Prejeli smo

Doma Prejeli smo Stran 26

Nova Slovenska zaveza: Obletna spominska maša v Borovnici

0
foto: Nova Slovenska zaveza

Piše: NSz

Spoštovani!

Člani Nove Slovenske zaveze iz Borovnice pri Ljubljani lepo vabijo k obletni spominski sveti maši za pobite nedolžne žrtve revolucionarnega nasilja iz  župnije Borovnica.

Maša bo v župnijski cerkvi v nedeljo, 4. julija 2021 ob 10. uri. Po maši bo blagoslov farnih spominskih plošč in molitev za vse žrtve; sledil bo krajši kulturni del slovesnosti z nagovorom dr. Franceta Cukjatija.

Povabljeni k sveti maši in k slovesnosti po njej pri farnih spominskih ploščah.

Nova Slovenska zaveza, Ljubljana

Voda – vir življenja!

0
foto: Pixabay

Piše: Jože Likar

,,Mogočno se dvigajo naše gore

ozirajo se na cvetoče polje

pošiljajo toke mu bistrih voda

navzdol se podvizajo hčere gora.

pozdravljajo rod, ki se dviga na dan

in last imenujejo gora in ravan…”

Simon Jenko, je avtor gornje pesmi, ne bom navajal celotnega besedila, da pismo bralcev ne bi bilo predlogo! Pismo pa sem napisal zaradi referenduma, k ga zahtevajo levičarske stranke in njej podrejeni mediji, civilne iniciative, okolijske organizacije. Da jih stanje naših voda in narava nasploh zelo malo ali nič ne briga je dokaz že to, da so modro molčali, ko je naš “Zoki” začel graditi kanalizacijo kar skozi črpališče Kleče od koder je odvisna vodooskrba celotne Ljubljane. Tej neumnosti so se upirali samo lastniki zemljišč. Njim gre za to vse priznanje! Strokovnjakom, ki so se s tem projektom strinjali in dajali celo soglasja za izvedbo del kanalizaciji, ne smemo verjeti, da z referendumskim nasprotovanjem sprejetemu zakonu o vodah mislijo resno! Samo za nagajanje in sabotažo vladnih sklepov gre! Če res verjamejo, da z Jankovičevo kanalizacijo ni nič narobe, naj si kar oprtajo lempe in si gredo natočit prave boljševiške vode.

Lempe omenjam zato, ker je v krajih nad Ajdovščino vode vedno primanjkovalo, bili smo odvisni od kapnice. Poleti je bilo dežja malo in ker je bila večina streh še slamnata, je moral dež kar nekaj časa padati, da se je napila slama, potem je šele nekaj pricurljalo v vodnjake. Pozimi pa smo topili sneg. Kako huda je bila stiska z vodo je v enem svojih del opisal naš rojak pisatelj Narte Velikonja. Čeprav star in od kapi zadet je moral umreti pod kroglami “komunističnih osvoboditeljev” ker jim je bil prenevaren. Vodovod na Goro od izvira Hublja na Sinji vrh, je zgradila fašistična Italija. Bolje rečeno, gradili so ga naši ljudje, financirala in projektirala pa Italija. Namesto, da bi po osvoboditvi vzdrževali že zgrajeni del, je “ljudska oblast” uničila že zgrajeno. O samem rezervarju na Sinjem vrhu so še priče, kako strokovno je Partija razmišljala takrat in kako danes! Res je bila v ustavo zapisana pravica do čiste pitne vode v času leve vlade! Prav nič pa leve vlade niso naredile, da bi iz evropskih sredstev, ki so bila na razpolago lahko izkoristile tiste občine, ki jih vodijo ”nepravi” župani. Raje naj sredstva ostanejo v Bruslju. Tako domoljubno razmišljajo naši levičarji!

Referenduma o varstvu voda se bom zanesljivo udeležil in z “DA” predlagani zakon podprl! Na Gori imamo vodovod od leta 2003!

Jože Likar, Na Otlici

Ker sem začel s Simonom Jenkom, je prav, da z njim tudi končam:

,,naj volja tak svetla, kot tvoje gore,

naj moč ti bo tekla, kot tvojih je rek,

ki trgajo jez in potresajo breg!

al mimo, ponosno srce naj ti bo

Kot slovenske pomladi polje je cvetno!”

