Prejeli smo

Doma Prejeli smo Stran 2

Vloga vitamina D pred novim valom epidemije covid-19

0
Covid 19 (foto: arhiv Demokracija)

Piše: Darko Siuka, dr. med.

Te dni beremo poročila, da je Slovenija po umrljivosti zaradi covid-19 s 3. mesta pristala na 11. mestu med evropskimi državami. Ker smo po precepljenosti še veliko slabši kot večina drugih evropskih držav, bo v prihajajočem valu smiselno naše ljudi zaščititi večplastno. 

Od začetka pandemije sem si prizadeval v javnosti poudarjati pomen ukrepov, kot so maske in imunomodulacija (krepitev imunskega sistema), zlasti z vitaminom D. Sedaj je na voljo najpomembnejši ukrep – cepljenje, ki močno zmanjša obolevnost in smrtnost. Pohvalno je, da interes za cepljenje sedaj narašča. Ker pa se nam bliža verjetno največji, a hkrati najbrž tudi zadnji večji val, je toliko pomembneje, da se ljudje nanj dobro pripravijo. Pri krepitvi imunskega sistema igra pomembno vlogo vitamin D in pravi čas pričetka nadomeščanja vitamina D je sedaj, v sredini septembra.

O pomenu vitamina D sem pisal že od marca 2020 in glede na slovensko študijo prof. dr. Igorja Pravsta je že decembra 2020 vitamin D jemalo skoraj 60 % prebivalcev Slovenije (leta 2018 le približno 8 %), kar je posledica našega ozaveščanja slovenskega prebivalstva ob lanskem svetovnem dnevu vitamina D 2. novembra. Če primerjamo krivulje drugega pandemičnega vala evropskih držav, ki ponazorujejo nove primere in smrtnost zaradi COVID-19, ugotovimo edinstvenost slovenske krivulje, kjer smrtnost v drugem valu pade veliko prej kot visoke dnevne številke novopotrjenih okužb, kar bi lahko pripisali tudi imunomodulaciji z vitaminom D.

Kakšno vlogo ima vitamin D pri imunskem sistemu? 

Že desetletja je znano, da je vitamin D učinkovina z močnim vplivom na imunski sistem. Vitamin D aktivira zlasti vrojeni imunski sistem, z aktivacijo prepisa genov za beljakovine za normalno delovanje makrofagov in celic ubijalk. Vitamin D pa deluje tudi z velikim vplivom na pridobljeni ali humoralni imunski sistem, katerega osrednje celice so B-limfociti, s tvorbo protiteles, na razvoj katerih vpliva tudi cepljenje. Sedaj so v grški študiji dokazali, da imajo posamezniki, ki so cepljeni zoper covid-19 in imajo dobre ravni serumskega vitamina D, višje ravni (titre) zaščitnih protiteles, kar je bilo pred leti že dokazano  ob cepljenju zoper gripo. Že vrsto let je znano iz različnih študij (randomiziranih študij in metaanaliz), da normalni nivoji vitamina D zmanjšajo pojavnost okužb in omogočajo blažji potek ne samo respiratornih virusnih, ampak tudi drugih okužb. 

Kakšna je vloga vitamina D v pandemiji COVID-19? 

Številne študije iz obdobja pandemije covid-19 so pokazale, da večinoma hudo obolevajo le posamezniki s pomanjkanjem (pod 50 nmol/l) ali hudim pomanjkanjem (pod 30 nmol/l) vitamina D, prav tako so umrli zaradi covid-19 večinoma posamezniki iz skupine s pomanjkanjem vitamina D. V  praksi to pomeni, da vitamin D igra pomembno vlogo preventive hudega poteka že pred okužbo ali tik po začetku simptomov. Ko virus vdre v telo, mora vrojeni imunski sistem že biti pripravljen na eliminacijo (odstranitev) virusa, sicer je replikacijska (razmnoževalna) faza virusa obsežnejša in virusno breme se zviša. V kasnejših fazah okužbe covid-19  (na primer deset dni od začetka simptomov, ko bolnik potrebuje hospitalizacijo zaradi imunske faze bolezni), so nivoji vitamina D pomembni za ublažitev citokinskega viharja, ki je lahko življenjsko usoden, vendar tedaj vitamin D ne more imeti več takšne pomembne vloge kot pred okužbo ali takoj po začetku simptomov.

Kje vse lahko pridobimo vitamin D? 

Največ vitamina D lahko pridobimo s soncem z UVB-žarki na naši geografski širini od sredine aprila do sredine septembra od 11. do 16. ure. Dovolj je že do 15 minut dnevno, v nasprotnem primeru tvegamo opeklino kože in zvišamo tveganje za nastanek kožnega raka. V slovenski prehrani, ki tradicionalno ne temelji na morski hrani, je vitamina D malo. Rumenjak vsebuje približno 20–30 enot vitamina D, zelo malo ga je v mleku. So pa študije pokazale, da imajo jajca kokoši, ki so rejene na prostem, in da ima mleko krav, ki se pasejo na soncu, do trikrat več vitamina D kot tistih živali, ki so rejene hlevsko. Nekaj vitamina D v obliki D2 je v gobah. Največ vitamina D je v divjem lososu (v 100 g ga je 400 enot), če pa je losos umetno vzrejen, pa ga je do štirikrat manj. Ker s hrano težko zadostimo potrebi po vitaminu D v jesenskih in zimskih mesecih, bi v Sloveniji potrebovali državno strategijo umetnega bogatenja hrane z vitaminom D, kar bi moralo biti za prebivalstvo brezplačno. 

