi, da je tudi demokratična/pravna EU kot taka v krizi, saj je tudi v njo globalno globoko prodrlo komunistično kadrovanje po principu negativne levičarske selekcije, kjer velja osnovni princip: ‘ni pomembno, četudi je opica, samo, da je naša’ oz. kot to velja med KUL-ci v RS: ‘ni važno, če je kandelaber, samo, da je naš’…

 

Franc Trunk, Portorož

Televizija je začela, internet pa bo dokončal!

0
foto: Pixabay

Piše: Rajko Topolovec

V  60. letih p.s. se je začela mondovizija. Sprva je TV signal obkrožil našo kroglo  preko zemeljskih relejih oddajnikov, danes pa TV signal potuje preko treh geostacionarnih satelitov.  Tako so tedaj) z malo iznajdljivosti  lahko  svetovni TV program spremljali tudi še tako indoktrinirani z komunizmom  v še tako odročnih predelih  vsiljenega komunizma po svetu. Na  način so tko zavedeni spoznali laž komunizma , – da se v komunizmu  živi bolje kot v kapitalizmu!

V tistih letih sem tudi že sam v samskem domu v Kidričevem  zmogel  TV sprejemnik in sicer je bil  RR 850 – Niš, ki ga je kot edinega bilo  v redkih  trgovinah dobiti.  Kupil sem ga že pokvarjenega v trgovini, saj se je takrat za televizor  čakalo več kot pol leta. (Na ekranu je bila  samo ozka vodoravna črta).

Kot že nekoč graditelj radijskega detektorja in nato radija, sem se lotil tudi pokvarjenega TV aparata. Kupil sem knjigo »TV Servis« Ing. M. TADEJA- (898 strani). Potrebno je bilo zamenjati vertikalno elektronko za raster in televizor je deloval.

 Če danes pogledamo v širni svet, nam poročajo, da še ponekod v globokem komunizmu imajo prepoved hišnih  TV antene. (Ne vem  kako daleč so potem  tam z svetovnim spletom – internetom, ki še znatno bolj ogroža komunizem, kot ga je je takrat ogrožala televizija)?  Mislim seveda na  Fb,  Tvit- in še kakšno možnost hitrega komuniciranja!  Preko tega svetovnega medija – imamo možnost še  bolje spoznati, kaj se po svetu dogaja. Iz zapečka  lahko  vsak z informiranjem sodeluje tudi sam – pošilja in sprejema  novosti, ki za komunizem pomemenijo stagnacijo.  Na ta način ni moč skriti ničesar v zvezi  z  obnovo komunizma tudi pri nas!  (Preko tega medija izvemo, da so postali največji tajkuni – prav ti, ki so svoj čas prisegali na komunistično revščino –  enopartijski sistem. Zato se ni čuditi, da smo v formalnem komunizmu zaostali za 50 let, in da smo v našem postkomunizmu  – komunističnem kapitalizmu,  začeli  ponovno zaostajati.

 Ne poznam nobenega tajkuna , ki, ni bil komunist!

Rajko Topolovec, Ptuj

Komentar k članku Nove24TV: Zakaj Levica ne bi smela biti registrirana kot legalna politična stranka

0
Luka Mesec (foto: STA)

Piše: Mag. Mirko Macher

Levica evidentno krši ustavo (odvetnik Domen Gorenšek, Ib.) in napada njene temelje, zaradi česar bi država, pravosodstvo oz državno tožilstvo moralo ukrepati po uradni dolžnosti. Zakaj ta spregled, to odmikanje in umikanje političnemu nasilju? Povsem jasno je, da mladež tega ne more vedeti, npr. Koprivec (poslanec) je potreboval mentorja (Lukšiča), da ga je ta osvestil (glej Koprivčevo diplomo) o tekovinama Juge.

Komentar zapisa Nova 24 TV ter 33. in 76. člena Ustave RS:

  1. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE

Pravica do zasebne lastnine in dedovanja

  1. člen: Zagotovljena je pravica do zasebne pravice in dedovanja.

To so postulati, ki jih Levica želi spodnesti in udejanjiti kršitve pravic in temeljnih svoboščin civilizacijske Evrope, ne le Slovenije.

Slovensko pravosodje dela protiustavno, dva primera:

  • Krajevni OF Radovljica leta 1945 razlasti deda, ki za posledicami zločina umre (bil je zasebni grajski vrtnar, prostovoljni borec za severno mejo, oče spomeničarja NOB, zverinsko umorjenega s strani črnorokca leta 1944, begunjske zapornice …. da ne naštevam). Denacionalizacija, ne poravna krivice, pravosodni organi birokratizirajo z razlogom (okoriščanje oblastnih struktur v Radovljici). Evidentno kršenje Ustave RS.
  • NLB, d.d. komercializira produkt CHF kredit. Zavestni poseg v zasebno lastnino, zaseg premoženja žene (posvojenke po jeseniškem železarju), ki izgubi hišo v Lescah (leta 2015 !), kar povzroči mladi družini vsakršno škodo, predvsem tudi razlasti potomce, potencialne dediče.