Meje znanosti

0
foto: J.S.

Piše: Franc Bešter

Znanost: tu mislim na tehno – znanost (fiziko, kemijo), »tehno« zato, ker je ključno pomagala ustvarjati tehniko. A tudi tehnika je v tem razvoju pomagala znanosti: z napravami za eksperimentiranje in meritve. Da, pri tej znanosti gre za znanost eksperimenta in merjenja, ta znanost prihaja do izkustev na ta način, in stvari dokazuje na ta način.

Na kaj se nanašajo ta izkustva? Vsekakor na svet materije, ta znanost je začela z raziskovanjem snovi in fizičnih teles (statika, kinematika, dinamika, optika, kemijski procesi), tudi nebesnih teles (planeti), njeni predhodnici sta bili srednjeveški alkimija in astrologija. Torej: začetek s stvarmi, ki nas obkrožajo v vsakodnevnem življenju.

Fizika priznava samo tisto, kar je »dokazano« z eksperimentom – z objektivnim opazovanjem in merjenjem v procesu eksperimentiranja. Ugotavljanje abstraktnih odnosov med izmerjenimi količinami. Znanost: znanje (spo – znanje). Tu se moramo vprašati, kaj je s to metodo mogoče spoznati in česa ne in do kod je njen doseg. S to metodo je ta znanost začela raziskovati svet vidnih in otipljivih stvari, a potem je začela prodirati v samo notranjo strukturo materije: molekule, atomi, elementarni delci. Korpuskularna teorija materije. Modeli atomov. Periodni sistem elementov, organske spojine, ciklične spojine, RNA, DNK, dvojna vijačnica, geni. Sami orjaški koraki naprej.

Tisto ključno, kar je dal »atomski ovoj«: elektroni. Njihova uporaba v vodnikih (elektrika, elektronika). Magnetizem. Potem polprevodniki: tranzistor, mikroprocesor, čip. Digitalna tehnika. Atomsko jedro: cepitev, ki je dala jedrsko energijo in atomsko bombo. Fuzija: pojasnjen izvor energije zvezd. Nasploh je prodor v skrivnosti atoma pojasnil tudi razne zagonetke vesolja: supermasivne zvezde, črne luknje, pulzarji, kvazarji, kolapsarji… .

Potem celično jedro: kromosomi, geni, genetika. Razvozlan genom organizmov.

Prodor človeka v ta mikro (in makro) svet, s prej omenjeno metodo. Ta metoda (eksperiment, merjenje) se je do določene mere pokazala za še uporabno, tu, v tem svetu (nevidnega, neotipljivega) je še do določene mere mogoče eksperimentirati in meriti, celo opazovati stvari, a v tem svetu smo naleteli tudi na neke povsem nove kvalitete, na nepredstavljive in neopisljive stvari, ki se izmikajo raziskovanju s to metodo. Slabost te metode je predvsem v njeni nemoči, pojasniti, zakaj imajo fenomeni materije takšne in takšne kvalitativne lastnosti, odtod njena nemoč, pojasniti, za kaj gre pri »delcih«, in kaj je »polje«, odtod pojav takšnih hipotez kot je »teorija strun«, ki je čista špekulacija.

Vse te stvari sem omenil zato, ker hočem povedati, da v znanosti že dolgo ni bilo odkritega nič zelo uporabnega v tehniki (kot sta bila npr. elektron v fiziki in organske snovi v kemiji kot so npr. umetne mase, plastika, sploh naftni derivati). Slej ko prej si bomo morali priznati, da je njena metoda v svetu najmanjšega (delci) in največjega (vesolje) naletela na meje in da zato tudi razvoj (napredek) tehnike ne bo mogel iti nekam v nedogled.

MEJE TEHNIKE

Konec znanosti? Katere? Tiste, ki je v tej civilizaciji za večino edino prava, ker so edino tam stvari »eksaktno opisane in dokazane«.