Kdaj je pravi čas nadomeščanja vitamina D? 

Slovenija dokazano spada med države z velikim pomanjkanjem vitamina D. Od sredine septembra s sončnimi UVB-žarki naravnega vitamina D v koži ne moremo več tvoriti, poletni encimski mehanizmi razgradnje, ki poleti skrbijo, da vitamin D ne poraste preveč, pa so jeseni še zelo aktivni in vitamin D pospešeno razgrajujejo. Temu v prid govore vse študije serumskega vitamina D, kjer je največji upad v koncentraciji prav od sredine septembra do sredine oktobra. Zato je v sredini septembra pravi čas, da lahko z nizkim dnevnim vnosom vitamina D ohranimo poletne nivoje vitamina D, saj je mesec ali dva kasneje serumski nivo z nizkimi odmerki težko zvišati. V Sloveniji si prizadevamo, da bi po vzoru skandinavskih držav imeli državno strategijo umetnega bogatenja hrane z vitaminom D (bodisi mlečnih ali pekovskih izdelkov), saj ljudje ne bi bili izpostavljeni pomanjkanju vitamina D, ki ima večplastne negativne učinke. Dokler se državna strategija vitamina D ne prične izvajati, je vsak posameznik prepuščen lastni izbiri, da vitamin D nadomešča ali ne. V preteklem letu sem prek medijev pozval vse prodajalce vitamina D, naj ne izkoriščajo pandemije COVID-19 za dvig cene vitamina D in na srečo se to ni zgodilo. Proizvodnja vitamina D je s tehničnega vidika izredno poceni, zato ni razloga, da bi bila cena visoka. Konec leta 2020 smo štirje avtorji (prof. dr. Marija Pfeifer, prof. dr. Igor Pravst, prof. dr. Alojz Ihan in jaz) napisali priporočila za nadomeščanje vitamina D pri posameznikih s tveganjem za pomanjkanje vitamina D, v odmerku od 800 do 2000 enot vitamina D na dan za odraslo populacijo. V primeru simptomov okužbe pa 14.000 enot na dan prve štiri dni po začetku simptomov, nato enako kot predhodno. V letošnjem letu so bila izdana tudi irska priporočila, ki svetujejo od 800 do 1000 enot vitamina D na dan za vse prebivalstvo. Prav tako so bila izdana tudi španska priporočila, ki pa svetujejo od 1000 do največ 4000 enot dnevno.

Vitamin D na recept? 

V preteklem letu je bila razširjena indikacija predpisovanja vitamina D na recept, do katerega so upravičeni tudi tisti s prepoznanim visokim tveganjem za pomanjkanje, vključno s starostniki in tistimi, ki poleti ne morejo biti izpostavljeni soncu. 

Neželeni učinki vitamina D? 

Vitamin D ima visok varnostni profil, kar pomeni, da so neželeni učinki v priporočenih odmerkih neznatni. Posebno pozornost je treba posvetiti tistim, ki imajo znane višje nivoje serumskega kalcija, ob granulomatozah (kot je sarkoidoza), ob limfoproliferativnih boleznih in boleznih ledvic ter ledvičnih kamnih, kjer pri slednjih ob nizkem dnevnem odmerku posebnosti ni za pričakovati. Neželeni učinki nastopijo pri serumskih nivojih nad 200 do 375 nmol/l.  

Druge naloge vitamina D v telesu 

Vitamin D pa nima samo ugodnega učinka na imunski sistem. Vse telesne celice imajo receptor za vitamin D (VDR), prek katerih deluje na celična jedra s prepisovanjem genov za različne telesne funkcije. Najbolj znan je učinek na metabolizem kalcija in fosforja ter na mineralizacijo kosti. Pomembni so učinki na mišični sistem, kjer preprečuje katabolizem in je še kako pomemben pri preprečevanju sarkopenije (razgradnje mišičnine) zlasti pri starejšem delu prebivalstva. Pomemben je vpliv na hormonski sistem, tako na ženske kot moške spolne hormone, pri moških značilno zvišuje nivo testosterona. Ugodno vpliva na psihično stanje in zmanjša tveganje za anksioznost in depresijo. Zanimive so študije, kjer zmanjša tveganje za rakave bolezni in avtoimunske bolezni. 

Kako z vitaminom D v prihodnje? 

Vitamin D je pomemben za normalno delovanje človeškega telesa, pomanjkanje vitamina D pa lahko ima številne negativne posledice. Zlasti pandemija covid-19 je v Sloveniji razgalila velik javnozdravstveni problem, ki ga predstavlja pomanjkanje vitamina D. Z ozaveščanjem pa smo vsi, vključno z mano, že od marca 2020 vsaj delno približali znanje o vitaminu D in ljudem izboljšali kakovost življenja. Številni so se namreč obrnili name s pohvalo, kako se jim je življenje z vitaminom D spremenilo. Zaželeno bi bilo na ravni države čim prej oblikovati strategijo umetnega bogatenja hrane z vitaminom D, saj bi tako preprečili mnoge neželene učinke pomanjkanja vitamina D in nepotrebne stroške kupovanja vitamina D. Dokler te strategije še ni, še vedno prosim vse prodajalce, da vitamina D za naše državljane v teh težkih časih ne podražijo. Pravi čas pričetka nadomeščanja vitamina D je sedaj, v sredini septembra, saj bo oktobra in novembra serumske nivoje težje dvigovati do vrednosti, ki bi imela pozitiven vpliv na imunski sistem.