Vsekakor je slovensko gospodarsko okolje na veliki preizkušnji, saj levičarji obvladajo tehnologijo, kako priti na oblast brez demokratičnih procesov. Zakaj in kako so komunisti zlorabili nemško okupacijo za uzurpacijo oblasti je Slovenkam in Slovenkam že dokaj jasno, zato so levičarji začeli zlorabljati okupacijo naroda z virusom C19, in s protiustavnimi rabotami začeli ustvarjati klimo za novo volilno bazo, z lepimi mladimi in učenimi komunističnimi inštruktorji (apartčiki) Lukci, ki volumen povečujejo še s pomočjo pravosodja (učenci kominterne) in petokolonaških medijev. Verjamete, da to počno brezplačno? Ne, z vašim d€narjem to počno, v škodo vas in domovine. Osvestite se, predvsem mlade Slovenke in Slovenci, saj vas v šoli ne bodo učili domovinske pripadnosti in spoštovanja ustave, ker to ni v interesu levičarske volilne naborniške IK tehnologije, ki jo vešče uporabljajo za ponovni vzpon na oblast: s protesti in vse večjim in pogostejšim nasiljem nad množicami neosveščenih, pod pokroviteljstvom ljubljanskega župana, ki radodarno dopušča rušenje (snovne in duhovne dediščine) najlepšega mesta na svetu.

III. GOSPODARSKA IN SOCIALNA RAZMERJA

Sindikalna svoboda

  1. člen: Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje je svobodno.
  • Primer: Da o rabotah kranjskega DU RS-a niti ne govorim, ki je s svojim ravnanjem uničil podjetniško iniciativo, hitrorastoče jeseniško kadrovsko agencijo, čemur je suportirala levičarska zakonodaja sindikalističnega avantgardista Semoliča& co.

Da so slovenski sindikati ostalina preteklega režima SFRJ, je poznano, manj pa da so zlorabe šibke podjetniške iniciative v začetku devetdesetih marsikomu odnesle delovno mesto, eksistenco na eni strani, na drugi pa omogočile nezakonito prisvajanje tedanje družbene lastnine (primer Iskre in iskrške banke, kasneje zločeste Faktor banke, vplivnežev združbe Šešok & Godec co.), kar je omogočal t.i. Mencingerjev zakon (certifikatski nateg).

REZIME: Vse demokratične sile slovenskega naroda je potrebno vsakodnevno osveščati o tem, kdo resnično predstavlja Republiko Slovenijo, in kaj je dolžnost in pravica državljanov pri ohranjanju najlepše države na svetu.

Mag. Mirko Macher, Most na Soči, z.r.

Vabilo na žalno slovesnost ob Lipi sprave na Žalah

0
Lipa sprave. (foto: Facebook / Ana Marija Muster)

Piše: dr. Janez Juhant 

Društvo Združeni ob Lipi sprave vabi ob 30. letnici samostojne države Slovenije v torek 15. 6. 2021 ob 11h na žalno slovesnost ob Lipi sprave na Žalah ob Dnevu krivde, odpuščanja in sprave.  Z nami bosta predsednik RS gospod Borut Pahor in nadškof  msgr. Stanislav Zoré.

Zasl. prof. dr. Janez Juhant, predsednik

Ali je kultura nad politiko, ali pa je politika nad kulturo?

0
foto: STA

Piše: Franc Bešter

V kulturi delujem, dokaj intenzivno (na likovnem, literarnem področju) že štirideset let, in že kakšnih trideset let se nekoliko spogledujem tudi s politiko, zato upam, da mi bo tukaj uspelo zapisati kakšno tehtno misel o odnosu med kulturo in politiko.

Ali je kultura nad politiko, ali je politika nad kulturo? Vsekakor kultura vedno zadeva ob politiko in obratno, med njima mnogokrat prihaja do konfliktov, mnogi veliki kulturniki so zato mnogokrat zašli tudi v politiko, če se spomnimo samo Prešerna in Cankarja. Družbeno angažiran kulturnik nujno postane kritičen do politike, in politika (oblast) se mu maščuje, dobro pa shaja, če se ji udinja (prim. Josip Vidmar), v totalitarnih režimih so kulturniki navadno trn v peti oblastnikom, ker razmišljajo s svojo glavo.