Odvija se boj za politično prevlado v svetu – med nekaj centri moči – politična moč se skuša doseči z gospodarsko, pri doseganju le-te pa ključno vlogo igra tehnika, pri tehniki pa empirična znanost, a tej znanosti se nakazujejo meje. Kitajski komunizem ni hotel ponoviti napake sovjetskega, zavedal se je ključne vloge tehnike v ekonomiji, a veliko tehnike je pokradel od Zahoda, veliko pa je je Zahod sam tja izvozil in prodal.

Tehnika: stroji, visoko razvita orodja, in to velja tudi za vso digitalno tehniko, po mojem se je z izumom umetne inteligence ta razvoj (preobrazba) Orodij, izumljanje, razvoj s pomočjo spoznanj (dosežkov) empiričnih ved zaključuje. Na to kaže dejstvo, da ključnih izumov tu (po izumu čipa) ni več, že nekaj desetletij gre razvoj predvsem v smeri pomanjševanja, dobro, nekaj bodo k zmogljivosti in pomanjševanju pripomogli še kvantni računalniki, pa vendar… .

Humanoidni roboti: po mojem je z njimi ta razvoj dosegel vrh in skrajno mejo. Toda: ali bo robot (stroj) kdaj lahko isto kot človek?

Poznal sem sošolca s fakultete, ki je verjel v to, da bo mogoče izdelati kompjuter enakih zmogljivosti in sposobnosti kot so naši možgani, takrat bo vso našo osebnost mogoče »pretočiti« vanj, in s tem bomo premagali tudi smrt, živeli bomo lahko tako dolgo kot ti superračunalniki, se pravi tisočletja. Tega takrat nisem verjel in ne verjamem tudi danes: zavejmo se namreč razlike med strojem in organizmom! Dobro, danes že imamo humanoidne robote, ki oponašajo človeško misel, jezik, mimiko, kretnje (imamo že tudi računalnike, ki človeka v določenih stvareh visoko presegajo, kar se npr. tiče količin shranjevanja podatkov, hitrosti obdelave podatkov…). Toda zakaj robot nikoli ne bo mogel biti isto kot človek? Poglejmo samo govor: glede tega se poslušalec v 80 procentih orientira po barvi glasu, kretnjah telesa…, le v 20 procentih po sami vsebini. V tem pa človek lahko dosega neskončno paleto (glede glasu, kretenj), s čimer dopolnjuje govorico ust in izraža tudi svoja čustva, občutke, strasti…, kar vse se nanaša na celotno telo, a človeški jezik je nadalje tudi artikulacija nezavednih vsebin in občutij iz globin duše (srca). Na dlani je, da še tako visoko razvit robot tega nikoli ne bo premogel, iz enostavnega razloga: ne more tako funkcionirati, ker ni tako zgrajen kot človeški organizem, da ne govorimo še o problemu duše, ki je robot nima. Govorica robota bo ostala mehanična govorica stroja, med strojem in organizmom zija velikanski prepad, ki ga nikoli ne bo mogoče premostiti.

Razvoj umetne inteligence bo sicer še marsikaj prinesel, omogočil, npr. pametne hiše, tovarne, samovozeče avtomobile, sploh digitalizacijo vseh področij življenja. A osebno sem prepričan, da se z izumom umetne inteligence nek »napredek« postopno zaustavlja, soočiti se bomo morali z dejstvom, da tako razvoj znanosti kot tehnike ne more iti nekam v nedogled – čeprav danes še vedno mislimo in se obnašamo tako. Kje je vzrok tej miselnosti? Vzrok je v inerciji miselnih šablon v glavah ljudi (tudi znanstvenikov in tehnikov), v inerciji družbenih struktur in institucij, tudi v politiki: demokracija kot sistem je svojo avtoriteto gradila tudi na tem »napredku«. In vzrok je tudi v racionalizmu kot kugi naše dobe: človek, ki je postavil Razum na prvo mesto in mu s tem pripisal božanskost, mu je s tem pripisal tudi lastnost ne-omejenosti, in zato tudi neomejenost njegovim dosežkom – in znanost in tehnika sta njegova najodličnejša dosežka!

