Piše: Zdenka Goriup u.d.i.a.

Pretirano razvpite Murgle kot »elitno« ljubljansko naselje doživljajo zadnjih pet mesecev prenovo ceste V Murglah kot poslednjo cesto v sklopu že dveh prenovljenih – ceste Pod hrasti in ceste Pod topoli – vse v najstarejšem delu montažnih hiš iz let 1965 – 1970.

Kratkemu obvestilu KPL stanovalcem, ki gravitirajo na cesto V Murglah in smo ga 2.6.2021 prejeli v nabiralnike, da bodo s prenovo ceste pričeli 4.6.2021 in istočasno tudi zamenjali dotrajane komunalne vode pod dostopnimi potmi v nize stanovanjskih hiš (vodovod, kanalizacija), je bila dodana mini skica, ki  je predvidevala 10 parkirnih mest na zelenicah med cesto V Murglah in prvimi hišami stanovanjskih nizov.

Predvideni poseg, ki bi parkirna mesta lociral skoraj pod okna stanovalcev, odstranil visoka drevesa, žive meje in grmovnice, ki so nas do sedaj vsaj malo varovali pred vse hujšim hrupom in izpušnimi plini močnega dvosmernega motornega prometa po tej cesti, nas je močno razburil. Zaradi tega smo 16.6. 2021 na MOL poslali ugovor – protest proti tej nameri.  Na ugovor se je takoj odzval župan Janković in zbranim stanovalcem na lokaciji gradbišča v Murglah dne 17.6.2021, na veliko presenečenje vseh prisotnih, povedal, da bo MOL parcele ob vstopu v Murgle, kjer imamo zdaj skromnih 8 parkirnih mest in zelenico z veliko vrbo, prodal zasebnim interesentom za gradnjo dveh stanovanjskih objektov, kar je torej pravi razlog za omenjeni drastični poseg namestitve parkirnih mest na zelenice ob hišah.

Pomanjkanje parkirnih mest tega dela naselja izhaja iz nenehne oziroma občasne prepovedi in kaznovanja parkiranja ob zahodni strani ceste V Murglah, glavni izvirni greh stanja nestrokovne prometne ureditve te ceste pa je dejstvo, da so že leta 1973/74 zasebni interesi političnih veljakov preprečili predlagano povezavo Barjanske ceste (tedaj Kardeljeve) z desnim uvozom na cesto V Murglah v delu, kjer ta zavije dalje proti zahodu. Danes stoji tu pravkar vseljen 10 stanovanjski vila blok in tako je obstoječa, najmanj prometno urejena cesta V Murglah defacto (p)ostala glavni motorizirani vstop v vedno večje naselje.

Cesta V Murglah in cesta Pod topoli sta edini dvosmerni cesti v tem delu naselja, vse ostale so slepe oziroma končne, torej mirne in tihe, istočasno pa imajo vse že v osnovi urejena parkirna mesta in to ne na račun zelenic med hišami in cesto. Stanovalci ob cesti V Murglah smo bili vse skozi diskriminirani zaradi slabših bivalnih pogojev (nekontroliran zgoščen motorni promet), s prenovljeno ureditvijo pa bomo še dodatno diskriminirani, saj ostajamo pri prepovedi vzdolžnega pakiranja ob zahodni strani ceste V Murglah, zaradi vztrajanja MOL pri dvosmernem prometu na tej cesti, ki bo imelo za posledico vedno slabšo kakovost bivanja za prebivalce.

Da bi dolgoročno zaščitili minimalne zelenice med cesto in hišami, kot del vseh zelenih površin v naselju, ki smo jih stanovalci ob vselitvi pred 55 leti dobili v skupno (upo)rabo, smo se stanovalci potem, ko so 26.7.2021 delavci zakoličili prva nova parkirna mesta na teh zelenicah odločili, da preko odvetniške pisarne sprožimo tožbo proti MOL.

Okrajno sodišče RS v Ljubljani je izdalo začasno odredbo, s katero se prepoveduje vsakršna sprememba nepremičnine (zelenic), po ugovoru tožene stranke pa se postopek nadaljuje na Višjem sodišču v Ljubljani. Ob zaključku javne razgrnitve Dopolnitve osnutka četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, junija letos, smo stanovalci vložili pobudo proti spremembi namembnosti parcel, ki bi MOL omogočila gradnjo dveh novih stanovanjskih objektov (na mestu sedanje zelenice in parkirnega prostora) in s tem poseg v del zaščitene naselbinske dediščine, vpisane v register nepremičninske kulturne dediščine kot EŠD 222 73 Ljubljana – stanovanjska soseska.

Prebivalci Murgel želimo, da se izvaja vzdržen razvoj oziroma prenova naselja in da morebitne spremembe ne posegajo v zelene površine, ki se že zdaj zmanjšujejo zaradi njihove odprodaje s strani MOL za dozidave stanovanjskih objektov oziroma eventualne druge namene. Dediščino, ki je že po zasnovi zagotavljala kvaliteto bivanja, naj bi še naprej uživali in varovali prebivalci naselja.

Za zaključek pa stopimo na realna tla današnjega dne (situacije): MOL nam z dopisom sporoča, da ne namerava zaključiti gradbenih del na dostopnih poteh v naša stanovanja, dokler ni sodni postopek (ki poti sploh zadeva, ampak samo zelenice) končan. Med tem, ko se bodo Murglčani in drugi Ljubljančani vozili po novem asfaltu ceste V Murglah, nam stanovalcem in drugim uporabnikom MOL že več skoraj 4 mesece ”privošči” hojo po razritih, neurejenih, neoznačenih in skrajno nevarnih gramoznih poteh in to pred prihajajočo zimo. Zrelo za inšpekcijo.

Zares nečastno dejanje najlepšega mesta svojim občanom, ki so se morali upreti nestrokovnemu posegu urejanja njihovega neposrednega bivalnega okolja.

Zdenka Goriup u.d.i.a.

VIRdemokracija
Prejšnji članekJavna podpora zdravstvenim delavkam in delavcem
Naslednji članekMajhen korak za televiziji – velik korak za Slovenijo

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj