Prejeli smo

Doma Prejeli smo Stran 15

O vodah

0
Foto: iStock

Piše: Franc Bešter

Voda je eno naših največjih naravnih bogastev, in to bogastvo bo na tem planetu vedno dragocenejše. Brez vode ni življenja, od vode je odvisen tudi naš čisto biološki obstoj, zato je zakon o vodah silno pomemben, vendar, kaj je res, kje je resnica – glede starega in (potencialno) »novega« zakona o naših vodah? Sem že 30 let (nekoliko) v politiki (kot član stranke Nsi), in priznam, da se v ta zakon nisem poglobil in sem bil v dilemi, za kaj naj glasujem (to sem čutil tudi kot etično dilemo), potem sem nekaj o tem prebral v »Demokraciji« in sem se odločil ZA. Potem sem sodeloval v volilnem odboru na nekem volišču in imel priliko opazovati prihajajoče in odhajajoče volivce. Člane odbora nas je presenetila dobra udeležba, in še posebej udeležba mladih. Res, to so pokazale tudi številke: zadnja leta beležimo tudi starostno strukturo volivcev (po štirih kategorijah), in na vseh prejšnjih volitvah so krepko prednjačili starejši, sedaj je bilo skoraj izenačeno. A obenem sem se spraševal: koliko ljudi je sploh bralo zakon in novelo, koliko se jih je sploh resno poglobilo v problematiko, če še meni ni vse jasno, čeprav politiko nekoliko spremljam? Prepričan sem bil, da zelo malo. Nazadnje, ko smo preštevali glasovnice, me je presenetilo, kako velika večina je bila PROTI. Kako bodo poznali dejstva vsi ti ljudje, ki jih politika večinoma sploh ne zanima???

Vsega tega so se na levici, ki so v medijih (in tudi sicer, v raznih družbenih gibanjih) sprožili kampanjo PROTI, vsekakor dobro zavedali: množicam, da bodo tako glasovale, je treba dati neko kratko, preprosto in jasno sporočilo, ki ga bo lahko razumel vsak (in si predstavljal, da zdaj pozna problem), obenem pa pritisniti še na čustva ljudi, in geslo, da »novela ogroža našo pitno vodo«, je kot nalašč za to: brez vode ne moremo živeti, to v živo zadeva naše bistvo!

Vendar, te manipulacije ne bi moglo biti (ali bi bil njen učinek šibkejši), če bi desnica delovala bolj aktivno in racionalno: če bi ljudem na čim bolj jasen, preprost, razumljiv način predstavila dosedanji zakon, in potem, v čem naj bi bila novela boljša. Jedro problema vidim v tem: ogromna večina ljudi ni poznala niti dosedanjega zakona niti novele. Zato se mi takšni referendumi zdijo na nek način tragikomični.

 

Franc Bešter, Zg. Besnica

Razum v politiki

0
Državni zbor RS (foto: Twitter)

Piše: Franc Bešter

Človeško bitje je mnogoplastno in v mnogočem je vsak človek uganka, skrivnost. Tukaj hočem izpostaviti tri glavne ravni, ki po mojem najbolj odločilno pogojujejo naše delovanje: racionalno, emocionalno in duhovno. Tu sem najprej nakazal emocionalno in duhovno raven, da bi poudaril, kako se tudi v naše čisto »racionalno« delovanje nujno vpletata tudi čustva in duhovnost. »Čistega razuma« pravzaprav ne more biti, in tako tudi v politiki ne, lahko dajemo le eni ali drugi strani večji ali manjši poudarek.

