Piše: Franc Bešter

V Sloveniji je bila ustanovljena koalicija s tem imenom, vrstijo se razni družinski shodi, organizirano je zbiranje podpisov za družinski referendum – reakcije na »napredne« trende, prihajajoče z bolnega Zahoda, v katere so vključene ideologije LGBT, razne teorije spola, in gre za nasprotovanje novemu družinskemu zakoniku. Pri vsem skupaj gre za pritisk kulturnega marksizma, ki hoče razkrojiti tisoč let stare tradicije evropske kulture, s tem človeka notranje raz-graditi, mu odvzeti identiteto, ustvariti enotno evropsko raso, nastalo iz mešanice narodov in ras, in eno evropsko super-državo.

Zaradi tega se danes v Sloveniji zbirajo podpisi in organizirajo shodi – v namen zaščite otrok in družin. Naše družine in otroci, prihajajoči iz njih – ta problematika je dokaj široka in zelo kompleksna, a kot bivšemu pedagogu se mi zgoraj omenjene nevarnosti, ki pretijo družini in mladini, sploh ne zdijo najhujše in najbolj usodne. Homoseksualne skupnosti so razmeroma redke, in koliko otrok sploh zanimajo razne teorije spola in novi družinski zakoniki? Sploh pa: človek si lahko izmišlja razne teorije in zakone, a s tem zakonov narave in narave same nikoli ne bo mogel spremeniti. Sam npr. ne verjamem v možnost spremembe spola (z raznimi operacijami), saj se vsaka celica ženskega telesa razlikuje od celic moškega telesa, in tega ni mogoče spremeniti. Gotovo je tudi, da je najboljša podlaga dobre vzgoje naravna oblika družine, otrok potrebuje oboje: moški in ženski način, poleg tega je tu otrok prav biološko (genetsko, globinsko) povezan s staršema.

Vendar pa v tem sodobnem svetu glavna nevarnost za družine in otroke ne prihaja od raznih novih ideologij in zakonov – vse to je mogoče z nekaj volje in zdrave kmečke pameti premagovati. Neprimerno bolj ju ogrožajo negativni učinki znanosti in tehnike na družbo. Onedve sta (še vedno) alfa in omega naše civilizacije, dolgo smo mislili, da bosta rešili vse naše probleme, od njiju smo pričakovali same koristi, a v tem svetu je tako, da vsaka stvar potegne za sabo tudi slabe stvari, danes se že spopadamo s posledicami za okolje, bolj malo pa se še zavedamo posledic za družbo. Najprej: znanost in tehnika sta povzročili veliko sekularizacijo in ateizacijo družbe, tudi izgubljanje občutka za sveto, s tem tudi za svetost zakona (družine) in življenja. Zamajali so se etični temelji. Duhovna kriza, moralna kriza. V Slovenji ni glavni problem nekaj homoseksualnih zvez, gre za masovni problem slabo funkcionalnih ali nefunkcionalnih in razbitih družin, kjer je vzgoja slaba ali nemogoča, in gre za masovni problem permisivne (crkljajoče) vzgoje v družinah, ki proizvaja otroke, ki se bodo nesposobni upreti uničujočim napadom medijev. In ravno s to vzgojo se začenja huda kriza družine, njeno uničevanje: ona povzroča številne negativnosti, ki ogrožajo družine. Najprej: mladi gredo v spolnost premladi, nezreli (zaradi potrebe po razvajanju), kar je slaba podlaga za naprej. Potem: vsak odnos je tudi težak, tvegan in naporen, in zahteva tudi voljo, potrpežljivost, vztrajnost… . In »scrkljančki« tega ne zmorejo, poleg tega pa je navadno tudi partner, ki ga dobijo, razvajen in zato »siten«, problematičen in celo nemogoč, zato dva takšna enostavno »ne zdržita« Odnos postane za oba pretežak ali celo nočna mora. Ne-trajanje zvez. Razpadanje družin. In mnogi se iz teh razlogov danes sploh nočejo poročiti. In kako je potem mogoča, v  takih pogojih, dobra vzgoja?? Če so otroci ogroženi, so predvsem zaradi vsega tega. In potem jih začne ogrožati še nekaj drugega. Tehnika! Predvsem gre tu izpostaviti poplavo pornografije na internetu. Kako se bodo temu silnemu vplivu mogli zoperstaviti mladi, še ne-izgrajeni, s šibko voljo, s privzgojeno vse-dovoljenostjo, v katere se vse zelo globoko in za vedno vtisne in ki jih za povrh v puberteti zagrabi še divjanje hormonov??? Ljudje, globalisti (oz. satan, delujoč prek njih), ki v končni fazi stojijo za vsem tem, se vsega tega zelo dobro zavedajo. Vedo, da s tem lahko dosežejo svoje cilje, to je uničenje družine, krščanstva, s tem narodov. Vedo, da propagiranje svobodne spolnosti tradicionalno družino uničuje (ker je to propaganda za nezvestobo), vedo, da bodo mladi, zastrupljeni s tem, zapuščali Cerkev, ki postavlja omejitve in razglaša greh. Mladi in družine so zato res danes satanove glavne tarče, danes se na desni govori, da »so naši otroci ogroženi«, a osebno sem prepričan, da gre tu še za eno satanovo zvijačo: da se govori o tem, kako so ogroženi zaradi teorije spola, ideologije LGBT in novega družinskega zakonika, skoraj nič pa o tem, da so masovno ogroženi zaradi prej naštetega. Ali pa gre tudi za nojevsko tiščanje glave v pesek – pred tem?

Za konec bi bežno omenil še problem sodobne šole: ker se ta problem globoko navezuje ravno na problematiko otrok in družine. Glede na povedano namreč ni težko videti in sprevideti, kako vse skupaj mora negativno, prav katastrofalno vplivati na delo v šoli, na stanje v učilnicah sodobnih šol. Neurejene družine, razbite družine, nered, kaos v družbi, zmešana družba, permisivna vzgoja, zavožena vzgoja, povrh še zavožen permisivni šolski sistem… . In od digitalne tehnike poneumljeni otroci. Vse skupaj mora povzročati stanje, ko učitelji zapuščajo ta poklic, kar vodi v sedanje pomanjkanje kadra, nočejo več videti šole s takšno »podivjano mularijo«.

Franc Bešter

Prejšnji članek(PISMO BRALCA) Slovenija, od kod grozote tvoje?
Naslednji članek(PISMO BRALKE) “Gospodična” Nika Kovač, najboljša učenka iz prve klopi Obamovega vrtca za nevarne ameriške politične vice