Darko Siuka, dr. med., specialist gastroenterolog

Razum v politiki

0
Državni zbor RS (foto: Twitter)

Piše: Franc Bešter

Človeško bitje je mnogoplastno in v mnogočem je vsak človek uganka, skrivnost. Tukaj hočem izpostaviti tri glavne ravni, ki po mojem najbolj odločilno pogojujejo naše delovanje: racionalno, emocionalno in duhovno. Tu sem najprej nakazal emocionalno in duhovno raven, da bi poudaril, kako se tudi v naše čisto »racionalno« delovanje nujno vpletata tudi čustva in duhovnost. »Čistega razuma« pravzaprav ne more biti, in tako tudi v politiki ne, lahko dajemo le eni ali drugi strani večji ali manjši poudarek.

Tako totalitarizem kot demokracija delujeta po razsvetljenski politični filozofiji, ki je racionalizem (o njem sem tu že precej pisal). Demokracija se ponaša z »racionalnostjo«, medtem ko v totalitarizmu prihajajo do izraza tudi čustva, strasti, iracionalnosti. Razum v politiki: ker je politika urejanje skupnih zadev, je jasno, da moramo tu uporabiti čim več trezne, hladne pameti. Razum seveda moramo uporabljati, tudi pri urejanju skupnih zadev, če pomislimo npr. samo na rebalans proračuna, kjer so v igri prilivi, odlivi, številke, procenti… . Tu je politika čisti račun. Demokracija kot sistem nasploh gradi na številkah: številke so odločilne pri volitvah (zmaga večine!), številke so odločilne pri glasovanjih v parlamentu, torej pri sprejemanju zakonov, nasploh naša doba zaupa eksaktnosti številk, vendar se ravno v tem skriva ena od velikih slabosti demokracije: številka (večina) nikakor tudi ne garantira kvalitete političnih odločitev. Nasprotno: glede znanja, modrosti, etike je večina lahko kvečjemu povprečna!

Razlikovati moramo med racionalnostjo in racionalizmom. Racionalizem je vreden hude kritike, a moja kritika racionalizma ni kritika rabe razuma. Zmota racionalistične filozofije je v tem, da hudo in močno precenjuje Razum in njegove dosežke, kar je posledica postavljanja Razuma na prvo mesto v srcu ( v duši), se pravi, da se tu razum kot proizvod možganov (telesa) postavi v nek odnos z duhovnim svetom. Ko ga človek postavi na mesto, ki pripada Bogu, s tem postane »božanski«, prav tako človek kot njegov nosilec. In v tem je iracionalnost racionalizma: ustvarjana stvar ne more biti enaka Stvarniku.

Vendar, iz tega potem izhaja zmotna razsvetljenska politična filozofija: Razum lahko spozna resnico (sicer ne bi bil božanski!) o dogajanju sveta, in se je zato sposoben (tako na osebni kot na politični ravni) pravilno odločati, se usmerjati. Moderni človek si seveda pri teh odločitvah pomaga s svojimi empiričnimi Znanostmi, a tudi to je odločanje s pomočjo pameti, saj ima ta racionalistična znanja za najvišje dosežke svojega Razuma! Res je: če opazujemo politike v parlamentu, vidimo, da si pri razpravah pomagajo s »stroko«: nastopajo tudi v imenu grafov, formul, procesov, trendov, številk, procentov…, sploh s podatki, ki jih daje »stroka«, stvari dokazujejo s tem in druge skušajo prepričati s tem.

Pri odločanju in usmerjanju v življenju je nekaj ključnega dogajanje okrog nas, na nek način dogajanje na vsem svetu. Na dlani pa je (če le malo opazujemo), da resnice o tem ne moremo (s)poznati, iz tega pa sledi, da se s svojimi človeškimi močmi ne moremo pravilno odločati. Razum je prešibek svetilnik. Resnico o tem (in tudi o prihodnosti) pozna le Duh, ki človeku razodeva to resnico in ga vodi preko njegove duše. Na pomoč moramo torej poklicati Metafiziko. A v tem vidim bistvo po- razsvetljenske (neke zrelejše) zgodovinske paradigme: ta je v preseganju razsvetljenskega racionalizma, tega premagujemo s tem, da sprejemamo, kar prihaja od Duha, in se obenem seveda učimo visokega jezika Duha (npr. jezika videnj).

Iz vsega pa sledi, da te preobrazbe ni mogoče zaukazati in je ni mogoče speljati »od zgoraj«, z vrha družbenih struktur, za kaj takega sistem ni primeren, in to tudi ni v interesu politike, in tudi politiki kot taki niso primerni ljudje za te stvari. Revolucije v načinu spoznavanja stvari in v načinu odločanja tudi ni mogoče izvesti nasilno, saj se ona lahko začne le spontano dogajati – na področju človekove notranjosti. Se pravi: nova, višja oblika civilizacije se lahko začne le dogajati, in to »od spodaj«, na ravni posameznikov, kar po nekem razvoju lahko privede tudi do političnih sprememb.