Tako totalitarizem kot demokracija delujeta po razsvetljenski politični filozofiji, ki je racionalizem (o njem sem tu že precej pisal). Demokracija se ponaša z »racionalnostjo«, medtem ko v totalitarizmu prihajajo do izraza tudi čustva, strasti, iracionalnosti. Razum v politiki: ker je politika urejanje skupnih zadev, je jasno, da moramo tu uporabiti čim več trezne, hladne pameti. Razum seveda moramo uporabljati, tudi pri urejanju skupnih zadev, če pomislimo npr. samo na rebalans proračuna, kjer so v igri prilivi, odlivi, številke, procenti… . Tu je politika čisti račun. Demokracija kot sistem nasploh gradi na številkah: številke so odločilne pri volitvah (zmaga večine!), številke so odločilne pri glasovanjih v parlamentu, torej pri sprejemanju zakonov, nasploh naša doba zaupa eksaktnosti številk, vendar se ravno v tem skriva ena od velikih slabosti demokracije: številka (večina) nikakor tudi ne garantira kvalitete političnih odločitev. Nasprotno: glede znanja, modrosti, etike je večina lahko kvečjemu povprečna!

Razlikovati moramo med racionalnostjo in racionalizmom. Racionalizem je vreden hude kritike, a moja kritika racionalizma ni kritika rabe razuma. Zmota racionalistične filozofije je v tem, da hudo in močno precenjuje Razum in njegove dosežke, kar je posledica postavljanja Razuma na prvo mesto v srcu ( v duši), se pravi, da se tu razum kot proizvod možganov (telesa) postavi v nek odnos z duhovnim svetom. Ko ga človek postavi na mesto, ki pripada Bogu, s tem postane »božanski«, prav tako človek kot njegov nosilec. In v tem je iracionalnost racionalizma: ustvarjana stvar ne more biti enaka Stvarniku.

Vendar, iz tega potem izhaja zmotna razsvetljenska politična filozofija: Razum lahko spozna resnico (sicer ne bi bil božanski!) o dogajanju sveta, in se je zato sposoben (tako na osebni kot na politični ravni) pravilno odločati, se usmerjati. Moderni človek si seveda pri teh odločitvah pomaga s svojimi empiričnimi Znanostmi, a tudi to je odločanje s pomočjo pameti, saj ima ta racionalistična znanja za najvišje dosežke svojega Razuma! Res je: če opazujemo politike v parlamentu, vidimo, da si pri razpravah pomagajo s »stroko«: nastopajo tudi v imenu grafov, formul, procesov, trendov, številk, procentov…, sploh s podatki, ki jih daje »stroka«, stvari dokazujejo s tem in druge skušajo prepričati s tem.

Pri odločanju in usmerjanju v življenju je nekaj ključnega dogajanje okrog nas, na nek način dogajanje na vsem svetu. Na dlani pa je (če le malo opazujemo), da resnice o tem ne moremo (s)poznati, iz tega pa sledi, da se s svojimi človeškimi močmi ne moremo pravilno odločati. Razum je prešibek svetilnik. Resnico o tem (in tudi o prihodnosti) pozna le Duh, ki človeku razodeva to resnico in ga vodi preko njegove duše. Na pomoč moramo torej poklicati Metafiziko. A v tem vidim bistvo po- razsvetljenske (neke zrelejše) zgodovinske paradigme: ta je v preseganju razsvetljenskega racionalizma, tega premagujemo s tem, da sprejemamo, kar prihaja od Duha, in se obenem seveda učimo visokega jezika Duha (npr. jezika videnj).

Iz vsega pa sledi, da te preobrazbe ni mogoče zaukazati in je ni mogoče speljati »od zgoraj«, z vrha družbenih struktur, za kaj takega sistem ni primeren, in to tudi ni v interesu politike, in tudi politiki kot taki niso primerni ljudje za te stvari. Revolucije v načinu spoznavanja stvari in v načinu odločanja tudi ni mogoče izvesti nasilno, saj se ona lahko začne le spontano dogajati – na področju človekove notranjosti. Se pravi: nova, višja oblika civilizacije se lahko začne le dogajati, in to »od spodaj«, na ravni posameznikov, kar po nekem razvoju lahko privede tudi do političnih sprememb.