Sicer pa je umetnost, skozi zgodovino, navadno slavila oblast, umetniki so se udinjali politikom in duhovščini, da so lahko živeli, tako sta nastajali profana in sakralna umetnost. Kralji, knezi, grofje, fevdalci, papeži, kardinali in škofje so bili meceni umetnosti, podobno je bilo že prej, v starem svetu, v Egiptu, Grčiji, Rimu… . Vidimo, da je bila kultura odvisna od politike, zato so umetniki slog in vsebino svojih del morali povsem podrejati zahtevam političnih in cerkvenih oblasti. Stanje, ko se je umetnik osvobodil tega in postal avtonomen, je nekaj novega, najnovejšega, pojavi se šele z romantizmom 19. stoletja. Po izobrazbi in poklicu sem slikar in dokaj dobro poznam sloge in smeri v razvoju likovne umetnosti, ki so temu sledili. Umetnik, ki je bil brezkompromisen, ki je bil »kreativec«, se pravi človek, ki je gledal naprej in ni samo prežvekoval že znanih in raziskanih področij, je bil v veliki meri od sodobnikov nerazumljen, posledica pa je bila, da svojih del ni mogel prodajati in od tega živeti – in v tem je tragika ogromne večine modernih umetnikov. In tega začaranega kroga nam vse do danes ni uspelo presekati: ustvarjalec je pred svojim časom, če je pred časom, je nerazumljen, kot tak pa od tega ne more živeti. Ali bi tu morala poseči politika in takšne (zares dobre in visoko kvalitetne) umetnike finančno podpreti? Danes, ko smo priča vsakotedenskim kolesarskim in raznim drugim protestom v naši prestolnici, pred parlamentom, se ustvarja vtis, da se našim levičarskim kulturnikom godijo strašne krivice, ko aktualna oblast noče podpreti njihove avantgardne, progresivne umetnosti. A v večini gre pri njih za finančno dobro preskrbljene kvazi umetnike »pri koritu«, ki se bojijo izgube privilegijev, tudi za naščuvane ljudi, ki prav zato zahtevajo padec te vlade. Upravičeno bi lahko protestirali pravi, garaški umetniki, ki producirajo zares kvalitetno umetnost in ob tem tolčejo revščino. Protestirali v naslednjem smislu: da se kvazi umetnikom, ki h kulturi naroda ne prispevajo nič posebnega, ti privilegiji odvzamejo in se dajo res kvalitetnim. Zakaj takšni tega ne storijo? Razlogov je več. Umetniki so npr. navadno individualisti (navajeni delati sami), nadalje so apolitični, redki so družbeno angažirani. A tu vidim še en velik problem: kdo je pristojen, poklican, merodajen za to, da odloča, kaj je kvalitetno in kaj ne, kaj je »zrno« in kaj »pleva«??! Politika ima to moč, da razporeja sredstva, denar, to je njena naloga. Vendar ne more podpreti vseh. Če bi nekaterim dala, bi večina drugih zakričala: »Zakaj ravno oni, zakaj ne jaz?!« V kulturi pa stvari niso tako merljive in eksaktno določljive kot npr. v znanosti. In navadno so potrebna desetletja, da se potrdi, kaj je »kvalitetno« in kaj ni, dobre stvari so tiste, ki jih čas ne povozi, se pravi: le čas, veliko časa mora preteči, in ko neko delo pridobi vrednost, je njegov tvorec navadno že dolgo v grobu.

Franc Bešter, Zg. Besnica

Studio City, po domače Na juriš!

0
foto: Pixabay

Piše: Frančiška Buttolo

Štefančič, dr. Musar in dr. Pirnat so prava katastrofa. Puška v koruzi, edini pravno sprejemljivi ukrep ali sredstvo proti pandemiji v Sloveniji?

Televizijski voditelj in dva pravnika, so 7. junija 2021 v oddaji Studio City na TV Slovenija, obtoževali vlado, ker ni vrgla puške v koruzo in s tem povzročila vsaj 100 000 smrti med neusmiljeno pandemijo. Saj človek ne more verjeti, kakšne neumnosti klatijo v nekaterih televizijskih oddajah!!

V oddaji Studio City (po domače Na juriš), ki jo vodi gospod s konjskim repom, pa si res povsem razveljavili pojem vladavine prava! Človek pomisli, ko posluša te tri umetnike prava, da je vladavino prava od vseh politikov v človeški zgodovini še najbolj spoštoval Hitler.