Franc Bešter, Zg. Besnica

Izjava Zbora za republiko ob Pohodu za življenje 2021

0
Pohod za življenje. (foto: Matic Štojs Lomovšek)

Piše: France Cukjati

Tudi letošnji Pohod za življenje je odprl vprašanja, ki so bila, so in bodo še dolgo aktualna. Bil je velika in uspešna manifestacija kulture in dostojanstva življenja od spočetja do naravne smrti. Gre za manifestacijo boja za osnovno človekovo pravico biti rojen, odrasti in zaživeti polno življenje, ne pa da je še pred rojstvom zavržen kot odpadek ali industrijska surovina. Pravica do življenja je v Republiki Sloveniji temeljna ustavna pravica brez razlike med rojenimi in še nerojenimi.

Prihodnje leto, leta 2022, bo 70 let od uzakonitve splava v Sloveniji in v tem obdobju smo kot narod zaradi splava izgubili več kot sedemsto tisoč otrok, generacije talentiranih deklic in dečkov, žensk in moških. Torej splav kot holokavst! Pri tem niti ne omenjamo čustvenih travm in trpljenja prizadetih mater, očetov, družin.

Pozdravljamo in podpiramo vse aktivnosti, ki ozaveščajo državljanke in državljane, da splav ob sodobni kontracepciji ne sme biti metoda uravnavanja rojstev, da splav pomeni umor in v večini primerov zločesto izgubo novega ustvarjalnega člana človeške družbe, naroda, države.

Obžalujemo, da kljub tragičnosti načrtovanih splavov v Sloveniji obstaja ali se celo širi naprej mit o upravičenosti in koristi splava, kar se upravičuje z umetno ustvarjeno in popolnoma napačno, nelogično utemeljeno človekovo »pravico žensk, da razpolagajo s svojim telesom«. Sprenevedajo se ali pa niti ne vedo, da tudi nerojeni otrok sme razpolagati, ima pravico razpolagati s svojim telesom. Drugi, nelogičen mit in upravičevanje splava je, da zarodek ni živo človeško bitje že od spočetja dalje. Še več, nekateri tudi menijo, da bi splav bil lahko upravičen tudi v zadnjih mesecih pred porodom ali celo takoj po porodu. Obsojamo to mračnjaško in nazadnjaško, v bistvu proti osebni svobodi usmerjeno kulturo smrti in lažne utemeljitve upravičenosti splava z omejevanjem človekovih pravic samo na nosečo mater, ne pa tudi na živega otroka.

Tisti, ki na tak način zagovarjajo pravice žensk, ne problematizirajo prakse abortivnega lobija, da splavljene zarodke neredko izkorišča kot surovino za kozmetično in farmacevtsko industrijo in v biomedicinskih raziskavah. Tu pa res gre za surovo izkoriščanje žensk za koristi kapitala.

Pomembno je tudi poudariti, da je splav kot poseg škodljiv za zdravje žena in deklet, in preseneča nas, da ginekologi in porodničarji v veliki večini o tem molčijo.

Zagovorniki kulture smrti so organizirali nelegalen, neprijavljen pohod, ki naj bi ustavil Pohod za življenje. To so upravičevali s parolo »Ulice so naše«, kot da bi bili oni izključni lastniki slovenskih mest in vasi! Obžalujemo, da slovenska policija ni prebila blokade in omogočila, da bi Pohod za življenje 2021 potekal po načrtovani, najavljeni in odobreni trasi ter se končal z zaključno prireditvijo na Prešernovem trgu.

Ljubljana, 8.10.2021

za  Zbor za republiko

France Cukjati, predsednik

Poulično vandaliziranje levičarske drhali…

0
Nasilni neprijavljeni shod. (foto: Demokracija)

Piše: Franc Trunk

Ni kaj, duh udbaštva je nekontrolirano ušel iz steklenice, bi lahko poimenoval videno med pouličnim vandaliziranjem jugonostalgično primitivne levičarske drhali, za katero je značilno, da žvižga ob igranju himne RS!

Daleč, predaleč so nas privedla:

  • popolna nekritičnost večinsko levičarskega medijskega prostora kučanovih presstitutk in presstitutov,
  • popolna nekritičnost politikantske levičarske politične sodrge, ki s Tanjo Fajon na čelu prisega kleče plazeče se pred obeležji zločinskih partizanskih klavcev,
  • popolna nekritičnost državnih organov pregona, prvega v vrsti državnega tožilstva, ki je zločinsko javno pozivanje po smrti vseh drugače mislečih idiotkretensko zavrnilo kot nedolžno metaforično izražanje zaradi nezadovoljstva z delom trenutne vlade,

da smo dandanes priče porazne situacije, da bi raznorazni primitivni pritepenci z juga bivše juge radi RS z nedemokratičnimi metodami vladali zavednim rodoljubnim Slovenkam/Slovencem in njih otrokom, vnukom, kjer jugonostalgično primitivni sodrgi ni tuje niti javno pozivanje na državni udar in niti javno pozivaje na ponovni genocidni poboj/klanje drugače mislečih zavednih domoljubnih Slovenk/Slovencev njih otrok in vnukov…

            Že videno, doživeto…

            Ob tem ostaja odprto vprašanje, ali se levičarska politična drhal s fajonko, lunatikom, šiviljo in bukovim vaškim posebnežem na čelu zaveda, da je v minulem letu in pol odigrala vlogo popolnega izdajalca interesov vseh zdravorazumskih prebivalcev RS, pri čemer so levičarsko politična drhal s kučanom na čelu od vedno nekritično podpirale raznorazne kučanove cenene medijske presstitutke in raznorazni kučanovi ceneni medijski presstituti!?