Torej: priznati si bomo morali, da metoda tehno – znanosti (eksperiment, merjenje) ni vsemogočna, ima svoje meje, omejitve, ne zmore pojasniti vsega, vseh skrivnosti narave, in da tudi njena hčerka tehnika ne bo rešila vseh naših problemov, nasprotno, vedno bolj se kažejo tudi problemi, ki jih prav ona generira. Potegniti bomo morali črto in oceniti, kaj je ta razvoj prinesel dobrega, a tudi slabega. Moderni dobi, ki sta jo znanost in tehnika ustvarili, se čas izteka, v prihajajočem času nas med drugim čaka težka naloga: odpravljanje negativnih učinkov, ki sta jih izvršili na naravo in družbo.

Franc Bešter, Zg. Besnica

Podpiram madžarski zakon

0
Fotografija je simbolična. (foto: arhiv Demokracije)

Piše: Frančiška Buttolo

Propadanje Zahoda na obroke, Madžarska pa ima prav. Čeprav je skoraj sama. Pametnih je vedno manj kot neumnih. Madžarski zakon bo padel, kar bo začetek še cele vrste pojmov  in vrednot v sedanji, tradicionalni rabi. Staršem bo odvzeta možnost vzgoje. Otroci bodo samo lastnina močne multikulturne države.  Besedi mati in oče bosta najprej izbrisani iz javne rabe, potem pa še prepovedani.

Zdi se, da bi nekateri otroke staršem ali starim staršem še najraje kar odvzeli.

Še bolj grozna pa pa se zdi multikulturnikom  verska vzgoja, še zlasti krščanska.

 

Gesla multikulturalizma in globalizma so povsem razumljiva:

Podobna so, če smo odkriti, narobe obrnjeni nacizmu.

Vendar izhajajo iz ZDA , od največjih bankirjev.

Ukinimo spol.

Ukinimo družino.

Ukinimo in prepovejo pojem in besedo domovina.

Zrušimo vse zahodne  vlade, ki se upirajo marksističnemu  multikulturalizmu.

Mediji naj bodo v službi izključno multikulturni  svetovni oblasti, usmerjeni proti zahodni tradiciji.

Ukinimo meje.

Ukinimo vse zahodne države.

Ukinimo cerkve, ki služijo eni sami veri, ne pa vsaj trem naenkrat.

Ukinimo zdravljenje starejših z evtanazijo.

Ukinimo visok življenjski standard za vse, razen za svečenike, visoke uradnike multikulturnega globalizma.

Ukinimo socialne razlike v vseh slojih, samo v najvišjem naj ne bo omejitev.

Ukinimo rase in državljanstva.

Ukinimo narode.

Ukinimo svobodo govora.

Ukinimo svobodo mišljenja.

Ukinimo plačilo po delu.

Ukinimo neenakost z državljanskimi plačami.

Ukinimo vojsko.

Povečajmo armado nevladnih organizacij za boj proti zahodni kulturi.

Podpiramo  države, ki nasprotujejo evropski kulturi.

Podpiramo prizadevanja za prihodnost, v kateri bo do samo trije gospodarji sveta, razdeljenega na tri dele.

 

No, pa srečno  –  propadajoči in razpadajoči Zahod!

 

Frančiška Buttolo, Ljubljana

Čestitka

0
foto: gov.si

Piše: Frančiška Buttolo

Spoštovani gospod Janez Janša, predsednik vlade Republike Slovenije! Spoštovani Slovenci, spoštovani samostojni Sloveniji naklonjeni slovenski državljani!

Najprej čestitam ob največjem slovenskem prazniku vseh časov, in še ob tridesetletnici njegovega praznovanja, čestitam pa tudi vam osebno, gospod Janez Janša, predsednik slovenske vlade in – skupaj z dr. Jožetom Pučnikom , očetom slovenske samostojnosti – največjim politikom v samostojni Sloveniji, očetom nove slovenske demokracije.

V slovensko zgodovino ste se vpisali kot eden od redkih politikov, ki so vse svoje moči posvetili obstoju in nadaljnjemu razvoju slovenske države, prav nikoli pa niste delovali proti njej. Nikoli. Večina Slovencev vam je za vse to neizmerno hvaležna in svečano praznuje skupaj z vami. Hvala tudi vašim razumevajočim in požrtvovalnim najdražjimi.

Nikoli tudi ne boste delovali proti Sloveniji, še najmanj, kot nekateri,  za bednih pet minut slave v  mednarodni javnosti, kot to počnejo vse prej kot spoštovanja vredni, samo po imenu slovenski, večidel levi medijih.