On namreč ni kršil tedanjega nemškega prava, ki mu je po mnenju številnih pravnih strokovnjakov zagotovil legitimnost Carl Schmitt (1888-1985), nemški politični teoretik in pravnik, o katerem pišejo  tudi tole: Nekateri filozofi menijo, da je bil najvplivnejši nemški politični mislec 20. stoletja, medtem ko mu drugi pripisujejo, da je izdelal teoretsko podlago nacionalsocialističnega režima in slednjemu zagotovil legitimnost. Tako najdemo ocene, ki Schmitta proglašajo za »kronskega jurista tretjega rajha«, kot tudi mnenja, ki ne dajejo poudarka politični morali. Iz njegovih del so črpali številni filozofi, tudi Walter BenjaminLeo Strauss in Slavoj Žižek(Wikipedija, 10. 6. 2021, ob 9.19).

Zadnja oddaja Studio City je bila pravi blagoslov za pravno neizobražene gledalce. Odkrito je razgaljala takšno nevarno vladavino prava, ki ni pravo za ljudi, temveč za pravniške špekulante in manipulante, predvsem pa za diktatorje, kot so bili Hitler, Tito, Stalin, vsak s svojim kriminalnim pravom, še bolj pa s svojevoljnim razumevanjem te besede, ki je na samem začetku sleherne človekove skupnosti, ko se ta že lahko imenuje DRUŽBA. Osebno menim, da je pravo – pogosto ga, zlasti v krščanstvi, skoraj povsem nadomešča izraz ljubezen – osnova sleherne vere. Transcendenca pa ne pomeni v verah nič drugega, kot nujnost prava, nujnost človeškosti, ki je tako bistvena za človeško družbo ali celo skupnost, da jo je mogoče zagovarjati samo z vidika največje in najvišje možne avtoritete, v krščanstvu seveda Boga.

Ker pa večina pravnih sistemov nastaja v povsem določenih družbah z vsemi napakami, ne morejo biti popolni. Njihovo popolnost in nepopolnost pa potrjuje zlasti število dobrih pravnih rešitev in število žrtev določenega prava. Tudi ko na pravnike vplivajo politike in še marsikaj drugega, so glavni krivci za sprejemanje napačnih odločitev PRAVNIKI, ne politiki, bankirji, določene verske skupine itd. Žal.

Niso politiki krivi, če so zakoni slabi, pomanjkljivi, nečloveški. Za takšne napake, namerne ali nenamerne, so krivi pravniki.

Ampak voditelj oddaje Studio City (lep slovenski naslov na slovenski nacionalni televiziji, ni kaj), voditelj z dolgim konjskim repom, in še daljšim jezikom, je brez pomisleka podpiral dva čudaška gosta, ki sta dokazovala, vsaj tako ju je bilo mogoče razumeti, da je bil Hitler sicer lahko karkoli, vendar pa je spoštoval vladavino prava, pravzaprav kar pravo samo, kakršno je veljalo, ko je vodil nemško vlado. Tako je bilo namreč – edino logično – mogoče razumeti razpravo v oddaji Studio City.

No, bi lahko dodali, posledice Hitlerjeve vladavine pa so bile tudi pravno sankcionirane, seveda, na različnih pravnih procesih, zlasti na nüremberških, kjer so sodniki kaznovali – ne  neupoštevanje zakonov – temveč njihovo UPOŠTEVANJE. Branili pa so se, vsi obdolženci, predvsem s praznim izgovorom, da saj so vendar ravnali dosledno v skladu z veljavno zakonodajo. Spoštovali so torej takratno edino veljavno vladavino prava v nemški državi.

Nesramno so pričakovali, da bo zavezniška pravna roka umila hitlerjanske pravne, krvave, roke. Jasno. Marsikaj od tega jim je tudi uspelo.

Vlada v Sloveniji pa je obtožena, ker ni povzročila vsaj 100 000 žrtev pandemije, saj bi bilo to edino v skladu z vladavino prava oziroma s pomanjkljivo slovensko zakonodajo v primeru svetovne epidemije ali pandemije, ki nas ogroža.

Približno pol ure sta pravnika skoraj dobesedno hvalila Hitlerja, ker je do potankosti upošteval nacistične zakone v svoji neskončno pravni državi.
Smrt narodu, svobodo vladavini prava s pomanjkljivo zakonodajo, tako je bilo mogoče razumeti pravni poduk imenovane trojice.

Res niti malo ne pretiravam. Gospod super pravnik in gospa neoporečna pravnica sta namreč pod pretvezo, da je vlada kršila celo vrsto ustavnih členov, z globoko zaskrbljenostjo namigovala, da je vlada s svojimi ukrepi zagrešila strašen zločin, ki je imel za posledico veliko prenizko število smrtnih žrtev zaradi pandemiji.