Levičarska politična/medijska drhal, duh, ki vam je v škodo vseh v RS uspel uiti iz steklenice, bo skozi kategorijo Časa postal vaš likvidator… pravijo, da je karma prasica…

Saj ni res, pa je…

Že videno!

Času Čas!

Franc Trunk, Portorož

Referendum o vodah je nepotreben

0
voda (foto: Pixabay)

Piše: Ivan Tomše

Spoštovani,

V nedeljo naj bi na referendumu odločali o “pitni vodi”, čeprav sporni zakon sploh ne govori o pitni vodi. Pitno vodo v Republiki Sloveniji varuje Ustava RS.

Na področju dimnikarstva nam inšpekcije grozijo z merjenji izpustov emisij iz peči na drva. Slovenija je edina država v Evropski Uniji, ki naj bi izvajala te meritve. Poskusno jih le na določenem številu peči izvaja Nemčija, ki želi dobiti potrditev, ali so take meritve sploh potrebne.

Vse peči (male kurilne naprave) so testirane v laboratorijih in imajo podatke o emisijah, oziroma izpustih v okolje. Meritve na terenu ne morejo biti verodostojne, saj so peči priključene na zelo različne dimne cevi, zato je lahko vleka različna.

Slovenska stroka je že potrdila, da gre za meritve, ki ne bodo koristile ničemur. Šlo bo za lažne meritve. Poleg tega dimnikarji zavračajo meritve, saj število meritev, ki naj bi jih opravili v enem dnevu, ne bodo pokrili dejanskih stroškov.  Celica merilna naprave naj bi bila neuporabna po 3 do 5 meritvah. Cena celice pa je okoli 300 evrov. Dimnikarji pravijo, da bodo raje plačali kazen (cca 1.000 EUR/na leto), kot, da se bodo ukvarjali z meritvami na drva.

V jeseni nas torej čaka zelo zanimiva politika dimnikarskih inšpekcij.

Pitna voda je v Republiki Sloveniji zavarovana na najvišji možen način, njeno varovanje je zapisano v Ustavi RS.

Če zakon, o katerem naj bi glasovali v nedeljo na referendumu, ogroža pitno vodo, potem bi morali predlagatelji referenduma dejansko zahtevati ustavno presojo na Ustavnem sodišču RS in ne zganjati nepotrebnih stroškov zaradi razpisa referenduma.

Zaradi napačne uporabe prava, bi bilo verjetno mogoče zoper predlagatelje uvesti zahtevek o povrnitvi stroškov referenduma.

Zakon velja na referendumu podpreti, glasovati torej ZA, seveda, če se sploh odločite, da na referendum greste, saj razpis referenduma ni v skladu z zakonodajo v RS.

Ivan Tomše, Posavje

Ko se srečata levi kretenizem in desni raz/um…

0
Zoran Stevanović (foto: Facebook)

Piše: Franc Trunk

Četudi je kdo med raz/umnimi državljani, ki zaradi osebnih stališč ne mara Predsednika vlade RS, mu mora priznati razum, ki veje iz njegovega odgovora iz miloševičeve zločinske srbije (op.a. ki je malodane z vojsko napadla vse bivše republike rajnke juge…) tako ali drugače pritepenemu srbu ex miličnjaku zoranu stevanoviću, ki ob fetišu orožju kot Rambo izkazuje bolne ambicije državnega udara, da bi s primitivno udbaško necivilizirano levičarsko poulično drhaljo zavladal klenim rodoljubnim/domoljubnim zavednim Slovenkam/Slovencem in njih otrokom!?

Nivo razu/ma s katerim je predsednik vlade v kali zatrl kretenizem grožnje z vandaliziranjem vrha EU v Sloveniji v prihodnjih dneh, je zavidanja vreden – pozvati katerega koli že levičarskega kretena, ki javno razglaša, da ne obstaja virus COVID-19 z vsemi njemu lastnimi različicami, da se brez zaščitne opreme izkaže z vsaj enotedenskim prostovoljstvom na kakšnem od COVID-19 bolnišničnem oddelku, je lakmusov papirček, ki bo in je že razkril ves potencial tozadevnega levičarskega kretenizma!

Vrhunsko!

Vredno funkcije Predsednika vlade RS!

Edino kar me nekoliko moti je, da tovrstno povabilo ni naslovljeno vsaj še na zblojene voditelje KUL-cev, katerim kot fijakrskim kljusetom vajeti v rokah drži sam udbaški boter milan kučan, ki mu v njemu lastni večkratni zavržni izdaji nacionalnih interesov samostojne RS, samostojna RS ni bila, ni in nikoli ne bo intimna opcija, katerega jaz – kot veteran vojne za samostojno Slovenijo – javno pozivam, če ima še kaj jajc – kot se temu ljudsko reče – naj se on, ki osebno vodi to fašistično poulično levičarsko udbaško drhal, ki že več kot leto in pol ruši vse vladne ukrepe zoper COVID-19, izkaže z vsem njemu lastnem sočlovekoljubjem na način, da bo zgolj teden dni brez zaščitne opreme zoper COVID-19 pomagal na tozadevnem bolnišničnem oddelku…

Prepričan sem, da tozadevno obstajajo krepke objektivne možnosti, da bi imela fašistična poulična levičarska udbaška drhal tehtne razloge za žalovanje…

Ni kaj, dragi Slovenci/Slovenke, vse se – karma je prasica…

Saj ni res, pa je… 

Franc Trunk, Portorož, Veteran vojne za Slovenijo

Cepljeni in necepljeni smo ljudje – spoštujmo se!