Franc Bešter, Zg. Besnica

Fajonova EU obljublja rešitev Balkana na način, ki je skoraj uničil makedonski narod

0
Tanja Fajon. (foto: Posnetek zaslona / Evropski parlament)

Piše: Frančiška Buttolo

Kaj drugega si skoraj ni mogoče misliti, ko poslušamo, da leve slovenske stranke menda razmišljajo o tem, da bi za predsednico vlade predlagale najbolj spletkarsko, obenem pa  najmanj sposobno osebo  na vodilnem mestu v naši levi politiki.

Kučanova “gnada” kije gotovo prepričala EU, saj vemo, kako ga tam cenijo, da bo slovenska partija, v resnici edina demokratična komunistična stranka na svetu, tudi voditeljica balkanske legibitre, Balkan navdušila za še eno multikulturno Jugoslavijo, tokrat z imenom Jugovzhodna regija. Nekakšen peti vagon v petdelni evropski vlakovnih kompoziciji. Druge države, nekoč na meji s SZ, kot vse kaže, pa namerava EU vrniti Rusiji, ki ima prav ponovno vrnitev vseh teh držav v svojem načrtu. EU pa si izmišlja že kar smešne razloge, zakaj se bo čimprej znebila Poljske in Madžarske.

Pravkar že tretjič berem odlično zgodovinsko knjigo o Mariji Tereziji (Tapié, ),  predvsem zaradi primerjav problemov v Evropi in  sedanji EU. Da, Prusija, Turčija in Rusija, pa Bog pomagaj, tako kot zdaj, so se pogovarjale. Nikoli pa ni šlo bolj resno za izboljšanje življenja ljudi, čeprav moramo upoštevati, da so morali revnejši hoditi neprestano v vojsko in na bojna polja.

Ampak Slovenci smo takrat napredovali, pod modrim vodstvom Marije Terezije, potem pa nikoli več. Janša je to razumel; naši komunisti s svojimi aktivističnimi akademiki, zlasti zgodovinarji, pa nas silijo nazaj na Balkan. Nad povsem razredčene Slovence so najprej nagnali do vratu s Titovo komunistično ideologijo oborožene jugonostlgične, skoraj izključno balkanske, sindikalne voditelje.

Ti so zdaj Kučanova “Prva proleterska”. Ne upam si niti pomisliti, kako bodo, z blagoslovom EU pod vodstvom Nemških oziroma nekdanjih vzhodnonemških komunistov, obračunali z novimi slovenskimi izdajalci, podporniki Madžarske do legibitre nestrpne Madžarske. Je kdo že kdaj slišal večjo politično sprenevedanje?

V samostojni državi pa smo dočakali svoj konec, Jugoslovenijo, na čelu z balkanskimi sindikalisti in taksisti, pa s preprodajalci mamil .

Ti so zdaj tako imenovani Titov slovenski narod. Ti so novi Jugoslovani na slovenskih tleh, z vsemi starimi jugoslovanskimi problemi, tudi takšnimi, s kakršnimi se spoprijema Bosna. Čestitke Kučanu! Čestitke EU!

Frančiška Buttolo, Ljubljana

Čustva v politiki

0
foto: Pixabay

Piše: Franc Bešter

Kakšno vlogo naj bi pri urejanju skupnih zadev (kar politika je!) igrala čustva? Razsvetljenski pogled na politiko: Razum naj bi bil sposoben reševati tudi najbolj zapletene politične probleme. To je razsvetljenski racionalizem: luč Razuma lahko razsvetli temo sveta – z resnico o tem svetu, Razum naj bi bil torej sposoben spoznati resnico.

Vendar, človek ni samo bitje razuma – ta ga res dviga nad ves ustvarjeni svet, in z njegovo pomočjo je zavladal nad tem planetom, žal tako, da s tem že tudi sebe ogroža. Človek je izšel iz živalskega sveta, in se le-tega še močno dotika, zato ga pri njegovem delovanju močno usmerjajo tudi nagoni, strasti, čustva. Kar se le-teh tiče, pa obstaja nekaj splošno znanih dejstev: da so nekateri bolj, drugi manj čustveni, da so ženske bolj čustvene kot moški, da so celo nekateri narodi bolj čustveni kot drugi, veliko vlogo igrajo čustva pri Italijanih, Španci so znani kot vročekrvni, Angleži in Nemci kot hladnokrvni… . Vse to je pogojeno povsem biološko, z geni, a tudi s klimo (podnebjem), naravnim in socialnim okoljem.