V svoji trampovski maniri naj bi bila slovenska vlada namreč brez vsakršnega premisleka poskrbela predvsem za čim manjše posledice pandemije, namesto da bi ravnala skladno z zanič zakonodajo. Tako ji je uspelo prav tisto, vsaj po mnenju obeh super pravnikov, kar ji nikakor ne bi smelo uspeti – ohranitev kolikor je bilo le mogoče nizkega števila žrtev in delovanje gospodarstva. To dvoje pa je skrajno nevarno, ker lahko povzroči volilno zmago tistih, ki ne smejo premagati Levice, pravzaprav tiste levice, ki nadaljuje svetle tradicije komunistične partije.

Zato – kot smo lahko ugotovili na koncu pogovora – grozi Sloveniji velika nevarnost, če se bo pandemija ponovila in bo vlada ponovno ukrepala v korist ljudi, ne pa skladno z ustavo, naperjeno proti vsakršnim človekovim pravicam v primeru, ko je ta naša ljuba ustava totalno pomanjkljivo pokrita tudi z ustreznimi zakoni. Če bodo na primer prišli Marsovci in streljali po ljudeh, se jim ne smemo upreti, ker nimamo ustreznih zakonov za boj proti nezemeljskim bitjem. Zares, ne samo za vic.

V takšnih primerih ne bi smela vlada torej ničesar storiti, lahko pa bi vrgla puško v koruzo, da bi vsi videli, kako je nesposobna. To se “traži”!!

Takšno dolgočasno jalovo razpredanje dveh super nadzemeljskih pravnikov pri gospodu voditelju na TV Mars je res ena najbolj predrznih misij nemogoče, Dobesedno tragični poskus rehabilitacije domnevno pravno brezhibne vladavine v Hitlerjevi diktaturi.
Bili so – vsi trije razpravljalci – še slabši, kot bi bili Titovi komunisti, ki jim tako zvesto služijo.

Frančiška Buttolo, Ljubljana

Odprtje razstave “Ponosni na Slovenijo – 30 let”

0
Park vojaške zgodovine (Foto: Facebook / Vlada Republike Slovenije)

Piše: Park vojaške zgodovine

Odprtje razstave “Ponosni na Slovenijo – 30 let”

Park vojaške zgodovine in Urad vlade za komuniciranje vas vljudno vabita na odprtje razstave z naslovom Ponosni na Slovenijo – 30 let.

Razstavo, ki je postavljena ob vhodu v Park vojaške zgodovine, bo v torek, 15. junija 2021, ob 18. uri odprl podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Trideset let samostojnosti Republike Slovenije je bilo polno izzivov, a tudi uspehov. Zmagati smo v vojni za obrambo samostojnosti, dosegli mednarodno priznanje, Republika Slovenija je postala članica Združenih narodov, vstopila v Evropsko unijo in NATO, prevzela evro … Vrstili so se uspehi na področju gospodarstva, športa, kulture. Na vse te uspehe, tako posameznikov kot skupnosti, smo ponosni. In vse to je strnjeno v razstavi fotografij znanih in manj znanih slovenskih fotografov. Uvod v razstavo je napisal filozof in konceptualni umetnik dr. Evgen Bavčar.

Park vojaške zgodovine, Pivka

Dogajanje s peticijo kaže, zakaj ni vseeno, kdo vodi nadzorne institucije, saj ljudje ocenjujejo institucijo po osebi, ki jo vodi

0
Tomaž Vesel (Foto: Nebojša Tejić / STA)

Piše: Franc Trunk

Peticija Veselovanja se vrača kot pro/udbovska farsaVeselov Tomaž evidentno presega sam sebe, tako kot množica levičarskih politikantov, ki v njim lastni pro/udbovski oblastni doktrini negativne selekcije vedno pristanejo višje kot zmore njim lastna medušesna votlina. Posledično je razumljivo enormno zaostajanje kvalitete življenja v RS nasproti RAvstrije (op.a. poraženke WW2), kar je evidentna posledica neumne enoumne fašistično socialistične diktature na območju RS v zadnjih krepko več kot 70-ih letih, kar so zblojeni zbalkanizirani zločinsko komunistični levičarji vladali rodoljubnim Slovenkam/Slovencem v zadnjih 80-ih letih, vse na način, da praktično polovica upokojencev v RS s prejeto mizerijo od pokojnine za minulo 40-letno delo – komaj poplača položnice, potem pa vegetirajo do naslednje pokojnine… 

Veselovo preteklo veselovanje okoli kredibilnosti Računskega sodišča RS, ki ga je med dopoldanskim fušanjem uspešno zbil v polje politikantske imaginarnosti, še ni postalo zgodovina, že se vrača kot pro/udbovska farsa! 