0
foto: STA / Dpa

Piše: dr. Nada Pavšer

Poleg zdravstvenih, gospodarskih in drugih posledic pandemije covid-19, je v zadnjem času vse bolj vidna še ena posledica, to pa je nestrpnost in celo sovražnost do drugače mislečih.

Sama sem cepljena z dvema odmerkoma cepiva Moderna in menim, da bi bilo prav, da bi se še posebno starejši cepili čimprej in v čim večjem številu. Obenem pa skušam razumeti ljudi, ki se iz različnih razlogov niso cepili, še posebno tiste, ki nasprotujejo cepljenju otrok. Zato me zelo žalosti, ko poslušam vse več medsebojnih žalitev in poniževanj, predvsem tistih, ki se (še) niso odločili za cepljenje. Ne le, da je to v nasprotju s spoštljivim obnašanjem in spoštovanjem drugače mislečih in ne koristi prizadevanjem, da bi se še več ljudi odločilo za cepljenje. Izpostaviti okoli milijon ljudi v Sloveniji različnim žaljivkam je zame kot koordinatorko gibanja Povežimo Slovenijo nesprejemljivo, še posebno zato, ker se bo šele v naslednjih mesecih in letih dokončno pokazalo, katere rešitve za zajezitev pandemije so bile res dobre in katere ne.

Cepivo (foto: Pixabay)

Cepljeni in necepljeni smo ljudje. Spoštujmo se in verjemimo drugi drugemu, da se želimo odločati v dobro sebi in drugim, čeprav imamo poglede o tem, kaj je v skupno dobro, zelo različne. Tudi v našem gibanju Povežimo Slovenijo imamo ljudje različne poglede na cepljenje proti covid-19, pa tudi na druge ukrepe za zaustavitev pandemije. Kljub temu pa se odkrito in spoštljivo pogovarjamo o tem, kako pomagati, da bi se čimprej prišlo do čim boljših rešitev. Želim si, da bi bilo takih odkritih in spoštljivih pogovorov tudi v stroki, politiki in družbi nasploh več, saj vsaka nestrpnost, sovražnost in nespoštljivost vodi v začaran krog, iz katerega se je z vsakim nadaljnjim dnem težje izviti.

dr. Nada Pavšer, koordinatorka gibanja Povežimo Slovenijo

Osel gre le enkrat na led

0
Osel (foto: Pixabay)

Piše: Jožef Praprotnik

Tako pravi pregovor in v sklopu »omejenosti«, kot človeške lastnosti iz knjige Ljudske modrosti, bi jih lahko napisal še dosti, ki bi nas v nadaljevanju pripeljale k temu, o čemer kanim pisati. Pa dodajmo še kakšnega. Cicero je dejal, da se vsak človek lahko zmoti, toda samo bedak vztraja v svoji zmoti. In navsezadnje še ta: Kdor si sam ne zna pomagati, mu tudi drugi ne morejo.

Čemu torej ti pregovori, ki bi jim dodal še tega, ki ga je napisal Nietzsche, ki je menil Naše napake so naši najboljši učitelji ? Prvotno, torej še pred tem zadnjim fiaskom zahodne demokracije, ki se je opekla v Afganistanu, misleč, da je povsem enostavno presaditi naše kulturne in (so-človeške) vrednote v vsako, tudi globoko zakoreninjeno muslimansko okolje, mi je po glavi brodilo dogajanje pri nas, v Evropi torej. A če sem zgoraj že omenil Afganistan, se za hip pomudimo še pri tem. Dandanes, ko je zaradi interneta postal naš svet majhen in dostopen, nikakor ni potrebno v (za)ostali svet izvažati demokracijo in naše vrednote z orožjem in jim vsiljevati prednosti sistema, v katerem živimo in ne životarimo. Vsakomur je prej ko slej dovolj trpljenja, če gleda kako sosed pridno dela in zadovoljno uživa sadove svojega dela, medtem ko on gara za koristi drugih; toliko bolj ker mu je to drugačno življenje na očeh. Osel gre torej le enkrat na led in razen, če nisi ravno Zahodni Evropejec ali Američan, ti bo enkrat kanilo, da četudi volu odžagaš roge, bo še vedno vol.

