Piše: Franc Trunk

SRAMOTA! za vas in državo RS je materialno dejstvo, da državne institucije (npr. IRSOP, državno odvetništvo, državna tožilstva, sodišča, …) v zlorabi oblasti de-facto! NAKLEPNO! kršijo predpisano Zakonodajo oz. jo ne izvajajo že celih 30 let, kar je RS samostojna država, vse brez kakršnihkoli posledic za izrojene udbaško fašistično zanikrne oblastnike …

Ne glede na dejstvo, da ste na položaju, ko bi morali vedeti kaj se dogaja v RS, vas posebej seznanjen, da Državno odvetništvo RS, v njemu lastni udbaški skorumpiranosti nima nikakršnih pravil/navodil o profesionalnem pristopu k zaščiti interesov RS, ki jih predpisuje Zakon/Ustava RS, kjer Državno odvetništvo namesto, da bi ščitilo z Ustavo predpisane interese RS – v kontekstu pravnih postulatov, da je RS pravna in demokratična država – ščiti osebne interese pravnomočno prepoznanih uradniških kriminalnih zločincev, ko Državno odvetništvo v zaščito interesov RS ne uveljavlja Zakonsko predpisanega regresa za škodo, ki so jo predmetni uradniški kriminalni zločinci v zlorabi oblastnih pooblastil NAKLEPNO! povzročili posameznemu državljanu in je bila le-ta škoda pravnomočno prepoznana!

Taisto udbaško skorumpirano Državno odvetništvo dokazano deluje v škodo interesov RS, ko v njemu lastnem udbofašističnem modus operandi zavestno/načrtno/naklepno do skrajnih meja zavlačuje, vse v zavržni zlorabi oblastnih resursov in s tem finančno/fizično/psihično izčrpava/ubija posameznega državljana, kateremu je bila de-facto povzročena škoda z nezakonitim delovanjem kriminalno zločinskih oblastnikov. Tovrstno kriminalno zločinsko delovanje Državnega odvetništva je še toliko bolj zavržno, ko npr.

  • Državno odvetništvo v primarnem brezsramnem neprofesionalnem zanikanju protipravnega delovanja državnega organa IRSOPa (op.a. ki je že predhodno PRAVNOMOČNO! potrjeno….) prostodušno odkloni izvensodno poravnavo, pri tem pa vulgarno – mimo predhodno pravnomočnih pravnih postulatov – uradno zatrdi, da niso izkazana protipravna delovanja taistega državnega organa IRSOPa, s čimer vse Državno odvetništvo v njemu lastnem udbaškem fašizmu generira več kot desetletno zavlačevanje poštenega odškodovanja, kjer prvotna NEZAKONITO! povzročena škoda posamezniku iz 500.000 € REALNO! naraste na več mio € obveznosti, vse v breme davkoplačevalcev… – vse razvidno iz pravnomočne sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. I Ips 198/2018 z dne 19. 2. 2019

 

  • Državno odvetništvo v primarnem brezsramnem neprofesionalnem zanikanju protipravnega delovanja državnih organov, ki so generirali pravnomočno sodbo ESČP Trunk vs. RS, No. 60503/15 z dne 6. 12. 2018, kjer udbaško fašistično Državno odvetništvo v uradni pripravljalni vlogi/odgovoru na poziv ESČP, najprej na 27-ih straneh brezsramno laže/kozla po mojem sinu, vse v zanikanju uradnih materialnih dejstev, potem pa taisto udbaško fašistično Državno odvetništvo (v koruptivnem friziranju statistike izgubljenih tožb RS vs. ESČP…) tik pred izdajo uradne sodbe ESČP – samo, v imenu RS prizna mojemu sinu tozadevno kršenje človekovih pravic po kar ŠTIRIH! členih Konvencije, kar naknadno potrdi tudi uradna sodba ESČP… Posebej zavržna je vsa neprofesionalnost Državnega odvetništva, ki se tozadevno maloumno uradno! spreneveda, da je kazen RS, ki jo je v predmetni sodbi predpisalo ESČP Republiki Sloveniji zaradi tozadevnih kršitev človekovih pravic, vse v skupni višini 12.500 € – poplačilo vse! nezakonito povzročene škode mojemu sinu, kjer je ena od tozadevno nezakonito povzročenih škod tudi NEZAKONITA! prekinitev sinovega rednega delovnega razmerja, zaposlenega kot vrhunskega strokovnjaka ITT, zaradi česar je sin že celih osem let! brez redne zaposlitve, kar vse se meri samo v predmetno NEZAKONITO! povzročeni škodi – s pripadajočimi obrestmi – v zneskih več 100.000 € obveznosti – vse v breme davkoplačevalcev…, kje so pa še vsi stroški za plače zanikrnih državnih uradnikov, ki so generirali predmetno praktično 10-letno nezakonito škodovanje…

Ob predmetnih uradnih/pravnomočnih dejstvih ostaja odprto vprašanje, čemu Državno odvetništvo ne regresira tovrstnih NAKLEPNO!! nezakonito povzročenih škod, vse v breme davkoplačevalcev, še posebej, ker Zakon predpisuje tovrstno obvezo regresa!

tov. boruta pahorja, predsednika RS javno pozivam – da v času, ki mu preostane od ogledovanja lastne podobe v zrcalu in javnem poziranju – z njemu lastnimi svetovalci ukrepa v skladu z zaupanimi pooblastili, vse v zaščito davkoplačevalcev tako, da sproži vse zakonsko predpisane ukrepe zoper Državno odvetništvo, ki de-facto že celih 30 let ne izvaja predpisane zakonodaje…

Pričakujem, da me boste pisno obvestili o vašem tozadevnem ukrepanju…

Za morebitno razumevanje se vam zahvaljujem.

Franc Trunk, Slovenija

VIRdemokracija
Prejšnji članekBratuškova in Šarec, dovolj je bilo…..
Naslednji članekJavni poziv predsedniku RS “3”