S predmetno levičarsko! politikantsko peticijo, ki sta jo v farsi od farse kot prva sopodpisala KPK in IP, sopodpis pa javno zavrnila Ustavno sodišče RS in Varuh človekovih pravic RS, je Veselov Tomaž zabil še zadnji žebelj v krsto kredibilnosti Računskega sodišča, kjer so raznorazni pro/udbovski štefaneci že davno tega pokopali kredibilnost KPK…, posledično ne čudi javno izražena skrb g. prof. dr. Bojana Dobovška, citat:

»Dogajanje s peticijo kaže, zakaj ni vseeno, kdo vodi nadzorne institucije. Običajno vodilne (politično) imenujejo v državnem zboru, potem pa bi morali delati profesionalno. Ljudje pač ocenjujejo institucijo po osebi, ki jo vodi. Kdo bo še zaupal institucijam?«

In ravno na rušenju zaupanja v državne institucije samostojne RS (op.a. ki jim ni bila, ni in nikoli ne bo intimna opcija…) delujejo zbalkanizirani zblojeni levičarji, ko z javnim kruljenjem v podporo vseprisotne pro/udbovske sistemske korupcije poskušajo doseči polje družbenega pouličnega kaosa za uvedbo njim lastne enoumne diktature, vse, ko javno izkazujejo njim lastno neumno prepričanje, da edino oni lahko vladajo v RS, kjer so za oblast, kot že tolikokrat v preteklosti, pripravljeni iti tudi preko trupel domoljubnih Slovenk/Slovencev… 

K predmetni farsi veselovanja po FIFInih milijardah je svoje dodala še KPK, kjer so na eni strani javno zavajajoče govorili, da je ‘popita kavica vrednosti enega € lahko velika korupcija’, na drugi strani pa brezsramno delovali v zaščito pro/udbovske korupcije, ki se meri v mio €, kjer so Veselovega Tomaža v posmeh Pravu celo opremili z uradno listino, ki jo pošteni pravnik ne bi uporabil niti v primeru velike potrebe tekoče konsistence…  

Ob zapisanem javno vprašanje za politikantskega Veselovega Tomaža (op.a. in njegove zblojene fašistične podpornike): 

»Ali v EU ve za primer, kjer bi poleg njega še kakšen predsednik primerljive institucije kot je Računsko sodišče RS, v popoldanskem času fušal za znesek, ki bi štirikrat!? presegal njegov redni osebni dohodek?«

 

Franc Trunk, Portorož

Pravosodni minister in »neodvisno« tožilstvo (odstop ministrice L. Kozlovič)

0
Lilijana Kozlovič (Foto: Nebojša Tejić / STA)

Piše: Iva Pavlin Žurman

»Pravosodni minister je branitelj ustavnosti in zakonitosti« – izjava nekdanjega ministra Aleš Zalarja (Delo, 28.5.2021, stran2), ki je komentiral odstop ministrice Lilijane Kozlovič.

Septembra 2014 je postal pravosodni minister Goran Klemenčič, ki je »branil ustavnost in zakonitost« tako, da je ignoriral obsežno študijo dr. Lovra Šturma o kršenju človekovih pravic s strani posameznih sodnikov v posameznih sodnih postopkih (gre za natančen poimenski seznam sodnikov in njihovih kršitev).

V samem vrhu kršiteljev se je znašel takratni predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša, ki se oktobra 2014 ni odzval vabilu na sejo državnozborske komisije za peticije, človekove pravice … (udeležila sem se jo kot povabljena članica Odbora 2014). Poslal je Gregorja Strojina, vodjo Službe za odnose z javnostmi pri VSRS .

Koalicijski poslanci so sejo obstruirali (prvi je odšel SD Matjaž Han), v medijih o seji komisije in študiji kršenja človekovih pravic takrat niso pisali, v časopisu Delo je bila le nesramna izjava (rubrika Izjava dneva) sodelujočega ministra Klemenčiča, nekdanjega študenta g. Šturma (je povedal na seji), da je šlo za tiskovno konferenco SDS. Sarkazem gospoda ministra, ki ga vsebina kot kaže ni zanimala!

Naj spomnim, »pošteni predsednik« VS Branko Masleša (nekoč partijski sekretar – https://www.dnevnik.si/1042399809) se ni izločil iz senata (kontaminacija) v primeru Patria, ko je šlo za varstvo zakonitosti (pritožba J. Janše).

Danes je Gregor Strojin zopet v vrhu sodne uprave (za časa ministrice SD Katičeve pod Šarčevo vlado je postal državni sekretar), kjer je tudi Tina Brecelj (danes vodja službe za odnose z javnostmi), ki je bila pod Cerarjevo vlado državna sekretarka pri Klemenčiču.

