Piše: Frančiška Buttolo

O globalističnih multikulturnih ali bankirskih vrednotah, ki bodo menda rešile človeštvo, in o tradicionalnih zahodnih vrednotah

Uničenje bele rase ali odprte meja za milijone migrantov iz tretjega sveta, množični splavi ali absolutna seksualna svoboda tudi za mladoletne,  milijonske  evtanazije starih in bolnih ali lepa smrt,  pa “legibitra” ali svobodna trgovina z zarodki in otroki ter skorajšnja vrnitev človeka ( zaradi zlorabe narave)   v jame, da, vse to so vrednote, ki  prinašajo največ volilnih  glasov. Naj tako imenovanih ideologij  anticepilcev in zahtev za svobodno trgovine z drogami niti ne omenim. Vse te vrednote so že v tolikšni meri  prevladujoče, da se jim posameznik, ki bi rad ohranil svoj dober družbeni položaj in duševni mir, ne sme zoperstavljati, kaj šele resno, organizirano upreti.

Najpomembnejše pa je, da jim ne nasprotuje nihče, ki namerava v politiko. Kajti brez rez soglašanja s temi novimi vrednotami noben politik nima niti najmanjše možnosti za izvolitev. Zato,  ker ga bodo že na samem začetku kampanje onemogočili levi tekmeci, leve nevladne organizacije in  seveda levi, v vsem zahodnem svetu prevladujoči, mediji, hujši od vsake nacistične ali pa stalinistične propagande. Skoraj vsi ti mediji pa so – tudi najbolj zakotni –  če se natančno pozanimamo, kmalu izvemo, da so prav vsi v lasti  najbogatejših kapitalistov,  vseh levega političnega prepričanja – za vse, razen zase. Kajti sebe imajo za nekakšne božje namestnike ali globalne  izvoljence, torej bitja z absolutno svobodo, z absolutno močjo za vladanje –   in tudi  za maščevanje beli rasi za vse njene “grehe” tako, da najprej zanikajo in povsem zrušijo vse njene zahodne, tako imenovane tradicionalne vrednote – od vere, demokracije, znanosti, umetnosti, etike in celo moderne tehnike, domnevno okolju smrtno nevarne.

Ti, levi kapitalisti, z vizijo sveta kot enega samega svojega lastnega  podjetja, ki ga vodi oziroma mu  vlada skupina kultnih  bankirjev, nekakšnih božjih   izbrancev, pa imajo v resnici en sam, zelo, zelo star, prav  “starozavezni” načrt: maščevanje beli rasi.

To je eno samo maščevanje beli rasi za vse njene “grehe” iz preteklosti. Zato so vse današnje temeljne  vrednote zrasle iz  maščevanja belemu človeku. Zamislil pa si jih je tisti del zapostavljenih v zahodni zgodovini vladavine belcev, ki je bil, kot cvet znanosti in umetnosti v resnici najbolj zaslužen za  vse glavne zahodne dosežke. Da, čeprav ta zapostavljeni del ni bil bele rase. Ampak, prav ta, najelitnejši  del žrtev bele rase se zdaj maščuje zahodni civilizaciji, jo  v njenih civilizacijskih in kulturnih temeljih razgrajuje in  uničuje – z vso njeno kulturo in znanostjo vred. Zato niti ena od njih zanj ni in ne more biti  vrednota, pa naj še tako hlini, da jih sprejema.

Padajo katedrale, prav drhte razpadajo  simfonije, ker se upirajo, ko  nemalokrat doživljajo sarkastične izvedbe ali priredbe. V šolah pa si učenci želijo vsaj trikrat spremeniti spol, ker jih zagovorniki legibitre učijo,  da je krščanski nauk o očetu in materi, možu in ženi, sinovih in hčerah en sam nacizem in fašizem.   Nauk o neumrljivi duši – neločljivem delu duše samega Boga – pa je menda blaznost, ki nujno zahteva zdravljenje.

S vsem tem pa globalni bankirji v resnici križajo samega Boga, najbolj demokratičnega boga, ki ni absolutističen, kot je bankirski, saj je troedini – Oče, Sin in Sveti duh – naj  pomembnosti sv. Marije,  Kristusove matere, niti ne omenimo. Saj vsak vernik ve, da je prav ona Bogu in vernikom v največjo čast in  ponos, se posebno pa na Slovenskem.  Zato, ker Bog  ljubil človeka, ker je Bog  največji demokrat. Bog nikoli ni vladal  kot absolutist, saj  je  njegova ljubezen del  božje vesti, najskrivnostnejša prvina tudi človekove  zavesti, delom božje, zavesti o čemerkoli, vsem vidnem in nevidnem.

Za bankirske absolutiste pa sta božja ljubezen in krščanska vest samo  začetek fašizma in nacizma. Pravi bog pa je samo vrhovno bankir, ki finančno podpre samo tiste, ki sodijo v njegov finančni načrt s človekom in svetom – morda celo katerim drugim, ne s tem, ki se imenuje Zemlja.

O, ljubi Bog, obvaruj nas, svoje božje otroke!

Frančiška Buttolo, Ljubljana

VIRdemokracija
Prejšnji članekZlovešče demografske napovedi
Naslednji članekKranjska dežela: Kje si, kam si se izgubila?