Prirojeno: glede čutenja (reakcij) so znani štirje tipi ljudi. Sangvinik reagira čustveno in plitvo, hitro, kolerik čustveno hitro in globoko, melanholik globoko, a počasi, flegmatik počasi in plitvo. Kar se tiče naših reakcij in odločitev: lahko ravnamo narobe, če namesto razuma uporabljamo čustva, in obratno. Jasno je, da so tudi človeške dejavnosti različne, nekatere zahtevajo bolj rabo razuma, druge tudi čustva. Empirična znanost je npr. zelo racionalno področje, a žal se celo tukaj vpletajo čustva, čutenja, strasti – tudi zato, ker se vanjo vtikajo razne ideologije. Ideologija: s tem smo pri politiki, in ker je človek v 80 procentih bitje čustev, nagonov in strasti, le v 20 procentih razuma (pameti), je jasno, da se to pozna na vsakem političnem dogajanju, zato so čustva v politiki zelo pomembna, lahko odločilna. Ločnica (razcep, razkol) med našo levico in desnico je npr. ustvarjena in se ohranja predvsem na čustveni bazi, levičarji in desničarji so to, kar so, predvsem zaradi svojega čutenja, zato jih nobeni razumski argumenti ne morejo prepričati, omajati, ker je to, kar čutijo, mnogo celovitejše in v njih globlje zasidrano kot neka krhka, begotna, fragmentarno spoznavajoča nestalna človeška misel. In tudi v našem parlamentu je mnogo razprtij, nasprotovanj, sovraštva, odvečnih besed in nerazumevanja predvsem zato: ker se v vse skupaj preveč vpletajo čustva, tudi strasti, in je premalo hladnega, analitičnega razuma in trezne pameti. Vendar, pri politiki gre tudi za vodenje (ljudi, strank, naroda, države), in politiki morajo še kako upoštevati čustva ljudi, ki jih vodijo. Čustva pa so seveda zelo različna, opisujemo jih z besedami kot ljubezen, sovraštvo, jeza, žalost, veselje…, in znotraj slehernega čustva je tudi cela paleta nians, variant… .In čustva so lahko nekaj pozitivnega, lahko tudi negativnega, jeza, sovraštvo, zavist so v krščanstvu celo greh.

Nasploh pa je človeško bitje večplastno: človek je telo in zato tudi bitje čustev in nagonov, strasti, a je tudi duh in zato tudi religiozno bitje. In je tudi misleče bitje (homo sapiens), kar ga dviga nad živalski svet. Vendar, človeška misel, ki je proizvod sive možganske skorje (se pravi telesa), je tudi proizvod duše, duha (srce, globine duše: to generira našo misel, možgani so le področje njene artikulacije!). A možgani delujejo v tesni povezanosti s telesnimi čutili, v globoki odvisnosti od njih. Zato je tisto, kar imenujemo »misel«, po mojem nujno rezultat tako duše (zato tudi stanja duše in nezavednih vsebin v njej) kot tudi telesnih čutil in zato tudi čustev, čutenja, strasti. Misel in beseda človeka, njuna vsebina, sta artikulacija vsebin v srcu (duhu) in delovanja, potreb…, telesa. Nasploh je znano tudi, da eros in logos ne gresta skupaj, se bojujeta med seboj, strasti zameglijo razum, podobno kot pri razumarskem človeku rada otopijo čustva.

Tukaj sem skušal nekoliko osvetliti problematiko čustev v človeku, v naslednjem članku nameravam izpostaviti še človeka kot duha.

Franc Bešter, Zg. Besnica

Referendum o oblasti

0
foto: Matic Štojs Lomovšek

Piše: Ingo Falk Pasch Wallersberg

Za nami je referendum o noveli zakon o vodah, katerega so se množično udeležili nasprotniki zakonskih sprememb in dopolnitev – in USPELI! Zakon je padel !