Veliko Slovencev in samostojni Sloveniji naklonjenih državljanov vas spoštuje, močno ceni in tudi ljubi.

Če bodo sedanje leve   totalitarne sile zlomile Slovenijo, z njo pa onemogočile tudi vas, se vse to, kar ste naredili v svojem življenju in z njimi, ne more izgubiti. Čas teh, ki slovenski narod in vas želijo izbrisati, se izteka. Preveč krutosti je v njih, da se ne bi uničili sami med seboj še pred prihodom na oblast.

Karkoli se bo dogajalo v Sloveniji,  vaše ime bo pogosto na ustih in v srcih tisti, ki bodo v demokratično  Slovenijo še naprej verjeli in se zanjo borili, ali pa si zanjo kako drugače prizadevali. Včasih tudi za ceno življenja. Pa tudi zato, ker se bodo zgledovali po vas.

Še enkrat, naj živi Slovenija, naj živi slovenska demokracija, naj živi gospod Janez Janša,  slovenski predsednik vlade! Naj živi slovenski narod. Naj živijo Slovencem naklonjeni slovenski državljani.

Frančiška Buttolo, Ljubljana

Vabilo na Zeleni simpozij 26.6.2021, Šentjernej

0
foto: iStock

Piše: Gen-i.si

Program dogodka »Zeleni dan slovenske državnosti« sestoji iz treh tematskih sklopov, in sicer:

  1. »Družinski zeleni dan«

Celodnevno druženje s posebnim vsebinsko-izrazno-promocijskim poudarkom na predstavitvi dosežkov zelenih tehnologij. Dogajanje bo vsebovalo raznovrstne zabavno poučne delovne točke namenjene predvsem mladim in najmlajšim. Predstavljene bodo tudi določene aktivnosti Slovenske vojske.

Lokacija: Občina Šmarješke Toplice – Osnovna šola Šmarjeta

Delavnice za otroke med 11:00 in 17:00 uro

  1. Simpozij »Zelena prihodnost«

Svet se nahaja pred tektonskimi spremembami, ki jih narekuje nujnost boja proti podnebnemu segrevanju. Voditelji EU so se zavezali, da bo Evropa, z izjemno ambiciozno zavezo 55% zmanjšanja toplogrednih plinov, kot že tolikokrat doslej nosilka sprememb v globalnem merilu. Nujnost sprememb, ki morajo zajeti celotno slovensko družbo, ob pravočasno izvedeni zeleni in digitalni preobrazbi prinaša vrsto priložnosti. S tem namenom želimo na okrogli mizi povezati vladne predstavnike s poslovnimi voditelji iz gospodarstva in predstavniki lokalnih skupnosti, s podpisom Deklaracije za zeleno prihodnost Slovenije pa začrtati pot v uspešno zeleno preobrazbo naše države.

Lokacija: Občina Šentjernej – Kulturni dom Primož Trubar

Simpozij z okroglo mizo in podpisom deklaracije med 14:00 in 17:30 uro

3. Slavnostna prireditev »Zelena pomlad slovenske državnosti«

Osrednja večerna slavnostna prireditev ob letošnjemu dnevu državnosti bo vsebinsko izpovedno zvenela kot poklon domovini, Republiki Sloveniji. Prvinskost glasbe bo oplemenitena z žlahtnostjo slovenske poezije, kar se bo izkazalo kot radoživa impresija praznika slovenstva. Ob počastitvi 30. obletnice garde slovenske vojske bo potekal tudi dvig največje slovenske zastave.

Lokacija: Občina Šmarješke Toplice – prireditveni prostor ob Osnovni šoli Šmarjeta

Kulturni program prireditve od 19:00 dalje

Gen-i.si, Ljubljana

Video pričevanje Anuške Lekan

0
foto: Pixabay

Piše: Scnr.si

V dneh, ko se šolsko leto bliža h koncu, vam predstavljamo zgodbo nekdanje učiteljice, ki je z jasno besedo, pogumom in iskrenostjo prestopala meje mogočega in nas popelje v čas druge svetovne vojne ter prva desetletja po njej, ko je bilo javno izražanje osebnega prepričanja nezaželeno in celo nevarno, če se ni ujemalo z namerami takratnega komunističnega režima.