Pa se vrnimo k domačim, slovensko – evropskim zadevam, ki so mi sprva rojile po glavi. Že Winston Churchill se je opekel – o tem pišejo britanski zgodovinarji – ko je (naivno, slepo) verjel, da bo Titova Jugoslavija demokratična država – DFJ. Demokratična federativna Jugoslavija je dejansko obstajala nekaj mesecev ali konkretno med 10. avgustom in 29. novembrom leta 1945, ko se je preimenovala v federativno ljudsko republiko Jugoslavijo. A vendar ne gre za samo ime, temveč za vsebino. Z demokracijo smo potem Slovenci opravili do leta 1991, po drugih delih Jugoslavije pa za dalj časa. Tako, kot so v času 2. svetovne vojne zahodni zavezniki nasedli Titovim obljubam, tako danes v Evropski uniji nasedajo poslancem iz kroga naše socialdemokracije, ko jim tvezijo o domačih razmerah na področju medijske svobode ali pravosodja. Pa bi vendarle od zahodnih Evropejcev pričakovali nekaj več modrosti vsaj takrat, ko gledajo in predvsem poslušajo zdihovanje in jok prebarvanih komunistov iz vzhodne Evrope, saj vse njihove besede o demokraciji temeljijo na lažeh. Zagovarjanje avtonomnega in neodvisnega pravosodja je zgolj pesek v oči Evropi, v Sloveniji pa za varovanje pridobitev kontra-revolucijske  divje privatizacije in nikoli končane tranzicije. Osli gredo le enkrat na led, razen če niso zahodno-evropski.

Jožef Praprotnik, Jesenice

Voda – vir življenja!

0
foto: Pixabay

Piše: Jože Likar

,,Mogočno se dvigajo naše gore

ozirajo se na cvetoče polje

pošiljajo toke mu bistrih voda

navzdol se podvizajo hčere gora.

pozdravljajo rod, ki se dviga na dan

in last imenujejo gora in ravan…”

Simon Jenko, je avtor gornje pesmi, ne bom navajal celotnega besedila, da pismo bralcev ne bi bilo predlogo! Pismo pa sem napisal zaradi referenduma, k ga zahtevajo levičarske stranke in njej podrejeni mediji, civilne iniciative, okolijske organizacije. Da jih stanje naših voda in narava nasploh zelo malo ali nič ne briga je dokaz že to, da so modro molčali, ko je naš “Zoki” začel graditi kanalizacijo kar skozi črpališče Kleče od koder je odvisna vodooskrba celotne Ljubljane. Tej neumnosti so se upirali samo lastniki zemljišč. Njim gre za to vse priznanje! Strokovnjakom, ki so se s tem projektom strinjali in dajali celo soglasja za izvedbo del kanalizaciji, ne smemo verjeti, da z referendumskim nasprotovanjem sprejetemu zakonu o vodah mislijo resno! Samo za nagajanje in sabotažo vladnih sklepov gre! Če res verjamejo, da z Jankovičevo kanalizacijo ni nič narobe, naj si kar oprtajo lempe in si gredo natočit prave boljševiške vode.

Lempe omenjam zato, ker je v krajih nad Ajdovščino vode vedno primanjkovalo, bili smo odvisni od kapnice. Poleti je bilo dežja malo in ker je bila večina streh še slamnata, je moral dež kar nekaj časa padati, da se je napila slama, potem je šele nekaj pricurljalo v vodnjake. Pozimi pa smo topili sneg. Kako huda je bila stiska z vodo je v enem svojih del opisal naš rojak pisatelj Narte Velikonja. Čeprav star in od kapi zadet je moral umreti pod kroglami “komunističnih osvoboditeljev” ker jim je bil prenevaren. Vodovod na Goro od izvira Hublja na Sinji vrh, je zgradila fašistična Italija. Bolje rečeno, gradili so ga naši ljudje, financirala in projektirala pa Italija. Namesto, da bi po osvoboditvi vzdrževali že zgrajeni del, je “ljudska oblast” uničila že zgrajeno. O samem rezervarju na Sinjem vrhu so še priče, kako strokovno je Partija razmišljala takrat in kako danes! Res je bila v ustavo zapisana pravica do čiste pitne vode v času leve vlade! Prav nič pa leve vlade niso naredile, da bi iz evropskih sredstev, ki so bila na razpolago lahko izkoristile tiste občine, ki jih vodijo ”nepravi” župani. Raje naj sredstva ostanejo v Bruslju. Tako domoljubno razmišljajo naši levičarji!

Referenduma o varstvu voda se bom zanesljivo udeležil in z “DA” predlagani zakon podprl! Na Gori imamo vodovod od leta 2003!

Jože Likar, Na Otlici

Ker sem začel s Simonom Jenkom, je prav, da z njim tudi končam:

,,naj volja tak svetla, kot tvoje gore,

naj moč ti bo tekla, kot tvojih je rek,

ki trgajo jez in potresajo breg!

al mimo, ponosno srce naj ti bo

Kot slovenske pomladi polje je cvetno!”

(VIDEO) Nova oddaja “Glas ljudstva” na Nova24TV: Odpravili smo se na ulice in vprašali državljane, kaj dejansko menijo o protestih proti PCT

0
Nova oddaja “Glas ljudstva” (foto: Nova24tv.si / posnetek zaslona)

Piše: Anita Gužvič

Predstavljamo vam novo oddajo Glas ljudstva, ki bo vsak dan ob 21.00 na Nova24TV. Odpravili se bomo na ulice in povprašali ljudi, kaj menijo o aktualnih političnih temah. V prvi oddaji nas je predvsem zanimalo, ali res večina državljanov nasprotuje pogoju PCT. Ali res vlada takšno nezadovoljstvo med državljani, kot ga želijo prikazati mediji? Kaj si večina misli o protestih? Naša novinarka Aleksandra Jug se je odpravila na teren poizvedovat in preverit, kakšno je dejansko stanje in kako ljudje gledajo na proteste in ukrepe za zajezitev koronavirusa. Na različnih lokacijah je spraševala državljane, ali podpirajo proteste proti PCT, kaj menijo o nasilju na protestih, in ali se sami z ukrepi strinjajo. Odgovori vas bodo morda presenetili, saj po poročanju mainstream medijev vlada vsesplošno nezadovoljstvo, morda pa bodo le potrditev, da se želi pred volitvami umetno ustvariti atmosfero in občutek, da ljudje ne podpirajo ukrepov in tudi vlade. Zagotovo pa je najbolj navdušila gospa na koncu oddaje!