Kakšna euforija pri političnih nasprotnikih sedanje Vlade ! Prinašalka te izjemne, odlične vesti v večernih, predvsem pa v zadnjih nočnih poročilih „Odmevi“ na dan izvedenega referenduma, TV Slovenija v podobi svojega poročevalca g. Igorja E. Berganta sploh ni mogla prikriti svojega velikega zadoščenja. Vidno zadoščenje pa je bilo na TV ekranih mogoče spremljati še posebej pri vodilnih politikih sedanje opozicije, zlasti tov. Tanji Fajon in seveda večno užaljenemu komiku, samo-odstopljenemu predhodnemu predsedniku vlade (ki bi očitno sedaj naknadno s partnerji, ki jih je izigral, ponovno sestavljal vlado). Res je treba pritrditi – v visoki slovenski politiki imamo pravo komedijo zmešnjav, ki meji že na resnično pokvarjenost. Zvesto ji asistirajo večinski, rdeče zlepljeni mediji – na čelu seveda z vsemogočno priviligirano državno TV hišo, trenutno neposredno usmerjeno proti Vladi te iste države. Seveda je ta TV takoj spremenila referendum o vodah  v referendum  o Vladi. Voditelj oddaje g. Igor E. Bergant je na TVS svoja novinarska sogovornika dr. Nežmaha in dr. Žerdina v naknadni oddaji o izidu tega referenduma izzivalno spraševal o tem, ali mora Vlada zaradi tega neuspeha na referendumu pasti – želenega odgovora od njiju (ki sta izkušena novinarja) ni dobil. Barka TV Slovenije, ki bi rada pristala v varen pristan rdečega obdobja, vsaj za zdaj ostaja v nemirnih vodah demokracije.

Referendum o vodah ni bil referendum o Vladi.

A ko smo že pri tej temi, je treba opozoriti vsaj še na dvoje:

Minister Andrej Vizjak je utemeljeno opozoril, da se naravo-varstveniki žal niso oglasili, ko je (celo ob zelo spornih upravnih dovoljenjih) potekala gradnja kanala fekalij skozi največji vodonosnik. Vprašanje, ki ni dobilo odgovora, za vse, ki sta jim tako narava kot zdravje ljudi pomembna, še vedno boleče odmeva.

Vendar je treba tudi ministra vprašati, zakaj se ob številnih pripombah strokovnih inštitucij in naravovarstvenikov pred sprejetjem tega zakona, pa tudi še po njegovem sprejemu v Državnem zboru ni bil pripravljen z njimi resnično poglobljeno pogovoriti ? Zakaj odklanja tudi sedaj – ko je izid tega zakonskega projekta znan – to sodelovanje – tako z naravo varstveniki kot še posebej s kritično stroko ?

Slovenija smo majhna država.

Sam ljudi, ki jim je narava resnična skrb, spoštujem. Da je v Sloveniji voda ustavno zavarovana dobrina, podpiram. Celo več – celotna narava, v kateri smo, t.j. tudi zemlja in zrak ter vse naravno stvarstvo, je neločljivo povezana z nami – je naše resnično življenje in smrt.  Ne pozabimo tega !

odziv – nerazumno delovanje Tanje Fajon…

0
Tanja Fajon (foto: STA)

Piše: Franc Trunk

Spoštovani!

Odzivam se na nerazumno delovanje fajonke v evropskem parlamentu…

Fajonka ali greš lahko še nižje!?

Kot veteran vojne za Slovenijo kategorično prerekam zlonamerno delovanje voditeljice častilcev med/povojnih partizanskih klavcev evropske poslanke tov. Tanje Fajon, vse v škodo vseh v demokratični RS!