Anuška Lekan, rojena leta 1932, je prve dni vojne pričakala v Mariboru, kasneje so se z družino preselili v Ljubljano. Ker je bil oče odločen protikomunist, se je ob koncu vojne, kot begunec, umaknil na avstrijsko Koroško, skupaj s hčerkama in sinom. Anuška in mama sta ostali v Ljubljani. Anuška je zaključila učiteljišče in kljub oviram končno dobila službo v Fari pri Kočevju. Tam je učila slovenščino, ruščino, biologijo, petje in telovadbo. Kasneje je bila zaposlena kot učiteljica v Kočevju in vzgojiteljica v internatu. Anuška se spominja, da so se učitelji s podobnimi pogledi in vrednotami hitro povezali in začutili. Med njimi je bilo precej pogumnih. Režim jim ni mogel skriviti lasu, vseeno pa jih je spremljal strah, kadar so javno izrazili svoje prepričanje. Anuška je nosila pečat preteklosti, a je bila na to ponosna. Nikoli ni ničesar skrivala pred drugimi. Njena neomajna zvestoba do Cerkve in vere, je bila v svinčenih povojnih letih zelo pogumno dejanje. Ob tem je dejala:

»Začutila sem, da sem tako sama, da je pravzaprav Bog edini, ki ga imam. In to je bilo nekaj, kar mi je ostalo. Dala bi vse, samo vere ne!«

Ponovno se je srečala z družino leta 1960, ko je prišla v Ameriko. Še enkrat se je vrnila v domovino, leta 1963 pa se je za stalno preselila v Ameriko. Kljub začetni nesprejetosti med tamkajšnjimi slovenskimi begunci, se je kasneje med njimi zelo dobro počutila.

Pričevanje sta leta 2011 v Clevelandu posneli Mateja Čoh Kladnik in Jelka Piškurić, za objavo pa sta ga pripravili Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič.

Prisluhnite bogatim spominom Anuške Lekan na naslednji povezavi: TUKAJ

 Študijski center za narodno spravo, Ljubljana

Maloumnost pro/udbovskih levičarjev ne pozna meja

0
Milan Kučan. (foto: arhiv Demokracije)

Piše: Franc Trunk 

No pa ga imamo, veleizdajalca interesov samostojne RS, tov. Milana Kučana, kateremu samostojna RS ni bila, ni in nikoli ne bo intimna opcija, kako je mešetaril z mejami BIH. Nedvomno bo kategorija Časa postavila predmetnega mešetarja z državnimi mejami točno tja kamor spada – med zločince, izdajalce interesov samostojne RS! 

Na dan prihajajo zločinske rabote Milana Kučana, ko je pred desetletjem še hodil po BIH in kot zanikrni/brezdušni geometer premikal/spreminjal meje v dobro njemu ljubih/domačih Srbov, kar vse je celo zapisal v ‘non-paper’, ki ga je skril pred zvedavo javnostjo… – vse do trenutka, ko so zblojeni levičarji zbrani v KUL-cu (op.a. ki že dobro leto na temelju levičarskega fašističnega manifesta dnevno rovarijo in krulijo zoper trenutno vlado RS) ob pomoči bosanskih Srbov začeli maloumno podtikati sedanji vladi RS, da je s predmetnim ‘non-paper’ vpletena v predmetne rabote spreminjanja meja BIH, kar vse bi lahko ponovno sprožilo balkanske vojne… 

Za vse, ki znajo seštevati vsaj do deset, je enostavno razumljiv napad komisarke Sveta Evrope za človekove pravice Srbkinje Dunje Mijatović na predsednika vlade RS, s čimer vse zgolj vrača usluge nekdaj prvemu in še vedno aktualnemu komunističnemu udbašu Milanu Kučanu, ki ni nikoli skrival simpatij do vseobče srbske balkanizacije RS – slednja je kot lakmusov papirček razvidna tudi v organih pregona/krivosodju RS, kjer v RS zavednim rodoljubnim Slovenkam/Slovencem v montiranih pro/udbovskih procesih krivosodijo raznorazni/e maloumni/e (srbski/e) Balkanci/ke… 