Tina Brecelj je sicer partnerka podpredsednika vrhovnega sodišča Miodraga Đorđevića, ki je izrekel suspenz sodniku Radonjiću, ki je »napačno sodil« – je aprila 2019 oprostil dr. Milka Noviča. Novič je bil dec. 2017 pravnomočno obsojen za umor direktorja Kemijskega inštituta dr. Janka Jamnika (dva mafijska strela pred Via Bono, decembra 2014), čeprav bi takrat moral biti nevidni dron, ki bi letal med Žaucerjevo in Via Bono (misija nemogoče). Česar pa ni bila sposobna ugotoviti niti specialna državna tožilka Blanka Žgajnar (tožilka, ki je zamudila z vložitvijo obtožnice proti županu Z. Jankoviču – primer farmacevtka), niti direktor NPU Darko Majhenič, niti tisti sodniki(ce), ki so krivo sodili. Tožilka Žgajnarjeva bi po šestih letih še vedno preganjala Noviča (skupaj z odvetnikom »naročnikov« M. Kuničem), če ne bi, tik pred zastaranjem, sodnica Sinja Božičnik Noviča oprostila in rešila »čast sodišča«.

Nekdanjega LDS (zares?) ministra Zalarja sprašujem:

 »Kateri minister je v obdobju dec. 2014 – dec.2020 branil ustavnost in zakonitost?«

Politika v sodstvu? Kje pa, sodstvo je vendar neodvisna veja oblasti, ki se je ne sme kritizirati, posamezniki le naključno krožijo med to vejo in izvršno vejo oblasti! Le prave vere moraš biti! 

Janša krši ustavo, kričijo štirje politični papagaji in njihovi medijski in pravosodni apologeti.

V petek, 28.5.2021, pa so na ulice pripeljali še znane in neznane rdeče uličarje (»bicikliste).

P.S. : 27.5.2021 je »eminentni« pravnik Saša Zagorc, profesor na PF v Ljubljani, ki ni pisnil ob nezakonitem procesu Patria, seznanil bralstvo časopisa Dela (kjer brez prestanka »sekajo« po  J. Janši in SDS)  o pravnem pobalinstvu(sic!) vlade, »saj vlada (alias JJ) črkobralsko razume zakon, da bi moral državnotožilski svet nujno in brez izjeme predlagati točno tri kandidate za evropsko delegiranega tožilca«. No, ko gre za pravoverne kandidate, sta za Zagorca dovolj le dva. Sama mislim, da je vedno bolje če izbiraš med več kandidati. Je mogoče problem, ker tretji ne bi bil všeč t. i. pravni stroki (globoki državi)?

Glede zaupanja v strokovnost in resnicoljubnost tožilstva v Sloveniji me zanima, če je specializirano državno tožilstvo že začelo z novo preiskavo umora dr. Janka Jamnika ali pa čakajo na »dokaze o vpletenosti eminentnih naročnikov umora«, ki naj bi jim jih priskrbeli odvetniki nedolžnega M. Noviča? Obstajajo vsem znani posnetki kamer dogajanja na parkirišču v času umora, pa tudi priče, ki marsikaj vedo. So ustrahovane?

Več si preberite TUKAJ.

Iva Pavlin Žurman, Solkan

Odzivam se na zapis udbašice v vlogi ‘uboge žrtve’…

0
Foto: Facebook / Urška Klakočar Zupančič

Piše: Franc Trunk

Spoštovani!

Odzivam se na zapis udbašice v vlogi ‘uboge žrtve’… 

Urška Klakočar Zupančič, sodnica, ki zaradi objave njenih zapisov na Facebooku toži Vinka Gorenaka

” Večkrat sem že povedala, da ima tožba proti državnemu sekretarju Vinku Gorenaku med drugim tudi močan simbolni pomen. Javnosti sem želela sporočiti, da oblast, ki vohuni za svojimi državljani, jih diskreditira na podlagi njihovih misli in izrečenih besed, sploh v zasebnem krogu, ni oblast, ki bi si jo želeli v demokratični družbi. Naloga oblasti v današnjih časih ni, da nam vlada, kot so včasih nad ljudstvom s silo vladali vladarji, temveč da nas prvenstveno ščiti in varuje, ne glede na osebne okoliščine posameznikov. Torej, ne glede na to, ali smo nizki ali visoki, suhi ali debeli, hodimo v cerkev ali ne, smo istospolno usmerjeni ali hetero, volimo leve ali desne, naloga vlade je, da nas ščiti ter za nas opravlja naloge, ki jih ljudstvo samo ne more opravljati, to pa so v glavnem naloge služenja državljanom. In tega se oblast premalo zaveda. Vinka Gorenaka pa želim na sodnem procesu zgolj vprašati: »Zakaj?« Zakaj je bilo treba povzročiti toliko težav človeku, ki ga ne pozna, ki mu ni nič storil, ki ne z njim ne z vlado nima nič? Zakaj sem morala prebirati nagnusne grožnje, uperjene zoper moja otroka? Kako se počuti ob tem? Je zadovoljen? “

Klakočar Zupančičeva ‘ubogo žrtev’ pa takšna

V preziru do zanikrno podlih pro/udbovskih častilcev povojnih klavcev sem se nasmehnil ob igri ‘uboge žrtve’, ki jo maloumno igra zafrustrirana pro/udbovska sodnica tov. Urška Klakočar Zupančič.