Fajonkino javno vulgarno globoko klanjanje, vse do kolen kot, da bi jezikom lahko obrisala in požrla prah s čevljev obeleženja med/povojnega partizanskega klavca Borisa Kidriča, je v današnji demokratični RS, ob dokazanem genocidnemu zločinstvu njej ljubih med/povojnih partizanskih klavcev, vse prej kot razumno dejanje…

Fajonkina udeležba in izkazana javna podpora jugonostalgičnim kolesarskim izrodkom in njihovim udbaškim derivatom, kjer so skupaj ob proslavi 30-letnice samostojne RS med himno RS in ob minuti molka za padlimi v osamosvojitveni vojni – žvižgali in krulili kot lačne prasice, je vse prej kot razumno dejanje…

Fajonkina so/udeležba in izkazana javna podpora politkolesarski levičarski drhali v več kot enoletnem rušenju vladnih ukrepov za zajezitev COVID-19,  je vse prej kot razumno dejanje…

Fajonkino javno podpiranje maloumnega več kot enoletnega pozivanja k nenošenju zaščitnih mask v eri COVID-19, je vse prej kot razumno dejanje…

Fajonkino javno delovanje je vidno ceneno, kar dobro pristoji njej lastni ‘zaskrbljenosti’ za demokratično RS, vse v situaciji, ko sama izhaja iz enoumne diktatorske zločinske zveze komunistov med/povojnih partizanskih klavcev, kjer nas taista Fajonka v njej lastni maloumnosti želi v prihodnosti vrniti v preteklost enoumnega post/komunističnega zločinstva, kar je vse prej kot razumno dejanje…

Fajonkino javno zanikanje, da so njej ljubi med/povojni partizanski klavci dobesedno kradli cele nepremičnine za potrebe komunističnih aparatčikov, pri čemer so premožne/narodno zavedne lastnike kar poklali, je vse prej kot razumno dejanje…

Fajonkino vulgarno izvajanje za govornico Evropskega parlamenta, kjer je ob predstavitvi predsedovanja RS Evropi – kot navadna koza z jezikom ‘kozlala’ po samostojni demokratični RS, je več kot vse prej kot razumno dejanje, je veleizdaja! interesov RS, kjer v njej lastni kognitivni prikrajšanosti intelektualne podhranjenosti ni sposobna stopiti koraka nazaj (op.a. kot tega ni sposoben njen kolega evropski komisar Janez Lenarčič v njemu lastnemu škodovanju vseh v RS), da bi se uspela zavedati, kakšno škodo pravzaprav povzroča vsem v RS – tudi njej ljubim po/medvojnim partizanskim klavcem in njej ljubim udbaškim izrodkom, ki so skupaj ob proslavi 30-letnice samostojne RS med himno RS in ob minuti molka za padlimi v osamosvojitveni vojni – žvižgali in krulili kot lačne prasice…

Ostaja odprto vprašanje, kdo bo naslednji, ki mu bo Fajonka ponudila jezik in grlo v škodo vseh/vsem v RS – za vse prej kot razumno dejanje, ki ga ni moč ozdraviti niti v javno razvpiti kliniki v Avstraliji!?

Različne levičarske grimase, kaj od zapisnega ni res?

Franc Trunk, Portorož, Veteran vojne za Slovenijo

Odprto pismo Marjanu Šarcu

0
Marjan Šarec (foto: STA)

Piše: Globokar Sony

Spoštovani g. Marjan Šarec!

Toliko proklamirane vrednote tkim. leve opcije so danes ostale samo še prazne floskule, puhlice… na kosu papirja Bil je čas, ko bi vi lahko kot predsednik vlade R Slovenije storil tudi kaj za upokojence. Pa se ni zgodilo nič. Na levem polu ste se prepirali med sabo. Mag. Bratuškova je zgodba zase; nedosegljiva…

Ljudem je potrebno ponuditi kaj več kot le samo sovraštvo do Janeza Janše. On je danes tam kamor smo ga pripeljali, mi volilci in vi od ljudstva izvoljeni…

Tkim. levi pol je danes samo še fraza… Vemo kakšne naj bi bile njegove deklarirane vrednote od katerih pa ni ostalo praktično nič. Poglejte si samo plače vodilnih v elektrogospodarstvu, gredo v 100-tisoče € na letni ravni. Pa so to menda še vedno podjetja v katerih ima država glavno besedo. Zakaj že? Menda ne gre za neke vrhunske znanstvenike, krizne managerje, razvojne inženirje..