Kar je posebej pomenljivo je, da Svet Evrope za človekove pravice kot komisarka vodi Srbkinja Dunja Mijatović, kar je – glede na zgodovinska dejstva genocidne zločinskosti, ki so jo izkazali/izvršili Srbi nad narodi SFRJ – približno tako kot, da bi dal čuvati poln trezor ‘največjemu’ vlomilcu/kriminalcu… 

Posledično ne čudi, da je tudi demokratična/pravna EU kot taka v krizi, saj je tudi v njo globalno globoko prodrlo komunistično kadrovanje po principu negativne levičarske selekcije, kjer velja osnovni princip: ‘ni pomembno, četudi je opica, samo, da je naša’ oz. kot to velja med KUL-ci v RS: ‘ni važno, če je kandelaber, samo, da je naš’…

 

Franc Trunk, Portorož

Televizija je začela, internet pa bo dokončal!

0
foto: Pixabay

Piše: Rajko Topolovec

V  60. letih p.s. se je začela mondovizija. Sprva je TV signal obkrožil našo kroglo  preko zemeljskih relejih oddajnikov, danes pa TV signal potuje preko treh geostacionarnih satelitov.  Tako so tedaj) z malo iznajdljivosti  lahko  svetovni TV program spremljali tudi še tako indoktrinirani z komunizmom  v še tako odročnih predelih  vsiljenega komunizma po svetu. Na  način so tko zavedeni spoznali laž komunizma , – da se v komunizmu  živi bolje kot v kapitalizmu!

V tistih letih sem tudi že sam v samskem domu v Kidričevem  zmogel  TV sprejemnik in sicer je bil  RR 850 – Niš, ki ga je kot edinega bilo  v redkih  trgovinah dobiti.  Kupil sem ga že pokvarjenega v trgovini, saj se je takrat za televizor  čakalo več kot pol leta. (Na ekranu je bila  samo ozka vodoravna črta).

Kot že nekoč graditelj radijskega detektorja in nato radija, sem se lotil tudi pokvarjenega TV aparata. Kupil sem knjigo »TV Servis« Ing. M. TADEJA- (898 strani). Potrebno je bilo zamenjati vertikalno elektronko za raster in televizor je deloval.

 Če danes pogledamo v širni svet, nam poročajo, da še ponekod v globokem komunizmu imajo prepoved hišnih  TV antene. (Ne vem  kako daleč so potem  tam z svetovnim spletom – internetom, ki še znatno bolj ogroža komunizem, kot ga je je takrat ogrožala televizija)?  Mislim seveda na  Fb,  Tvit- in še kakšno možnost hitrega komuniciranja!  Preko tega svetovnega medija – imamo možnost še  bolje spoznati, kaj se po svetu dogaja. Iz zapečka  lahko  vsak z informiranjem sodeluje tudi sam – pošilja in sprejema  novosti, ki za komunizem pomemenijo stagnacijo.  Na ta način ni moč skriti ničesar v zvezi  z  obnovo komunizma tudi pri nas!  (Preko tega medija izvemo, da so postali največji tajkuni – prav ti, ki so svoj čas prisegali na komunistično revščino –  enopartijski sistem. Zato se ni čuditi, da smo v formalnem komunizmu zaostali za 50 let, in da smo v našem postkomunizmu  – komunističnem kapitalizmu,  začeli  ponovno zaostajati.

 Ne poznam nobenega tajkuna , ki, ni bil komunist!

Rajko Topolovec, Ptuj

Komentar k članku Nove24TV: Zakaj Levica ne bi smela biti registrirana kot legalna politična stranka

0
Luka Mesec (foto: STA)

Piše: Mag. Mirko Macher

Levica evidentno krši ustavo (odvetnik Domen Gorenšek, Ib.) in napada njene temelje, zaradi česar bi država, pravosodstvo oz državno tožilstvo moralo ukrepati po uradni dolžnosti. Zakaj ta spregled, to odmikanje in umikanje političnemu nasilju? Povsem jasno je, da mladež tega ne more vedeti, npr. Koprivec (poslanec) je potreboval mentorja (Lukšiča), da ga je ta osvestil (glej Koprivčevo diplomo) o tekovinama Juge.

