Piše: Franc Trunk

SRAMOTA! za vas in državo RS je materialno dejstvo, da je na račun vam lastnega udbaškega krivosodnega zavlačevanja preteklo praktično celih DESET! let, kar je zanikrni udbaški tožilski izrodek poulično se goneče štabne kurbe primož suknaič (op.a. da zanikrnemu udbaškemu skotu v mukah crkne vse kar ima rad…) uvedel zoper mene/sina udbaški idiotkretenski konstrukt maloumne montirane obtožnice, ki je v celoti propadla s pravnomočno odločitvijo v sodbah:

1.     Vrhovnega sodišča RS opr. št. I Ips 12400/2013 z dne 17. 6. 2021

2.     Vrhovnega sodišča RS opr. št. I Ips 52710/2013 z dne 17. 6. 2021

In sedaj smo praktično pred zastaranjem predmetnega udbaškega pogroma zoper mene/sina, ko med vsaj povprečno raz/umnimi ljudmi velja, da niti pravnomočna oprostitev ne more vrniti niti enega procenta tozadevno uničenega življenja, niti ne more izničiti niti enega procenta tozadevnega trpljenja vseh članov družine Trunk:

  1. vse po moji ponižujoči NEZAKONITI!!! – z ničemer izzvani – brutalni! udbaško miličnjaški aretaciji v Uradu varuha človekovih pravic,
  2. vse po udbaških NEZAKONITIH!!! ponižujočih hišnih preiskavah, pri sinu z brutalno! razbitimi vhodnimi vrati,
  3. vse po udbaškem NEZAKONITEM!!! praktično enoletnem ponižujočem priporu mene/sina,
  4. vse po ponižujočem NEZAKONITEM!!! ‘vlačenju’ – vklenjenega po zatohlih udbaških sodiščih,
  5. vse po praktično triletni udbaški NEZAKONITI!!! ponižujoči dosojeni/izvršeni kazni zapora meni/sinu,
  6. vse po desetletju nečloveške kalvarije, ki jo doživljenjsko! prinaša družini Trunk tovrstno zavržno udbaško delovanje udbaških oblastnih izrodkov!

Se vi v vam lastni kognitivni prikrajšanosti egocentrične samozagledanosti sploh zavedate trpljenja matere/žene, ki nemočna prenaša povzročeno vseživljenjsko krivico prvorojencu/možu, njej/njeni družini, ki jo je povzročila in jo povzroča tudi vam lastna udbaška oblast – vse v pravno demokratični deklarirani državi RS – vse v tovrstni udbofašistični zlorabi Zakona/Ustave RS…!?

Se vi v vam lastni kognitivni prikrajšanosti egocentrične samozagledanosti sploh zavedate, da vsa voda Sveta in vsi detergenti Sveta ne morejo izprati/izbrisati tudi vam lastnega zločinskega udbaškega smrada/govna/gnojnice, ki je bila v NAKLEPNI!!! udbaški zlorabi Zakona/Ustave RS polita po družini Trunk – in mi naj bi to vam lastno udbaštvo mirno ‘bogaboječe’ prenašali v nedogled, malodane do naše ne/naravne smrti…

Malo morgen!  zvenijo zgodovinsko izrečene besede…

V kontekstu enoznačnih potrditev v predmetnih pravnomočnih sodbah VS RS, ki izkazujejo materialno dejstvo:

  1. da je zanikrni udbaški tožilski izrodek poulično se goneče štabne kurbe primož suknaič s podaljševanjem nezakonitega pripora de-facto! IZSILJEVAL!!! priznanje krivde za kazniva dejanja, ki jih ne jaz, ne sin nisva storila (op.a., kar vse je enoznačno pravnomočno potrjeno s sodbo Vrhovnega sodišča RS opr. št. I Ips 198/2018 z dne 19. 2. 2019…)…
  1. da je krivosodna p(ra)sica alja kratovac ex. Prokopović (op.a. kjer, če kdo ve, zakaj je Prokopović za/pustil to krivosodno p(ra)sico – je to ravno Prokopović…) zoper mene/sina NAKLEPNO!!! sodila nezakonito s čimer vse je NAKLEPNO!!! kršila tako predpisano Zakonodajo kot moje/sinove človekove pravice…

upravičeno pričakujem vaše dolžno ukrepanje zoper predmetna oblastno udbaška izrodka primoža suknaiča in aljo kratovac ex. Prokopović, ki sta v pravnomočno dokazani oblastni zlorabi Zakona NAKLEPNO!!! kršila moje/sinove temeljne človekove pravice, vse v vašem spoštovanja 145. čl. Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo), ki vam nalaga, da ste dolžni naznaniti pristojnim organom uradno pregonljiva kazniva dejanja … (op.a. tako urad predsednika RS v vašem dokumentu št. 092-01-180/2018-187 z dne 24. 3. 2022…), saj je tovrstno pravnomočno potrjeno predhodno IZVRŠENO! oblastno kršenje človekovih pravic, krepko več kot dokazano 100% naknadno IZZVANO!!! ‘navadno’ uradno pregonljivo kaznivo dejanje zaradi – (metaforično!) zapisanih besed (op.a. skorajda izpolnjuje pogoje za takojšnje! zaplinjevanje tozadevne zanikrne oblastne udbaške drhali…)…

Času Čas!

Pričakujem, da me boste pisno obvestili, da ste zaradi tozadevnih pravnomočno potrjenih kršitev mojih/sinovih človekovih pravic – spoštovali dolžnosti, ki vam jih nalaga 145. čl. ZKP!

Nenazadnje, skoraj vas razumem v vam lastnem pro/udbaškem ne/delovanju – mnogo lažje je v vam lastnem udbaštvu neljubo nedolžno žrtev/sina Jureta psihično/fizično pokončati kot ukrepati zoper tozadevno vam kompatibilno udbaško oblastno organizirano hudodelsko kriminalno zločinsko združbo, kjer velja, v kolikor bi enemu nedonošenemu poulično se gonečemu udbašu jenullu tozadevno primerljivo kršili njegove! človekove pravice, bi vas le-ta že davno tega množično pobijal kot navadno! golazen, vse ob njemu lastnem izhodiščnem parametru, da mu že samo dveletno obče prenašanje njemu neljube oblasti daje vso pravico do razbijanja šip na Parlamentu in metanja granitnih kock v ljudi/policaje…

Saj ni res, pa je…

Franc Trunk, Veteran vojne za Slovenijo

VIRdemokracija
Prejšnji članekJavni poziv predsedniku RS “2”
Naslednji članekVelika koalicija? in še je čas