Seveda! Potem zmanjka za vse tiste kateri so trdo delali 40 let ali pa tudi kakšno manj ker jih je izdalo zdravje. Slovenske pokojnine so beda, vsaj večina.

Ali lahko ljudem ponudite kaj več kot le sovraštvo do Janeza Janše. Ne vem?

Če nisi z nami si proti nam. Ali nam bodo nove volitve spet prinesle kakšen nov obraz, novo razočaranje…

40 let smo v YU poslušali prazne parole, živeli od usmiljenja zahoda… Slovenci smo izkoriščali južnjake, oni nas.. Danes smo v Evropi na repu. Poljska, Češka, Madžarska… nas prehitevajo po levi in po desni.

Doseči nimaš kaj, priti nimaš kam. Gospod ki je pred časom ustanovil civilno iniciativo “Za upokojence gre” je obupal. Pove, da je vse brez veze in zaman. Pove, da ne bo drugi Jan Palach pred ZPIZ-om, ker bi potem rekli, da je imel psihične težave.

Tako g. Šarec sem povedal kar mi je ležalo na srcu. Nekaj let nazaj smo vam verjeli…

Slovenski upokojenci pričakujejo izredno uskladitev pokojnin v višini 3,6 % za vse upokojence. Enim se pokojnine niso usklajevale, drugi pa so bili upokojeni z prenizkim odmernim odstotkom. Smo vsi nekako na istem.

Imamo stotine upokojenih pravnikov. Pa nikogar ki bi spisal ustavno pritožbo in za vse zahteval odmerni odstotev v višini 63,5 %. Imajo dobre pokojnine in nimajo časa za pisanje ustavnih pritožb.

Če mislite na naslednjih volitvah zmagati storite tudi kaj za upokojence, 600.000 jih je. Vemo, da nekaterih strank ne bo nikoli več v parlamentu. In prav je tako.

S spoštovanjem,

Globokar Sony, Zagorje

Pesem št.1 Pomlad

0
ptica (foto: Pixabay)

Piše: JNovak

POMLAD

 

Ptica kukavica, glasno kuka,

pomlad izza gozda se prismuka.

Hladno zemljo rumeno sonce greje,

iz trave se beli zvonček zasmeje.

 

Ptice vztrajno gnezda gradijo,

za svoj mladi rod skrbijo.

Naravo nežne narcise krasijo,

otroci materam šopke podarijo.

 

Spomladi sadovnjak se v cvetju zbudi,

čebelic roj cvetove jablan opraši.

Mala jagoda z belim cvetom se bohoti,

predstavi se v vsej pomladni lepoti.

V krošnjo češnje kranjska čebela,

po nektar sladki je priletela.

 

V času pomladi vsi smo bolj mladi,

energija kipi, imamo se radi.

Toploto in sonce vsako bitje zazna,

gozdna zelena odeja kisika nam da.

V bukovi krošnji še kos veselo zapoje,

kaj bi še radi, na svetu lepo je.

 

JNovak

Odličen nastop predsednika vlade Janeza Janše v Strasbourgu

0
Janez Janša. (foto: KPV)

Piše: Frančiška Buttolo

Odličen nastop predsednika vlade Janeza Janše v Strasbourgu

Čestitam gospodu predsedniku vlade Janezu Janši za včerajšnji izjemen nastop v parlamentu Evropske unije. Gotovo je bil za večino prepričljiv.

Nekaterih najvišjih politikov v ES pa ne morem razumeti. Kritizirano Rusijo in Belorusijo, obenem pa v nekaterih državah ES slepo podpirajo prav takšno sodstvo in javno obveščanje, kakršna sta v Rusiji in Belorusiji.