Komentar zapisa Nova 24 TV ter 33. in 76. člena Ustave RS:

  1. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE

Pravica do zasebne lastnine in dedovanja

  1. člen: Zagotovljena je pravica do zasebne pravice in dedovanja.

To so postulati, ki jih Levica želi spodnesti in udejanjiti kršitve pravic in temeljnih svoboščin civilizacijske Evrope, ne le Slovenije.

Slovensko pravosodje dela protiustavno, dva primera:

  • Krajevni OF Radovljica leta 1945 razlasti deda, ki za posledicami zločina umre (bil je zasebni grajski vrtnar, prostovoljni borec za severno mejo, oče spomeničarja NOB, zverinsko umorjenega s strani črnorokca leta 1944, begunjske zapornice …. da ne naštevam). Denacionalizacija, ne poravna krivice, pravosodni organi birokratizirajo z razlogom (okoriščanje oblastnih struktur v Radovljici). Evidentno kršenje Ustave RS.
  • NLB, d.d. komercializira produkt CHF kredit. Zavestni poseg v zasebno lastnino, zaseg premoženja žene (posvojenke po jeseniškem železarju), ki izgubi hišo v Lescah (leta 2015 !), kar povzroči mladi družini vsakršno škodo, predvsem tudi razlasti potomce, potencialne dediče.

Vsekakor je slovensko gospodarsko okolje na veliki preizkušnji, saj levičarji obvladajo tehnologijo, kako priti na oblast brez demokratičnih procesov. Zakaj in kako so komunisti zlorabili nemško okupacijo za uzurpacijo oblasti je Slovenkam in Slovenkam že dokaj jasno, zato so levičarji začeli zlorabljati okupacijo naroda z virusom C19, in s protiustavnimi rabotami začeli ustvarjati klimo za novo volilno bazo, z lepimi mladimi in učenimi komunističnimi inštruktorji (apartčiki) Lukci, ki volumen povečujejo še s pomočjo pravosodja (učenci kominterne) in petokolonaških medijev. Verjamete, da to počno brezplačno? Ne, z vašim d€narjem to počno, v škodo vas in domovine. Osvestite se, predvsem mlade Slovenke in Slovenci, saj vas v šoli ne bodo učili domovinske pripadnosti in spoštovanja ustave, ker to ni v interesu levičarske volilne naborniške IK tehnologije, ki jo vešče uporabljajo za ponovni vzpon na oblast: s protesti in vse večjim in pogostejšim nasiljem nad množicami neosveščenih, pod pokroviteljstvom ljubljanskega župana, ki radodarno dopušča rušenje (snovne in duhovne dediščine) najlepšega mesta na svetu.

III. GOSPODARSKA IN SOCIALNA RAZMERJA

Sindikalna svoboda

  1. člen: Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje je svobodno.
  • Primer: Da o rabotah kranjskega DU RS-a niti ne govorim, ki je s svojim ravnanjem uničil podjetniško iniciativo, hitrorastoče jeseniško kadrovsko agencijo, čemur je suportirala levičarska zakonodaja sindikalističnega avantgardista Semoliča& co.

Da so slovenski sindikati ostalina preteklega režima SFRJ, je poznano, manj pa da so zlorabe šibke podjetniške iniciative v začetku devetdesetih marsikomu odnesle delovno mesto, eksistenco na eni strani, na drugi pa omogočile nezakonito prisvajanje tedanje družbene lastnine (primer Iskre in iskrške banke, kasneje zločeste Faktor banke, vplivnežev združbe Šešok & Godec co.), kar je omogočal t.i. Mencingerjev zakon (certifikatski nateg).

REZIME: Vse demokratične sile slovenskega naroda je potrebno vsakodnevno osveščati o tem, kdo resnično predstavlja Republiko Slovenijo, in kaj je dolžnost in pravica državljanov pri ohranjanju najlepše države na svetu.

Mag. Mirko Macher, Most na Soči, z.r.

Najbolj brano

Ljubljana
broken clouds
-0.7 ° C
1.9 °
-1.9 °
93 %
2.1kmh
75 %
Sat
3 °
Sun
2 °
Mon
2 °
Tue
1 °
Wed
-4 °