Piše: Franc Trunk

Kako je končala sramota ubaškega krivosodja bosansko šolanega masleše v aferi PATRIA je splošno znano – z oprostitvijo žrtve udbaškega krivosodnega kučanovega fašizma, ki si jemlje pravico psiho/fizično ubijati njim neljube državljane RS o čemer mnogo tega ve sam udbaš dragan petrovec, ki je v Sobotni prilogi časnika DELO z dne 15. 5. 2021 javno zapisal in podpisal, citat:

»… so se v samostojni Sloveniji dogajale nepojasnjene smrti ljudi, ki so preveč videli in vedeli, in poskusi likvidacije takih. Vse to je popisano.«

Nikjer nobene tožilske/krivosodne kučanove presstitutke, ki bi tovrstno samo/priznanje udbaša dragana petrovca procesuiralo!

Če bi imela udbaška krivosodna drhal vsaj kanček samospoštovanja, bi se žrtvi njej lastnega udbaškega fašizma – javno OPRAVIČILA…

Kako je končala sramota udbaškega krivosodja v primeru odsluženih kučanovih presstitutk, po tistem, ko je v udbaško pogojeno golobje gnezdo autirala šetinčev mojca, čemer je sledil stampedo rudečih družbenopolitičnih presstitutov/presstitutk, je ozaveščeni javnosti splošno znano – še enkrat toliko se je pokazalo/izkazalo kdo zastopa materialno Resnico, ko se ve, da udbaško fašistično krivosodje zastopa konstrukte montiranih procesov…

Če bi imela udbaška krivosodna drhal vsaj kanček samospoštovanja, bi se žrtvi njej lastnega udbaškega fašizma – javno OPRAVIČILA…

Kako bo končala sramota udbaškega krivosodja v primeru nikoli z denarjem plačane židovske vile iz katere uraduje samozadostna udbaško pogojena fajonka, ki si pred uporabo izrednih pravnih sredstev drzne javno pozivati žrtev udbaškega krivosodja naj poravna ‘dolg’, ki mu ga je naložilo udbaško krivosodje, je element kategorije Časa, kjer pričakujem, da žrtev udbaškega krivosodja ne bo popustila in zadevo o tozadevno nikoli plačani/ukradeni vili ‘pripeljala’ pred Evropsko sodišče za človekove pravice, kjer velja skoraj kot pravilo materialno dejstvo, da največje udbaškofašistične krivosodne svinjarije ostajajo znotraj meja RS, saj Vrhovno sodišče RS in Ustavno sodišče RS le-te največje oblastne krivosodne svinjarije konec koncev po desetletju in več krivosodnega jebanja nedolžne žrtve – praviloma presodi v korist žrtvi udbaškega krivosodnega fašizma…

Se-ve-da so za nižja fašistično udbaška sodišča postulati materialnih dejstev/dokazov, Zakona, Ustave, Ustavnega sodišča, Konvencije za zaščito človekovih pravic popolna tabula rasa, ko je potrebno sfukati (op.a. prosto po slengu masleše…) kogarkoli že od tistih, ki so neljubi fašistično udbaški (krivosodni) oblasti, ki jo že 72 let od zadnjih 80 let vodi udbaška večkrat preimenovana zločinska ZKS-SPD z njej lastnimi fašističnimi derivati…

Zatorej sprenevedava fajonka – javno objavite pogodbe/račune/plačane davke s katerimi ste kot zločinsko fašistično udbaška ZKS-SPD korektno poplačali nepremičnine v času ranjke udbaške juge na podlagi katerih ste izvedli menjalno pogodbo za NIKOLI PLAČANO židovsko vilo, v kateri uraduje z zločinsko fašistično ZKS-SPD s popkovino povezana fašistično udbaško »demokratična« SD – z udbaško pogojeno fajonko na čelu…

Mimogrede fco spodaj priloženega dokumenta ne velja kot uradni dokument, ki bi nadomestil iskana potrdila o lastništvu nepremičnin krvavo zločinske ZKS-SPD-SD:aj ni res, pa je…