Večkrat se je potrdilo, da ima njen blodnjavi zapis na Facebooku proti predsedniku vlade RS g. Janezu Janši, povzeto: »… o velikem diktatorju RS, kjer je COVID-19 dal polet zafrustriranim osebkom s kriminalno preteklostjo in njihovo hudo potrebo po maščevanju… «… med drugim tudi močan simbolni pomen.

Taista zafrustrirana krivosodna pro/udbašica v njej lastni kognitivni prikrajšanosti, ko se evidentno ne zaveda, da poslanstvo sodnice velja vsak! dan 24/24, ni čutila potrebe, ko je Murči v času vlade vaškega posebneža, ki je doživljenjsko o/žigosan z njemu lastnimi nepremagljivimi težavami s strukturo lesa, da bi javnosti sporočila, citat:

»… da oblast, ki vohuni za svojimi državljani, jih diskreditira na podlagi njihovih misli in izrečenih besed, sploh v zasebnem krogu, ni oblast, ki bi si jo želeli v demokratični družbi.«

Taista zafrustrirana krivosodna pro/udbašica v njej lastni intelektualni podhranjenosti, ko se evidentno ne zaveda, da poslanstvo sodnice velja vsak! dan 24/24, ni čutila potrebe, da bi v času vlade vaškega posebneža javnosti sporočila, da, citat:

»Naloga oblasti v današnjih časih ni, da nam vlada, kot so včasih nad ljudstvom s silo vladali vladarji, temveč da nas prvenstveno ščiti in varuje, ne glede na osebne okoliščine posameznikov. Torej, ne glede na to, ali smo nizki ali visoki, suhi ali debeli, hodimo v cerkev ali ne, smo istospolno usmerjeni ali hetero, volimo leve ali desne, naloga vlade je, da nas ščiti ter za nas opravlja naloge, ki jih ljudstvo samo ne more opravljati, to pa so v glavnem naloge služenja državljanom. In tega se oblast premalo zaveda.«

Taisto zafrustrirano pro/udbašico tov. Urško Klakočar Zupančič želim pred sodnim procesom zoper g. Vinka Gorenaka javno vprašati:

»Zakaj?«

»Zakaj je čutila potrebo osebno klevetati človeka, ki ga osebno ne pozna, ki ji osebno ni nič storil, ki osebno z njo in njeno družino nima nič? Zakaj je moral prebirati njene nagnusne abotnosti o ‘zafrustriranem osebku s kriminalno preteklostjo’, uperjene zoper njega, njegovo družino, njegova otroka? Kako se počuti ob tem? Je zadovoljna? Je samo/zadovoljena!?«

In nenazadnje, vse, ki so odločali/odločili, da inkriminirane besede nimajo simbolnega pomena, za kar vse pro/udbovska zločinka v vlogi ‘uboge žrtve’ Klakočar Zupančičeva nima nobene uradne potrditve, javno sprašujem:

»Kako bo v bodoče sodila taista zafrustrirana pro/udbovska častilka med/povojnih klavcev v primeru, ko bo pred njo stala oseba, ki prezira zanikrne častilce med/povojnih klavcev, ki se javno do tal priklanjajo pred obeleženji partizanskih zločincev, ki še vedno smetijo javni prostor demokratične RS!?«…

Pošteno, strokovno, nepristransko, itd, ipd, … – zanesljivo ne!

Saj ni res, pa je…

Franc Trunk, Portorož

p.s.:

še vedno velja javna ponudba iz začetka leta:

‘v nulo’ pro/udbovsko jugonostalgično indoktrinirani sodnici tov. Urški Klakočar Zupančič, ex vodji oddelka za etažno lastnino na Okrajnem sodišču v Ljubljani ponujam javni izziv (op.a. prosto po poslancu SMC g. Gregorju Periču):

»Če javno predloži uradni dokaz, da je veliki diktator JJ zafrustriran osebek s kriminalno preteklostjo, bom Piranskim gasilcem vplačal 1.000 € dobrodelnega prispevka. V nasprotnem Piranskim gasilcem nameni isti znesek tov. Urška Klakočar Zupančič.«

Razumela!?

Najbolj brano

Ljubljana
fog
5.8 ° C
12.4 °
4.2 °
93 %
0.5kmh
20 %
Thu
21 °
Fri
23 °
Sat
24 °
Sun
25 °
Mon
22 °