Po podatkih policije naj bi se na sredinem protestu prejšnji teden zbralo okoli 10 tisoč ljudi, ki nasprotujejo pogoju PCT. Morda se to zdi velika masa ljudi, a v primerjavi z vsemi državljani je to le peščica, ki nima glasu za celotno Slovenijo. Novinarka Aleksandra Jug se je zato odpravila na ulice in anketirala naključne mimoidoče, mlade in tudi starejše. Mnenja so različna, od teh, ki nasprotujejo, do tistih, ki jim je vseeno. Veliko pa je takšnih, ki nasilne in protiustavne proteste ne podpirajo, ukrepi pa se jim zdijo pravilni, “da lahko družba ob epidemiji funkcionira”, pravi gospod v anketi.

Protesti so obup, zunaj je epidemija
Na uvodno vprašanje novinarke, ali podpirajo in kako komentirajo proteste proti pogojem PCT, je večina odgovorila, da s samimi protesti nimajo težav, saj je to izražanje mnenja ljudstva, v kolikor so nenasilna in ne kršijo zakonov. Kar za sredine proteste ne moremo reči. “Nisem bila še na protestih, ker trenutno ni to varno in pametno za početi. Menim pa, da je pomembno izraziti svoje mnenje”“jih podpiram, nisem pa se jih udeleževal”“slišal sem za njih, ampak to je samo neumnost”, “saj to je obup. Zunaj je epidemija, virus”, je bilo slišati v anketi. Večina je zgroženih, da se med epidemijo protestira, drugim je vseeno, spet drugi proteste podpirajo; slišati pa je bilo tudi besede, “eh, to je brezveze” pa tudi “podpiram vsake proteste, ne glede na to, kakšni so, le da niso neumni“.

Nasilja na protestih večina ne podpira
“Protestov ne podpiram, ker so se izrodili v kriminal, nasilje, uničevanje, podiranje državne ureditve. To me najbolj moti. Nenazadnje pa je cepljenje bolj koristno kot necepljenje“, je dejal gospod v anketi. Velika večina anketiranih pravi, da je nasilje in kršenje zakonov na protestih nesprejemljivo, “šli so predaleč”, “nasilje ne bi smelo biti tolerirano in v civilizirani družbi to ni normalno”, so bili odgovori. Nekdo je omenil, da bi raje šel protestirat zaradi penzije. “Delal sem 30 let in imam 500 evrov penzije. Tisti pa, ki ne delajo, dobijo skoraj toliko podpore. To bi jaz protestiral”, je dejal.

Nova oddaja “Glas ljudstva” (foto: Nova24tv.si / posnetek zaslona)

Je policija na protestih ravnala prav?
Nekateri državljani so bili kritični, da je policija reagirala pretirano, “vodni top in solzivec so bili pretirani“, spet drugi so mnenja, da je policija vodni top “uporabila z razlogom”. Neka mladenka pa je dejala, da se nasilja ne da reševati z nasiljem. Večina pa je bila ogorčena nad nedelovanjem policije: “še premalo so, to so mladi fantje, ki delajo v policiji, v njih mečejo granitne kocke, ja kam pa pridemo”, je dejala gospa, enakega mnenja je bil gospod srednjih let, “jaz bi bil bolj konkreten”, je dejal. Če je nekaj nedovoljeno, je nedovoljeno, je dodal.

Veliko anketirancev se s pogoji PCT strinja
“Se strinjam, ker je varno za družbo”, je dejala mlada ženska. “Se strinjam, jaz sem cepljen. Zanima me, a tisti, ki nasprotujejo, tudi tablet ne jemljejo. Te substance vzamejo, cepili pa se ne bi“, je dejal gospod. Ena izmed starejših gospa pa je novinarki zaupala zgodbo svojega moža, ki je po okužbi s covidom-19 pristal v bolnici, kjer je preživel en mesec. “Ko je prišel domov, ga nisem prepoznala! 14 kilogramov je izgubil v enem mesecu,” je dejala. “V covid verjamem, PCT pa postavlja vlada, da lahko družba funkcionira”, se je glasil še eden izmed odgovorov. Nekaterim je vseeno, “meni je vseeno za korono. Sem cepljen, da imam potrdilo, to je pa tudi vse.” Spet drugi se z ukrepi ne strinjajo, “to mi gre na živce, ne smeš nikamor; ne smeš ven, ne smeš noter” je dejal mladenič.

Po izsledkih ankete lahko zaključimo, da vsekakor so tisti, ki nasprotujejo, protestirajo, absolutno pa v državi ne prevladuje vsesplošno nezadovoljstvo, kot to želijo prikazati mediji.

Anita Gužvič, Nova24tv.si

Najbolj brano

Ljubljana
broken clouds
13.7 ° C
16 °
10.5 °
74 %
0.5kmh
75 %
Thu
14 °
Fri
12 °
Sat
11 °
Sun
10 °
Mon
12 °