Franc Trunk, Slovenija

p.s.1:

Spoštovani zgodovinar g. prof. dr. Renato Podbersič ml. je v javnem zapisu »Kakšna je resnična usoda Moskovičeve vile« dne 18. aprila 2021 v zaključku zapisal, citat:

»… Avgusta 1953 se je na podlagi odločbe, akta o razlastitvi z dne 11. avgusta 1953, v zemljiški knjigi zaznamovala razlastitev nepremičnine. Kot razlog so navedli: »Od leta 1945 je hiša služila za reprezentančne potrebe bivšega Predsedstva vlade LRS oz. služi sedaj za potrebe izvršnega sveta Skupščine LRS. Da bi hiša še naprej služila takšnemu namenu, so potrebne večje adaptacije, združene z velikimi stroški. Teh adaptacij lastnica (Dana Kos) ni pripravljena izvršiti na svoje stroške, na drugi strani ne bi bilo gospodarsko, da bi Izvršni svet izdajal velike vsote za adaptacijo hiše, ki bi ostala v zasebni lasti. Zato je v splošnem interesu, da pride hiša z vrtom, ki je izvršnemu svetu nujno potrebna, v splošno ljudsko premoženje. Ker z lastnico ni bilo mogoče doseči sporazuma za sklenitev kupoprodajne pogodbe, je postala razlastitev nujna. Zoper to odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor.«

Septembra 1954 se je na podlagi sodbe Zveznega vrhovnega sodišča v Beogradu z dne 26. maja 1954 izbrisala zaznamba razlastitve. MLO glavnega mesta Ljubljana je dne 31. avgusta 1954 izdal odločbo, v kateri je ugotovil, da »je bil s sodbo Zveznega vrhovnega sodišča v Beogradu razveljavljen akt o razlastitvi, ki ga je izdal Izvršni svet Ljudske skupščine LRS po svoji komisiji za administrativne zadeve, s katerim je bila odrejena v korist države in za potrebe Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS popolna razlastitev pod vl. št. 476, k.o. Gradiško predmestje vpisanih nepremičnin, ki so last Dane Kos. Že uvedeni razlastitveni postopek glede teh nepremičnin se takoj prekine. Odredi se izbris zaznambe razlastitve, nepremičnine se takoj vrnejo v posest in polno last Dane Kos.«

Maja 1961 je Dana Kos prodala vilo (zemljišče brez stavbe je bilo leta 1960 vknjiženo kot družbena lastnina) za 12.810.030 dinarjev splošnemu ljudskemu premoženju, z vilo pa je upravljala Uprava zgradb uradov in zavodov LRS v Ljubljani. Leta 1982 se je na podlagi 5. člena Zakona o vknjižbi nepremičnin v družbeni lastnini v zemljiško knjigo vknjižil imetnik pravice uporabe Socialistična Republika Slovenija.

Naprej je zgodba poznana. Nekdanjo Moskovičevo vilo je stranka SD oz. njena predhodnica dobila z menjalno pogodbo za del stavbe današnjega slovenskega parlamenta oz. za poslopje nekdanjega CK ZKS na Tomšičevi v Ljubljani.«

p.s.2:

povezave do pravnomočnih sodb VS RS in ESČP, ki enoznačno dokazujejo predhodno krivosodno fašistično udbaško zločinstvo kučanove udbomafije vs. družini Trunk

Sodba VS RS 12400/2013:

http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111449942&database[SOVS]=SOVS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111449942

 

Sodba VS RS 52710/2013:

https://www.sodnapraksa.si/?q=*:*&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&id=2015081111450427

 

Sodba VS RS 198/2018:

https://www.sodnapraksa.si/?q=*:*&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&id=2015081111426050

 

Sodba ESČP no. 60503/15 Trunk v. Slovenia:

https://laweuro.com/?p=4550

VIRdemokracija
Prejšnji članekUpor naj le bo – ali prišla je Kučanova ura! Slovenci nimamo več veliko časa!
Naslednji članekZa samostojno in demokratično Slovenijo, v teh hudih časih