Piše: Magda Rodman

V  zadnjem času so nas lastnike gozdnih parcel razburile odločbe Ministrstva za finance oz. Finančne uprave republike Slovenije.

Prvo odločbo smo dobili za odmero davčne osnove od dohodka iz osnove kmetijske in gozdarske dejavnosti, kamor je vključena še pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Odmerjena je na podlagi KD gozdov vsakega zavezanca za leto 2021 in 2022. Pritožba ne zadrži izvršitve te odločbe. V obrazložitvi tega obračuna je navedenih še 22 členov zakonov in brez števila citiranih uradnih listov, da te prime groza! Prava kriminalka!  Bog je bil bolj racionalen, saj nam je dal samo deset Božjih zapovedi!  Odločbi sta bili priloženi še dve položnici z zneskom in rokom plačila.

Kmalu pa dobimo na dom drugo položnico istega urada z dne 24.6.2022, s katero je ista pristojbina nižja, vsaj v mojem primeru, kot v prvi odločbi. V tej drugi odločbi je pod »Poukom o pravnem sredstvu« še z debelimi črkami dodano: » Predhodno izdana odločba o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 z dne 28.4.2022 »SE ŠTEJE ZA BREZPREDMETNO«. Torej to naj bi bilo uradno opravičilo za storjeno napako? Res uradniki, kot se šika! Bo kdo odgovarjal za to? Če bi zavezanci za prispevek za vzdrževanje gozdnih cest zamudili rok plačila, bi takoj dobili opomin ali celo zamudne obresti!

Ko smo lastniki gozdov iskali informacije v zvezi s tem, smo dobili po telefonu nasvet, naj gremo na računalnik, tam najdemo obrazec, ga izpolnimo in tako bo vse rešeno! Napaka izračuna je bila napravljena v službenem času uslužbencev Finančne uprave RS in bi se za tako »šlamparijo« morala zavezancem tega prispevka, vsaj opravičiti in tistim, ki so povišan znesek že plačali, sporočiti  ali ga bodo poračunali za naprej ali ga bodo vrnili in nakazali nazaj zavezancem. V zvezi z odmero pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, je še ena velika diskriminacija v nacionalnem pomenu pravila, da smo pred zakonom vsi enaki, kar niti približno ni res. Splošno je vsem znano in očitno, da gozdne ceste ne uporabljamo samo lastniki gozdov, ki zato plačujemo prispevek za vzdrževanje le teh, ampak jih še kako uporabljajo tudi nabiralci gozdnih sadežev, kolesarji, motoristi, avtomobilisti in seveda številni lovci taki in drugačni. Je to res tako opevana enakost pred zakonom? Največji uporabnik gozdnih cest pa je Si DG, ki plačuje izjemno nizke zneske za vzdrževanje gozdnih cest kljub temu, da je največji uporabnik le teh! Kje je tu enakost pred zakonom? Bo kdo za tako krivico do vseh tistih, ki redno plačujemo vzdrževanje gozdnih cest, ali jih uporabljamo ali ne, komu odgovarjal?

Magda Rodman, Slovenija

VIRdemokracija
Prejšnji članekVprašajmo se, kaj v resnici počne Golobova vlada
Naslednji članekPesem slovenske staroselke