To naše, slovensko sodstvo je je namreč izvajalo – in še izvaja – grde pritiske na najuglednejše in najbolj zaslužne posameznike za  slovensko osamosvojitev in demokracijo. Samo zato, ker komunisti  niso želeli niti samostojne niti demokratične Slovenije. Zdaj pa hočejo pa prav  komunistično sodstvo in prav takšno mediji postati  vest Evrope, ki bo Slovenijo rešila socialističnih totalitarnih političnih razmer pod vlado, ki jo vodo predsednik Janša. In

Gotovo pa je v zadnjih sto letih gospod Janša edini politik, ki je v veliki meri kos takšnim – se bom kar oprijela  povsem ustreznega izraza gospoda ministra Hojsa – političnim svinjarijam, doma in v ES

Da o tem, kako vseeno je večini na levici, doma in v ES, ki  nekaterim  tudi v sredinskih in desnih strankah, kaj bo prinesel jesenski val epidemije, če se ne bomo skoraj vsi cepili. S svojo indiferentnostjo mediji številne celo odvračajo od cepljenja. Ker si želijo, da bi zaradi prehude epidemije umrlo tako veliko število ljudi, da padla vlada.

Zelo krvavo se gredo ti ljudje svojo socialistično revolucijo.

Prijazen pozdrav,

Frančiška Buttolo, Ljubljana

Referendum o vodah je nepotreben

0
voda (foto: Pixabay)

Piše: Ivan Tomše

Spoštovani,

V nedeljo naj bi na referendumu odločali o “pitni vodi”, čeprav sporni zakon sploh ne govori o pitni vodi. Pitno vodo v Republiki Sloveniji varuje Ustava RS.

Na področju dimnikarstva nam inšpekcije grozijo z merjenji izpustov emisij iz peči na drva. Slovenija je edina država v Evropski Uniji, ki naj bi izvajala te meritve. Poskusno jih le na določenem številu peči izvaja Nemčija, ki želi dobiti potrditev, ali so take meritve sploh potrebne.

Vse peči (male kurilne naprave) so testirane v laboratorijih in imajo podatke o emisijah, oziroma izpustih v okolje. Meritve na terenu ne morejo biti verodostojne, saj so peči priključene na zelo različne dimne cevi, zato je lahko vleka različna.

Slovenska stroka je že potrdila, da gre za meritve, ki ne bodo koristile ničemur. Šlo bo za lažne meritve. Poleg tega dimnikarji zavračajo meritve, saj število meritev, ki naj bi jih opravili v enem dnevu, ne bodo pokrili dejanskih stroškov.  Celica merilna naprave naj bi bila neuporabna po 3 do 5 meritvah. Cena celice pa je okoli 300 evrov. Dimnikarji pravijo, da bodo raje plačali kazen (cca 1.000 EUR/na leto), kot, da se bodo ukvarjali z meritvami na drva.

V jeseni nas torej čaka zelo zanimiva politika dimnikarskih inšpekcij.

Pitna voda je v Republiki Sloveniji zavarovana na najvišji možen način, njeno varovanje je zapisano v Ustavi RS.

Če zakon, o katerem naj bi glasovali v nedeljo na referendumu, ogroža pitno vodo, potem bi morali predlagatelji referenduma dejansko zahtevati ustavno presojo na Ustavnem sodišču RS in ne zganjati nepotrebnih stroškov zaradi razpisa referenduma.

Zaradi napačne uporabe prava, bi bilo verjetno mogoče zoper predlagatelje uvesti zahtevek o povrnitvi stroškov referenduma.

Zakon velja na referendumu podpreti, glasovati torej ZA, seveda, če se sploh odločite, da na referendum greste, saj razpis referenduma ni v skladu z zakonodajo v RS.

Ivan Tomše, Posavje

Najbolj brano

Ljubljana
clear sky
11.6 ° C
15 °
9.7 °
63 %
0.5kmh
0 %
Mon
11 °
Tue
10 °
Wed
14 °
Thu
14 °
Fri
14 °